يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۰

شریعتمداری به دادگاه فراخوانده شد

Share/Save/Bookmark
"حسین شریعتمداری" به اتهام انتشار بیانیه بسیج های دانشجویی دانشگاه ازاد استان تهران خطاب به میرزاده 8اسفندماه به شعبه ۹ دادگاه کیفری مطبوعات فراخوانده شد.
کد مطلب: 36624
به گزارش خبرنگار سیاسی اطلاعات روز# "حسین شریعتمداری" به اتهام انتشار بیانیه بسیج های دانشجویی دانشگاه  ازاد استان تهران خطاب به  میرزاده 8اسفندماه به شعبه ۹ دادگاه کیفری مطبوعات فراخوانده شد.
کلمات کليدی: شریعتمداری/دادگاه/اطلاعات روز