يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۱
اطلاعات روز#

آیا مدیران وابسته به جاسبی در علوم و تحقیقات رکورد اختلاس در دانشگاه های کشور را شکسته اند؟!/چه نهادی بر قراردادهای CEERS نظارت می کند؟

Share/Save/Bookmark
در ادامه تحقیقات به بخشی از یک سند دست یافتیم که متاسفانه بر اساس آن یکی از ارکان دانشگاه آزاد ( واحد حسابرسی ) در سال 93 در خطاب به ریاست محترم دانشگاه آزاد جناب دکتر میرزاده ، تخلفات مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی (CEERS) را به ایشان گزارش کرده است.
کد مطلب: 26373
 
به گزارش اختصاصی اطلاعات روز#این روز ها در کشور گویا بازار رقابتی در سطح بالایی در خصوص انواع  فساد های مالی و اداری در جریان می باشد.

این بار ابتدا با گزارش هایی از سوی تعدادی دانشجوی دانشگاه آزاد در مقاطع بالای تحصیلی کلید خورد.گزارش آنان شامل موارد متعددی از تخلفات  را شامل می گشت که توسط یکی از مراکز زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی  بنام مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی (CEERS) ،که از جمله مراکزی است که به عنوان مراکز تحقیقاتی برون دانشگاهی فعالیت می نماید.

دانشجویان موارد گوناگونی از تخلفات را بیان کرده که حاکی از وجود مبالغ بالا در سطح میلیارد تومان بوده است.

این بیانات سبب شد تا پیرامون پاسداری از رسالت این مجموعه که با جدیت  تمام ، موارد فساد های مالی را پیگیری می نماید تحقیقات اولیه و میدانی را صورت داده تا صحت  اطلاعات دریافت شده را بررسی نماییم.در ادامه تحقیقات به بخشی از یک سند دست یافتیم که متاسفانه بر اساس آن یکی از ارکان دانشگاه آزاد ( واحد حسابرسی ) در سال 93 در خطاب به ریاست محترم دانشگاه آزاد جناب دکتر میرزاده ، تخلفات مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی (CEERS) را به ایشان گزارش کرده است.

حال با توجه به اینکه سند مذکور بیانگر در جریان قرار دادن ریاست دانشگاه آزاد از تخلفات مرکز مذکور می باشد و از سویی اختلاص و فساد مالی در دانشگاه آزاد مجزا از سایر بخش ها برای عموم مردم لحاظ می گردد به این دلیل که اکثر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور برای تامین شهریه های سنگین هر ترم فشار سنگینی را بر خانواده ها وارد می نمایند از این رو انتظار دارند تا با توجه به اشراف ریاست دانشگاه از تخلفات از جزئیات دقیق این موضوع و موارد تخلفات آن مرکز و همچنین اقدامات ریاست دانشگاه آزاد بعد از مطلع شدن به صورت شفاف توضیحات ارائه شود..چرا که در دورانی که خانواده ها چشم انتظار برای مساعدت های مالی مانده اند فساد در بخش مالی را نخواهند پذیرفت.

مردم در انتظار پاسخ دانشگاه آزاد در اسرع وقت می باشند.
کلمات کليدی: علوم و تحقیقات/ رکورد/ اختلاس/ دانشگاه/کشور/ شکسته/نهاد/ قرارداد/CEERS/ نظارت/اطلاعات روز