پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز 31 خرداد 1399 ساعت 14:17 http://www.etelaterooz.ir//news/59222/خودزنی-حسین-سرتیپی-وکیل-برادر-رئیس-جمهور-احقاق-حق-اسناد -------------------------------------------------- عنوان : خودزنی حسین سرتیپی وکیل برادر رئیس جمهور برای احقاق حق+اسناد -------------------------------------------------- اطلاعات روز با انتشار متن نامه حسین سرتیپی که مدیرکل وقت حقوقی یکی از سازمان های کشور بوده است، خطاب به رئیس منابع انسانی و نوسازی اداری آن دستگاه را منتشر میکند تا خواننده بداند که دفاع از حق برای برخی از مردان جهادی بر دفاع از موقعیت شغلی ارجحیت دارد متن : به گزارش اطلاعات روز#این روزها بسیاری از رسانه های کشور صرفا به بیان نقاط ضعف جامعه بسنده کرده اند و از پرداختن به نقاط قوت موجود در کشور خودداری میکنند همین امر منجر به افزایش افسردگی گروهی و ناامیدی در جامعه شده است برخلاف رویه موجود اطلاعات روز نسبت به اتفاقات شیرین و امیدبخش در کشور نیز واکنش نشان میدهد. حسین سرتیپی که نامش بدلیل وکالت در پرونده برادر رئیس جمهور به تیتر یکی جراید حقوقی کشور تبدیل شده بود اینبار نیز به دلیل حضور در انتخابات دور هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نیز دوباره بر سر زبان ها افتاده است دکتر حسین سرتیپی وکیل پایه یک دادگستری و فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل و حقوق تجارت الکترونیک از دانشگاه های تهران و مالزی و دوره فوق دکتری حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تکنولوژی سیدنی استرالیا که سوابق مدیریتی وی در دستکاه های مهم کشور امری مشهود است در سال 1388 به عنوان مدیرکل حقوقی یکی از دستگاه های مهم و دیپلماتیک کشور منصوب میشود آنچه از مدیرکل حقوقی یک دستگاه انتظار میرود این است که علیرغم حفظ جایگاه مدیریتی خود به دفاع از مدیران ارشد سازمان متبوع مشغول باشد و خیلی نادر است که یک مدیرکل حقوقی به نفع یک کارمند و یا کارگر ساده علیه مسئولان دستگاهی که در آن مشغول است اعلام جرم کند پرا که موقعیت شغلی و درآمدی او با خطر جدی مواجه میشود اطلاعات روز با انتشار متن نامه حسین سرتیپی که مدیرکل وقت حقوقی یکی از سازمان های کشور بوده است، خطاب به رئیس منابع انسانی و نوسازی اداری آن دستگاه را منتشر میکند تا خواننده بداند که دفاع از حق برای برخی از مردان جهادی بر دفاع از موقعیت شغلی ارجحیت دارد حسین سرتیپی در این نامه نوشت: رئیس محترم مرکز منابع انسانی و نوسازی سلام علیکم؛ باتقدیم احترام، مرفومه جنابعالی تحت شماره.......... مورخ 89/06/02 در خصوص فرزند یکی از جانبازان گرانقدر و عزیز انقلاب اسلامی(جانباز70درصد) و داماد یکی از شهدای جنگ تحمیلی آقای........................... واصل شد. از باب ایفاءوظیفه دفاع از حقوق جانٍارانی که با تمام وجود خویش جان؛ مال و زندگی خود را نثار میهن اسلامی نموده اند و به سبب تکلیف قانونی خویش در پاسداری از مرز قانون، رقیمه ای را به وصف ذیل خدمتتان بیان میگردد: 1-نامبرده فرزند جانباز 70 درصد به استناد گواهی..................مورخ 1389/05/12 بوده است.در نتیجه ایشان بر اساس بند ث از ماده 1 آئین نامه استخدامی فرزندان شاهد و جانباز مصوب 1388/12/26 هیئت محترم وزیران مشمول مقررات مارالذکر می باشد؛ 2- درخواست نامبرده مبنی بر استخدام و تغییر وضعیت اشتغال در ساز مان طی نامه شماره.....................مورخ1389/1/31 از سوی معاونت بین الملل به آن مرکز ارسال گردیده است، 3-ایشان مدتی است در سازمان و معاونت........................به خدمت مشغول شده است.در تاریخ درخواست استخدام و تبدیل وضعیت،نیز نامبرده شاغل در معاونت بین الملل بوده و از تاریخ ورود بلاانقطاع در معاونت های مختلف سازمان حضور تمام وقت داشته و دارای سابقه می باشد.براساس ماده 8 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، تصویب نامه شماره 84515/ت 34613 ه مورخ1384/12/15 و شماره77961/ت 40006 ه مورخ 1387/05/07 و بخشنامه 70597/34613 مورخ 1385/06/15 و نیز به ویژه ماده 6 آیین نامه استخدامی فرزندان شاهد و جانباز مصوب 1388/12/26 هیئت وزیران که مقرر میدارد:" دستگاه های استخدامی موظفند از محل سهمیه های استخدامی خود نسبت به استخدام رسمی فرزندان شاهد یا جانباز قراردادی یا پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه مربوط و همچنین استخدام پیمانی فرزندان شاهدوایثارگر قراردادی در مشاغل با هماهنگی بنیاد اقدام نمایند" آن مرکز نسبت به تبدیل وضعیت مشارالیه اقدام قانونی وی تکلیف قانونی دارد فلذا نمیتوان علاقه و مناسبت معنای حقیقی مقرره فوق را اغماض نموده و با توسل به مواردی حکم بر عدم صحت سلب مقرره مذکور داد.تدقیق حقوقی حاکی در باب متنازع فیه حتی اطرادی نیز قابل تصور نبوده تا بتوان با استعمال قرینه ای جواز قانونی مصوب را عدم تصور نمود