سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۰

گاف محمود صادقی در انتشار اسناد استخدامی فرزند دکتر الله کرم

Share/Save/Bookmark
دکتر حسین الله کرم با انتشار بیانیه ای به انتشار سند استخدام فرزندش در متروی تهران توسط یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس واکنش نشان داد.
کد مطلب: 38354
گاف محمود صادقی در انتشار اسناد استخدامی فرزند دکتر الله کرم
 
به گزارش اطلاعات روز#دکتر حسین الله کرم با انتشار بیانیه ای به انتشار سند استخدام فرزندش در متروی تهران توسط یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس واکنش نشان داد.

وی در تکذیبیه ای نوشت:آقاى محمودصادقى نماينده محافظه كارمجلس باطرح استخدام وارتقاء مهندس تراب على الله كرم درسال١٣٩٠ درمترو،به نحوى مدعى پارتى بازى توسط اينجانب (دكترالله كرم)شده است.درحاليكه انتقاداتم ازآقاى قاليباف مشهوراست وبرعكس؛حمايتم ازدكترجليلى نيز معروف ميباشد، بطوريكه ستادمركزى وبيش از١٠٠ستاد فرعى دكترجليلى در انتخابات رياست جمهورى ٩٢در تهران باحمايت اينجانب، توسط مهندس الله كرم راه اندازى و اداره شد.

لذا پارتى بازى بنده نزد آقاى قاليباف نه تنها امكان پذيرنيست بلكه دروغ محض است.لذابراى تنوير افكار عموم، جوابیه مهندس الله كرم رابه اطلاع مى رساند:آقاى صادقى،اسناد طبقه بندي شده شركت مترو پيرامون جذب و اشتغال به كار اينجانب را طوری توئيت كرده که انگار در آن رانتی وجود داشته است.درحاليكه درآن وحتى در کاربرگ کمیته طبقه بندی مشاغل نیز نشانه اى ازاينگونه حمایت ها ديده نمى شود زيرا بدليل سوابق كارى(مهندس اجرا بر١٠٠٠واحدمسكونى آزادگان و مهندس ناظربرساخت١٥٠٠واحدمسكونى پزشكان و...)نيازى به پارتى بازى ندارم ،به مطالب زيرتوجه كنيد:

1- استخدام در مترو تهران با توجه به گسترش خطوط مترو وهمچنين افتتاح ايستگاه هاي جديد،در سال ٩٠ طي بررسي و مطالعات صورت گرفته در مورد نيروي انساني ساير خطوط مترو در کشورهای مختلف،آقاى قاليباف دستور استخدام و تبديل وضعيت تعدادي ازكاركنان درشركت بهره برداري مترو تهران راصادر نمودند كه اينجانب نيز در همان سال با درخواست كتبي همانند سايرافراد جذب شده مراحل استخدامي كه شامل تست پزشكي،گزينش و..بوده را گذرانده وبعنوان نيروي تحت آموزش جذب شركت شدم(از٩٢-١٣٩٠بيش ا٥٠٠٠ نفراستخدام و تبديل وضعيت گرديدند)

٢-پست سازماني
الف)درابتداب عنوان نيروي تحت آموزش با گذراندن كليه دوره هاي اعلام شده در مدت٤ ماه با مدرك مهندسي عمران باتوجه به احراز شرايط در كميته طبقه بندي مشاغل بعنوان كارشناس بازرسي عمليات و پشتيباني مشغول به كار گرديدم 

ب)پس از تغييرات درچارت سازماني مديريت بازرسي، سه نفراز پنج كارشناس آن اداره باحكم طبقه بندي مشاغل بعنوان مسئول در همان اداره منصوب شديم 

ج ) باتوجه به جديت و به نتيجه رساندن امور محوله و با پيشنهاد مديربازرسي بعنوان رئيس به كميته معرفي شدم كه باتوجه به عدم تجميع سوابق فعاليت خارج از شركت به عنوان جانشين رئيس با همان گروه مسئوليت منصوب شدم(پس از٦ماه،بااحتساب سوابق،معاون فنى شدم)

د)سال ٩٢ازسازمان بازرسي كل كشور،دستوربررسي مجدداحكام صادره از طرف كميته طبقه بندي مشاغل براي بيش از١٠٠نفر ازكاركنان متروصادر گرديد كه پس از بررسي،صحت تمامي احكام صادره براى اينجانب نيزاعلام شد.
کلمات کليدی: محمود صادقی/حسین الله کرم/اسناد/تراب علی الله کرم/اطلاعات روز#