سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸

نقدینگی کشور ۱۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰تومان شد

Share/Save/Bookmark
تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در تابستان سال جاری نشان میدهد در این مدت، کل بدهی های خارجی ۷۹۱۰ میلیون دلار بوده است. نقدینگی هم با رشد ۲۸.۶ درصدی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان شد.
کد مطلب: 35123
اطلاعات روز# تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در تابستان سال جاری نشان میدهد در این مدت، کل بدهی های خارجی ۷۹۱۰ میلیون دلار بوده است. نقدینگی هم با رشد ۲۸.۶ درصدی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان شد.
 
تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در تابستان سال جاری نشان میدهد در این مدت، در بخش خارجی، تراز حساب جاری به 8690 میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) نیز 10649 میلیون دلار است.
 
ضمن آنکه کل بدهی های خارجی 7910 میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی فصل تابستان هم 30686 ریال بوده است.
 
همچنین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی در تابستان امسال یعنی شهریور 95 نسبت به پایان سال قبل 10,4 درصد، پول 8.3 درصد، شبه پول به میزان 10.7 درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز 11.2 درصد رشد یافته است. نرخ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور امسال به 28.6 درصد و حجم نقدینگی به 1122 هزار میلیارد تومان رسید.
 
بررسی ارقام مربوط به وضع مالی دولت نشان می دهد که درآمدها در تابستان امسال به میزان 378,4 هزار میلیارد ریال و پرداخت های هزینه ای نیز به میزان 582.2 هزار میلیارد ریال بود. در عین حال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 202.5 هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 120.9 هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز 93.8 هزار میلیارد ریال بوده است.
مرجع : تسنیم
کلمات کليدی: نقدینگی/بانک مرکزی/اطلاعات روز