جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۹

آمریکایی ها به عهد خود وفا کردند

Share/Save/Bookmark
چرا کسانی که ادعای اسلام و تقوا دارند در دام شیطان بزرگ قرار گرفتند!؟ دلیل واضح و روشن است... زیرا به امام زمانشان اقتدا نکردند و خودسرانه عمل کردند و گرفتار مصیبت شدند.
کد مطلب: 32687
به گزارش گروه سیاسی اطلاعات روز# علی پرکره نوشت: کسی را که امام خمینی (ره) شیطان بزرگ می نامد و در طول تاریخ بارها ثابت کرده اند که دشمن آزادی های سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر هستند و تنها استفاده و کننده سلاح هسته ایی میباشد به عهد خود که دشمنی با مردم آزاد و اندیشه های آزادانه می باشد وفا کرده اند است و هیچ گلایه ایی از آمریکا نیست. چرا که در طول تاریخ بارها بدعهدی خود اثبات کرده اند.
همانگونه که شیطان لعین قسم خورد تا فرزندان آدم را از راه راست خارج کند و کماکان بر عهد خود باقیست این فرزند شیطان بر عهد خود که زورگویی قتل و غارت جوامع آزاد میباشد باقی مانده است.
فقط سوال اینجاست....!!!! 
چرا کسانی که ادعای اسلام و تقوا دارند در دام شیطان بزرگ قرار گرفتند!؟
دلیل واضح و روشن است... 
زیرا به امام زمانشان اقتدا نکردند و خودسرانه عمل کردند و گرفتار مصیبت شدند.
رهبر معظم انقلاب بارها در سخنانشان فرمودند که طرف مذاکره قابل اعتماد نیست!
فرمودند نا تا کجا عقب نشینی کنیم میگوبند بس است.
اما مذاکره کنندگان با علم بر این تن به این ننگ دادند و سرمایه های کشور را در ازای حرفای پوچ شیطان به باد دادند و مردمی که با دست خالی در مقابل استکبار جهانی ایستاده بودند از فقر و جنگ ترساندن.
و امروز میگویند در عوض به دنیا ثابت شد که آمریکا بد عهد است نه ما....
اما سوال اینحاست که در عوض چه ؟؟؟؟
در عوض پایمال شدن خون شهدای هسته ایی؟
در عوض از دست دادن دانش بومی هسته ایی؟
در عوض بتن ریزی در قلب رآکتور اراک... و در عوض این همه هزینه مادی و معنوی که برای کشور تراشیده شد فقط قرار بود بد عهدی آمریکا ثابت شود
یعنی دانشمندان مذاکره کننده در عوض اثبات امری بدیهی و مسلم این همه هزینه را به کشور تحمیل نمودند!!!!!
آمریکا بد عهدی نکرد
عهد آمریکا دشمنی با ایران است و بر عهد
 خود باقیست....
این مایم که با امامان عهد بستیم و شکستیم