پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 19 مرداد 1396 ساعت 2:42 http://www.etelaterooz.ir//news/45140/عکس-پوشش-معاون-رئیس-جمهور-قبل-بعد-انتصاب -------------------------------------------------- عنوان : عکس/پوشش معاون رئیس جمهور قبل و بعد از انتصاب! -------------------------------------------------- اطلاعات روز# متن :