پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 11 ارديبهشت 1396 ساعت 17:33 http://www.etelaterooz.ir//news/39807/محسن-هاشمی-آقای-می-گفتند-روحانی-درایت-وضعیت-سخت-ابتدای-کار-عبور -------------------------------------------------- عنوان : محسن هاشمی: آقای هاشمی می گفتند روحانی با درایت از وضعیت سخت ابتدای کار عبور کرد -------------------------------------------------- آقای هاشمی می گفتند آقای روحانی وضعیت سختی داشتند که با درایت از آن عبور کردند. متن : به گزارش اطلاعات روز#محسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار جماران، اظهار کرد: معمولا درایرانرؤسای جمهور برای اینکه بتوانند برنامه های خود را به اتمام برسانند همه دو دوره ای بوده اند، زیرا رئیس جمهوری نمی تواند در یک دوره تمام قول هایی که داده را عملی کند. وی افزود: خوشبختانه آقای روحانی حل مشکلاتی که به دلیل تحریم برای کشور ایجاد شده بود را با درایتی که داشت و نیز با حمایتمقام معظم رهبریبه نتیجه رساند و در دوره دوم باید از اقداماتی که در دوره اول پایه گذاری کردندمیوهچینیکنند. بنابراین، ما امیدواریم مردم به ایشان رأی بدهند تا بتوانند وظیفه و قولی که به مردم دادند را نهایی کنند. فرزندآیت الله هاشمیرفسنجانی گفت: ایشان همیشه می گفتند دولت آقای روحانی به دلیل تخریب هایی که به صورت دائمی از همان ابتدا علیه دولت ایشان شکل گرفت، می توان گفت که دولت پر مشکلی را تحویل گرفتند. وی ادامه داد: متأسفانه ابزارهای حکومتی مخصوصاصدا و سیماآن طور که بایسته بودبرای توجیه مردم در ادامه فعالیت ها با ایشان همراهی نکردند و هماهنگی های لازم با ایشان در ابعاد مختلف صورت نگرفت. وی تأکید کرد: به نظر می آید که ایشان در ابتدا دولت سختی را تحویل گرفتند و در طول کارشان هم با سختی های زیادی مواجه بودند. اما آقای هاشمی می گفتند آقای روحانی با درایت، از وضعیت سختی که داشت عبور کرد.