پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 27 آذر 1396 ساعت 13:41 http://www.etelaterooz.ir//news/51664/نقدینگی-یک-تریلیون-۴۰۳هزار-میلیارد-تومان -------------------------------------------------- عنوان : نقدینگی یک‌تریلیون و ۴۰۳هزار میلیارد تومان شد -------------------------------------------------- بانک مرکزی نقدینگی در مهرماه سال جاری را بیش از یک‌هزار و ۴۰۳هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۱.۹درصد رشد داشته است. متن : اطلاعات روز# بانک مرکزی نقدینگی در مهرماه سال جاری را بیش از یک‌هزار و ۴۰۳هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۱.۹درصد رشد داشته است.   به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و 403 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 11.9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.   حجم پول در این دوره به 1638.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مهرماه سال گذشته 13 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 0.5 درصد رشد یافته است. میزان شبه‌پول در گزیده‌های آماری منتشرشده در مهرماه سال جاری به 12392.5 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته 13.7 درصد رشد داشته است.