پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 16 آبان 1395 ساعت 13:36 http://www.etelaterooz.ir//news/30420/منابع-سوالات-آزمون-سراسری-اعلام-جدول -------------------------------------------------- عنوان : منابع سوالات آزمون سراسری اعلام شد+جدول -------------------------------------------------- منابع آزمون سراسری سال 96 از سوی سازمان سنجش اعلام شد. متن : اطلاعات روز# سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای جزئیات منابع سوالات آزمون سراسری سال 96 را به شرح زیر اعلام کرد.  الف ـ دروس عمومی   نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات 1- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2) 220/1 دوم 93 کلیه رشته ها ادبیات فارسی (3) 249/1 سوم 94 کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی عمومی 283/1 پیش‌دانشگاهی 95 کلیه رشته ها ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) 249/2 سوم 94 مخصوص علوم انسانی زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی) 249/4 سوم 94 مخصوص علوم انسانی زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) 249/3 سوم 94 کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی( 2- عربی عربی 2 (غیر از علوم انسانی) 224/1 دوم 93 کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی) عربی 2 ( علوم انسانی) 224/2 دوم 93 مخصوص علوم انسانی عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) 254/1 سوم 94 کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی) عربی 3 (علوم انسانی) 254/2 سوم 94 مخصوص علوم انسانی 3- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی) 222 دوم 93 کلیه رشته­ ها قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی) 251 سوم 94 کلیه رشته­ ها معارف اسلامی (دین و زندگی) 285/1 پیش ­دانشگاهی 95 کلیه رشته­ ها 4- زبان انگلیسی انگلیسی 3 252/1 سوم 94 کلیه رشته­ ها انگلیسی 1 و 2 284/1 پیش‌دانشگاهی 95 کلیه رشته ­ها     ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات 1- ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 93   آمار و مدلسازی 234/3 دوم 93 هندسه 2 258/4 سوم 94 ریاضیات 2 234/2 دوم 93 حسابان 258/1 سوم 94 جبر و احتمال 258/2 سوم 94 هندسه تحلیلی و جبر خطی 294/1 پیش‌دانشگاهی 95 حساب دیفرانسیل و انتگرال 295/1 پیش‌دانشگاهی 95 ریاضیات گسسته 296/1 پیش‌دانشگاهی 95 2- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 92   فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 93 فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) 256/4 سوم 94 فیزیک (ویژه ریاضی) 293/2 پیش‌دانشگاهی 95 3- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 93   شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 94 شیمی 289/1 پیش‌دانشگاهی 95     ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی   نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات 1- زمین­شناسی زمین شناسی 262/1 سوم 94   علوم زمین 291/1 پیش‌دانشگاهی 95 2- ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 93   ریاضیات 2 234/2 دوم 93 آمار و مدلسازی 258/5 سوم 94 ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 258/3 سوم 94 ریاضیات عمومی 1 و 2 292/1 پیش‌دانشگاهی 95 3- زیست شناسی زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 231/1 دوم 93   زیست­ شناسی و آزمایشگاه 2 261/1 سوم 94 زیست­ شناسی 290/2 پیش‌دانشگاهی 95 4- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 92   فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 93 فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) 256/3 سوم 94 فیزیک (علوم تجربی) 288/1 پیش‌دانشگاهی 95 5- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 93   شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 94 شیمی 289/1 پیش­دانشگاهی 95   دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی   نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات 1- ریاضیات ریاضیات 1 211/1 اول 92   آمار و مدلسازی 234/3 دوم 93 ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی) 258/6 سوم 94 ریاضی پایه 292/2 پیش‌دانشگاهی 95 2- اقتصاد اقتصاد 240/1 دوم 93   3- زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 246/1 دوم 93   تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 276/1 سوم 94 آرایه­ های ادبی 280/1 سوم 94 ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 283/4 پیش‌دانشگاهی 95 4- زبان عربی عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 224/2 دوم 93   عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 254/2 سوم 94 عربی 316/1 پیش‌دانشگاهی 95 5- تاریخ تاریخ ایران و جهان 1 235/4 دوم 93   تاریخ ایران و جهان 2 271/3 سوم 94 تاریخ شناسی 302/1 پیش‌دانشگاهی 95 6- جغرافیا جغرافیای 1 225/2 دوم 93   جغرافیای 2 271/4 سوم 94 جغرافیا 297/2 پیش‌دانشگاهی 95 7- علوم اجتماعی جامعه ­شناسی 1 243/1 دوم 93   جامعه شناسی 2 281/1 سوم 94 علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی) 300/1 پیش‌دانشگاهی 95 8- فلسفه فلسفه 277/1 سوم 94   فلسفه (آشنایی با فلسفه /اسلامی) 317/1 پیش‌دانشگاهی 95 9- منطق منطق 277 سوم 94   10- روان­شناسی روان­شناسی 268/1 سوم 94