پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 28 مهر 1395 ساعت 13:10 http://www.etelaterooz.ir//news/29230/عکس-تمبر-یادمان-محمد-شریف-ملکزاده-توسط-انجمن-آثار-مفاخر-فرهنگی-چاپ-رسید -------------------------------------------------- عنوان : عکس/تمبر یادمان محمد شریف ملکزاده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسید -------------------------------------------------- طی مراسمی که عصر روز دوشنبه 26 مهرماه برگزار شد از کتاب جدید محمدشریف ملک زاده با عنوان " اقتصاد مقاومتی و برجام " با حضور جمعی از مسئولین و اهالی فرهنگ رونمایی شد. متن : اطلاعات روز# طی مراسمی که عصر روز دوشنبه 26 مهرماه برگزار شد از کتاب جدید محمدشریف ملک زاده با عنوان " اقتصاد مقاومتی و برجام " با حضور جمعی از مسئولین و اهالی فرهنگ رونمایی شد. این کتاب در 9 فصل با عنوان های: 1 - درآمدی بر اقتصاد مقاومتی و برجام 2 - اقتصاد مقاومتی و برجام از منظر مقام معظم رهبری 3 - تحریم ها اقتصاد مقاومتی و برجام 4 -  نگاهی تحلیلی بر تنیدگی اقتصاد مقاومتی روند برجام و معشیت مردمی 5 - نقش دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی و ترفیع جایگاه اقتصادی در منطقه 6-  برجام 7 - برجام و اقتصاد برون مرزی ایران 8 -  برجام از نگاه دیگر 9 - فضای پسا برجام، در  1000 نسخه به چاپ رسیده است.