شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۶

ادامه تخلف سینماداران در ارایه بلیت فیلم سینمایی «فروشنده»

Share/Save/Bookmark
سینماداران همچنان به تخلف خود در ارایه بلیت فیلم فرهادی ادامه می‌دهند و حاضر نشدند قیمت بلیت سالن‌های خود را به ۱۰و ۸ هزار تومان بازگرداندند.
کد مطلب: 26235
ادامه تخلف سینماداران در ارایه بلیت فیلم سینمایی «فروشنده»
 
اطلاعات روز#سالن های سینما حاضر نیستند قیمت بلیت سینماهای خود را به 10 و 8 هزار تومان بازگردانند این در شرایطی است که هنوز تصمیم قطعی برای افزایش قیمت بلیت سینماهای مدرن در شورای صنفی نمایش صورت نگرفته است و به جلسه روز دوشنبه (15 شهریور) موکول شد  دو روز ابتدایی نمایش فیلم با قیمت 12 و 15 هزار تومان به دلیل پیش فروش بلیت مخاطبان از طریق سامانه الکترونیکی امکان بازگشت مبلغ ارایه شده توسط سینماداران به مخاطبان وجود نداشت اما در همان روزها سالن های سینما از ارایه بلیت در گیشه به قیمت روزهای عادی خودداری کردند و قیمت بلیت فیلم در سه روز اول با 12 و 15 هزار تومان ارایه شد.
 روز چهارشنبه محمدرضا فرجی مدیر کل سینمای حرفه ای درباره قیمت بلیت سینماهای فیلم «فروشنده» توضیحاتی را ارایه داد اما امروز شنبه (13 شهریورماه) هنوز این تخلف ادامه دارد و بلیت سینماهای آزادی، ملت و زندگی همچنان با قیمت 12 هزار تومان ارایه می شود. به نظر می‌رسد باز هم تصمیم گیری برعهده سالن داران سینما افتاده و سالن داری تصمیم می گیرد نرخی جدید برای ارایه بلیت ارایه دهد. این درحالی است که شورای صنفی نمایش تصمیم گیر نهایی برای قیمت بلیت خواهد بود اما با این روند شاهد تصمیم گیری سالن داران برای مخاطبان هستیم.
نکته حایز اهمیت دیگر اینکه ادامه قیمت بلیت 12 هزار تومان برای تعدادی از سالن داران این شائبه را ایجاد می کند که سالن داران فشار روی شورای صنفی نمایش را بیشتر خواهند کرد تا شورا را مجبور به افزایش قیمت بلیت در سینماهای مدرن شود.
باید دید شورای صنفی نمایش روز دوشنبه چه تصمیمی را برای قیمت بلیت فیلم سینمایی «فروشنده» در نظر می گیرد و مدیر کل سینمای حرفه ای چه برخوردی با سالن داران سینما خواهد کرد و چه جریمه ای برای این تخلف در نظر خواهد گرفت آیا سالن داران حاضر می شوند قیمت بلیت های خود را به حالت عادی 8 و 10 هزار تومان بازگردانند یا شورای صنفی نمایش را تحت فشار قرارداده و شورا را مجبور به افزایش قیمت خواهند کرد.
مرجع : سینماخبر
کلمات کليدی: تخلف/ سینماداران/بلیت/ فیلم/ سینمایی/ «فروشنده»/اطلاعات روز