پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 29 اسفند 1398 ساعت 15:42 http://www.etelaterooz.ir//news/59598/وزارتخانه-هایی-بیشترین-استقبال-دانش-بنیانها-کردند -------------------------------------------------- عنوان : وزارتخانه هایی که بیشترین استقبال را از دانش بنیانها کردند -------------------------------------------------- در سالی که گذشت شاهد انعقاد قراردادهای مهمی بین صنایع مختلف و دانش بنیانها بودیم در این میان برخی وزارتخانه ها بیشترین استقبال را از دانش بنیان ها نشان دادند. متن : به گزارش اطلاعات روز# گروه دانش و فناوری، میترا سعیدی کیا: طی یک سال اخیر رویدادهایی با هدف توسعه بازار و فروششرکتهایدانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد که در آنهاشرکتهاعلاوه بر ارائه دستاوردها به معرفی خود نیز پرداختند. از سوی دیگر خریداران فناوری در هر صنعتی در این رویدادها حضور یافتند تا نیاز خود را با استفاده از تواناییشرکتهایدانش بنیان برطرف کنند. در گزارش آماری پیش رو تلاش شده به جزئیات ماحصل این رویدادهایفناورانهپرداخته و در این میان صنایع و وزارتخانه هایی که بیشترین تعامل را با صاحبان فناوری برقرار کردند معرفی شوند. شرکتهایدانش بنیان با نیازهای صنعت آشنا شدند صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و فروش شرکت های دانش بنیان در سالی که گذشت، ۱۲ رویداد را در حوزه های مختلف به منظور گردهماییشرکتهایدانش بنیان یک حوزه و صنعت مرتبط به آن برگزار کرد. این رویدادها به منظور به هم رسانی طرف عرضه و تقاضای فناوری، محصولات و خدمات دانش بنیان دایر شده که با هدف شناسایی و معرفی نیازهایفناورانهشرکت ها و صنایع بزرگ کشور به شرکت های دانش بنیان و بالعکس، معرفی دستاوردها، محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان به شرکت ها و صنایع بزرگ و سایر خریداران عمده برگزار شده است. این ۱۲ رویداد که در کمتر از ۱۲ ماه سال جاری برگزار شد در حوزه های ارائه نیازهایفناورانهو نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهری، ارائه نیازهایفناورانهآتش نشانی و خدمات ایمنی، گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارتآپهایحوزه فضایی، معرفی نیازهایفناورانهتعمیر و نگهداری هواپیما، گردهماییفناورانهصنایع، شرکت های دانش بنیان واستارت آپ هایصنعت غذایی، گردهماییفناورانهصنایع، شرکت های دانش بنیان واستارت آپ هایصنعت فولاد، گردهماییفناورانهصنایع، شرکت های دانش بنیان واستارت آپ هایصنعت خودرو، گردهماییفناورانهصنایع، شرکت های دانش بنیان و استارتآپهادر حوزه رباتیک و اتوماسیون صنعتی، گردهمایی ارائه فناوری های نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معرفی نیازهایفناورانهصنعت فرودگاهی، رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پر مصرف صنعت گاز و تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)، بودهاند. چنین برنامه هایی به تقویت نقش شرکت های دانش بنیان در بومی سازی وتأمینمحصولات و خدماتفناورانهاولویت دار کشور، کاهش وابستگی به شرکت های خارجی و نهایتاً کاهش خروج ارز کمک می کند؛ همچنین یکی از برکات این نوع رویدادها، آشنایی شرکت های دانش بنیان وفناوربا ملاحظات و خواسته های بازار و متعاقباً تصحیح مسیر تحقیق و توسعه و تلاش هایفناورانهدر این شرکت ها است. آمار نیازهای صنایع که به دانش بنیان ها اعلام شد یکی از اقداماتی که علاوه بر به نمایش گذاشتن دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در این رویدادها جدی گرفته شد موضوع حضور صنایع مرتبط با رویداد بود. هر یک از سازمان ها و صنایع نیازهای خود را در قالب جلساتی با حضور اینشرکتهاارائه می کردند تا بتوانند بدون استفاده از تجهیزات و فناوری خارجی نیاز محسوس شده در صنعت را مرتفع کنند. ردیف سازمان یا صنعت متقاضی تعداد نیازهای ارائه شده ۱ شرکت های زیرمجموعه شرکت نفت، شرکت پالایش و پخشفراردههاینفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۸۹۵ ۲ پلیس مبارزه با مواد مخدر+ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲۵ ۳ شهرداری و نهادهای مربوط به آن ۳۲ ۴ سازمان فضایی ایران ۴۸ ۵ صنایع مربوط به فرودگاه ها و سازمان هواشناسی ۶۶ ۶ فراکسیون اکو مجلس ۷ ۷ صنایع فولادی ۱۴۲ ۸ مناطق آزاد و ویژه ۱۲ ۹ شرکت ملی گاز ۲۲ ۱۰ مدیریت منابع آب ایران ۸ ۱۱ تولید نیروی برق حرارتی ۵ ۱۲ صنایع خودرویی و خودروسازان ۸۰ ۱۳ شرکتهای تابعه استان قدس رضوی ۱۶ ۱۴ سازمان محیط زیست ۷ ۱۵ وزارت راه و شهرسازی ۵ ۱۶ شرکتهایتولیدکنندمواد غذایی ۳۲ جلسات B۲B بین استارتآپهاو شرکت های متقاضی فناوری یکی دیگر از آورده های رویدادهایفناورانهو صنعت، برگزاری جلسات B2B بود. جلساتی که بعضاً منجر به انعقاد تفاهم نامه هایی نیز می شد؛ برخی از این تفاهم نامه ها تبدیل به قرارداد شده و یا در حال تبدیل شدن به قرارداد قطعی هستند. به عنوان مثال، در رویدادی که مرتبط با صنعت نفت بود وشرکتهایدانش بنیان این حوزه دستاوردهای خود را ارائه کردند، ۲۷۴تفاهمنامهبین طرفین عرضه و تقاضا منعقد شد. همچنین ماحصل رویداد سه روزه توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز انعقاد ۱۹۵ تفاهم نامه بود که از این تعداد ۱۵۰ تفاهم نامه ارزیابی های اولیه را عبور کرده و موردتأییدقرار گرفتهاندتا به مرحله انعقاد قرارداد برسند. بر این اساس، ۱۶۳ تفاهم نامه در رویدادفناورانهصنعت فرودگاهی، ۳۳ تفاهم نامه در گردهماییفناورانهمبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو تفاهم نامه در حاشیه گردهماییفناورانهحوزه رباتیک، ۱۱۰ تفاهم نامه در حوزه صنعت خودرو، سه تفاهم نامه در گردهماییفناورانهصنعت فولاد، دو تفاهم نامه بین شرکت های دانش بنیان و استارتآپ هایحوزه محصولات و خدماتپهپادی، ۱۷۴ تفاهم نامه بین شرکت های دانش بنیان واستارت آپ هایصنعت غذایی، ۱۵ تفاهم نامه در رویداد نیازهایفناورانهتعمیر و نگهداری هواپیما منعقد شد. البته این تفاهم نامه ها به مرور در حال افزایش یا کاهش هستند و تاکنون تعدادی از آنها نیز به قرار داد منجر شدهاند. جدول انعقاد تفاهم نامه های صنعت و فناوری حوزه / صنعت تعدادتفاهمنامه حوزه / صنعت تعدادتفاهمنامه نفت ۲۷۴ خودرو ۱۱۰ گاز ۱۹۵ فولاد ۳ فرودگاهی ۱۶۳ پهپاد ۲ مبارزه با قاچاق ارز و کالا ۹۳ صنایع غذایی ۱۷۴ رباتیک ۲ هواپیما ۱۵ دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در همین رابطه به مهر می گوید: در مجموع ۶۸۶ شرکت دانش بنیان،فناورو استارتآپو از سوی دیگر، ۱۴۸ خریدار بزرگ در این رویدادها حضور داشتند و در مجموع در این رویدادها ۴ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان تفاهم نامه منعقد شد. پیگیری صندوق نوآوری و شکوفایی برای رفع نیاز صنعت وی در خصوص انعقاد قراردادها در این رویدادهایفناورانهگفت: پس از انعقاد قرارداد همکاری میان طرفین، صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد تا با استفاده از ابزارهای مختلف خود از جمله لیزینگ (فروش اقساطی محصولات دانش بنیان)، ضمانت نامه یا سرمایه در گردش و ، روند همکاری را تسهیل و تسریع کند. ملکی فر با بیان اینکه به واسطه پیچیدگی ها و ظرایف قراردادهایفناورانه، زمان قابل توجهی لازم است تا تفاهم نامه ها به قرارداد تبدیل شوند، گفت: برای مثال در حوزه های حساسی مانند نفت، هوایی و صنایع غذایی، خرید قطعی محصولات و خدمات دانش بنیان مستلزم اخذ استانداردها و گواهینامه های مختلفی است که زمان می برد و البته مشمول کمک بلاعوض صندوق نوآوری نیز می شود. همچنین گاهی اوقات خرید قطعی مستلزم فعالیت های تحقیق و توسعه تکمیلی است که زمان بر است و در اینجا نیز تسهیلات قرض الحسنه نمونه سازی صندوق قابل استفاده است. وی تاکید کرد: کارگزاران برگزاری رویدادها با همکاری کارشناسان صندوق و همچنین نهادهای دست اندرکار اجرای هر رویداد، پس از برگزاری رویداد به طور مستمر تبدیل تفاهم نامه ها به قرارداد و متعاقباًتأمینمالی آن ها را پیگیری می کنند. پس از برگزاری هر رویداد، جلسات متعددی با طرف عرضه و تقاضای فناوری برگزار می شود تا فرایند عقد قرارداد تسهیل و تسریع شود. ملکی فر با بیان اینکه انتظار می رود در یک بازه زمانی مناسب، حدود ۲۰ درصد از تفاهم نامه های منعقد شده در رویدادهای تبادل فناوری به قرارداد منجر شوند، گفت: تاکنون تعدادی از تفاهم نامه ها تبدیل به قرارداد شدهاند. البته ناگفته نماند این رویدادها بستری را فراهم کردهاندکه آشنایی بین نیازمندی ها و توانمندی ها رخ دهد در نتیجه شاید پس از رویداد، منجر به عقد قرارداد بین آنها شود و صندوق هیچگاه اطلاعی از آنها پیدا نکند. سماجت بخش خصوصی برای تبدیل تفاهم نامه به قرارداد وی گفت: همه صنایعی که در رویدادهای تبادل فناوری صندوقنواوریو شکوفایی حاضر شده و به ارائه نیازهایفناورانهپرداخته اند، تمایل به رفع نیازهای خود با استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی دارند. اما از لحاظ میزان پیگیری تفاهم نامه های حاصل از رویدادهای تبادل فناوری، ارزیابی فنی شرکت هایفناورو همچنین سفارش تولید محصول، تفاوت هایی مابین متقاضیان وجود دارد؛ عموماً در حوزه هایی که طرف تقاضای فناوری بخش خصوصی بوده است، پیگیری و جدیت بیشتری برای به سرانجام رساندن وضعیت تفاهم نامه ها می توان شاهد بود؛ مانند صنایع غذایی، تعمیر و نگهداری هواپیما و برخی از شرکت های حوزه فولاد. در حوزه هایی که طرف تقاضای فناوری بخش خصوصی بوده است، پیگیری و جدیت بیشتری برای به سرانجام رساندن وضعیت تفاهم نامه ها می توان شاهد بودبه گفته وی، در حوزه خودروسازی نیز شرکت های فعال در حوزه تولید خودرو طی ماه های اخیر نشان دادهاندکه عزم راسخی برای تأمین کالاهای مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی دارند. وی با اشاره به دانشگاه هایی که بیشترین همکاری را در رویدادهای صندوقنواوریو شکوفایی داشتهاند، گفت: از آنجایی که بیشتر نیازهایفناورانهمعطوف به نیازهای فعلی صنایع بوده، حضور شرکت های دانش بنیانی که توانمندی پاسخگویی به نیازها به صورت بالفعل را داشتند پررنگ تر از نهادهای دانشگاهی به صورت مستقیم بوده؛ به دلیل اینکه تعدادی از شرکت های دانش بنیان وفناور، در مراکز رشد و پارک های وابسته به دانشگاه ها مستقر هستند. به گفته معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، همچنین علاوه بر شرکت های دانش بنیان، استارتآپهاو هسته هایفناورنیز در رویدادها حضور فعال داشتهاندکه اکثراً آن ها برخاسته از دانشگاه های مختلف هستند. در مجموع، به جای حضور مستقیم دانشگاه ها، شرکت ها و هسته هایفناورمستقر در مراکز مرتبط دانشگاهی در رویدادها حضور داشتهاند. کدام وزارتخانه ها بیشترین استقبال را از دانش بنیان ها داشتند ملکی فر در پایان در خصوص بیشترین قراردادهایی که ناشی از انعقاد تفاهم نامه های منعقد شده در رویدادها بوده است، گفت: در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما، صنعت فولاد و صنعت خودرو تاکنون بیشترین پیشرفت در انعقاد قرارداد حاصل شده است.وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی از دستاوردهایشرکتهایدانش بنیان استقبال کردند معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص وزارتخانه هایی که بیشترین همکاری را باشرکتهایدانش بنیان داشتهاند، گفت: در اغلب حوزه ها و رویدادها، دستگاه های اجرایی مرتبط و از جمله ستاد وزارتخانه ها همکاری قابل توجهی داشته اند؛ اما وزارت نفت توجه ویژهایبه رویدادهای برگزار شده مرتبط با این حوزه داشت. ملکی فر افزود: همچنین واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی همکاری های مناسبی را در تسهیل فرآیند برگزاری رویدادها داشتهاند.