پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 1 اسفند 1395 ساعت 12:50 http://www.etelaterooz.ir//news/36624/شریعتمداری-دادگاه-فراخوانده -------------------------------------------------- عنوان : شریعتمداری به دادگاه فراخوانده شد -------------------------------------------------- "حسین شریعتمداری" به اتهام انتشار بیانیه بسیج های دانشجویی دانشگاه ازاد استان تهران خطاب به میرزاده 8اسفندماه به شعبه ۹ دادگاه کیفری مطبوعات فراخوانده شد. متن : به گزارش خبرنگار سیاسی اطلاعات روز# "حسین شریعتمداری" به اتهام انتشار بیانیه بسیج های دانشجویی دانشگاه ازاد استان تهران خطاب به میرزاده 8اسفندماه به شعبه ۹ دادگاه کیفری مطبوعات فراخوانده شد.