دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶

رشد بودجه عمرانی منفی شد

Share/Save/Bookmark
بودجه عمرانی دولت در ۱۱ ماهه ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که در حد بودجه عمرانی ۵ سال پیش یعنی سال ۹۰ است. این در حالی است که بودجه جاری دولت در این چهار سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
کد مطلب: 39024
 اطلاعات روز# بودجه عمرانی دولت در ۱۱ ماهه ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که در حد بودجه عمرانی ۵ سال پیش یعنی سال ۹۰ است. این در حالی است که بودجه جاری دولت در این چهار سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
 
 "رکود" یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده که منجر شده، برخی شاخص‌های اقتصادی مثل بیکاری و تولید به مرز بحران برسند.
 
در بین دلایل متعدد، رکود اقتصادی در کشوری که 80 درصد اقتصاد آن دست دولت است، ارتباط تنگاتنگی با بودجه سالانه دولت و به ویژه بودجه عمرانی دارد. هر چند مسئولان دولت یازدهم از کاهش درآمدهای دولت در چهار سال اخیر سخن می گویند و برخی کارشناسان مدافع دولت از جمله عبده تبریزی معتقدند که " دولت پولی نداشته که خرج اقتصاد کند"، ولی آمارهای مربوط به بودجه عمومی دولت گویای وضعیت دیگری است.
 
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بودجه جاری دولت در 11 ماهه سال 95 به بیش از 178 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با 11 ماهه سال 91 که سال پایانی دولت قبل بوده، بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. 
 
این در حالی است که بودجه عمرانی که می تواند مجموعه اقتصاد کشور در بخش های صنعت، انرژی و کشاورزی را رونق بدهد و بخش زیادی از رکود موجود را مرتفع سازد، طی این چهار سال تنها 10 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. 
 
بر اساس این گزارش، بودجه عمرانی دولت در 11 ماهه سال 91 بیش از 8 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در 11 ماهه 95 به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
نکته جالب تر اینکه بودجه عمرانی کشور در 11 ماهه سال 90 بیش از 17 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی علیرغم گذشت 5 سال و تورم‌های بالا، بودجه عمرانی کشور در سال 95 به سطح بودجه عمرانی در سال 90 رسیده است. این در حالی است که به دلیل تورم‌های بالا در سالهای اخیر، ارزش واقعی (قدرت خرید) 18 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 95 به مراتب از 17 هزار میلیار تومان سال 90 کمتر است.
 
آمار دیگر اینکه بودجه عمرانی در دولت روحانی سال به سال کاهش داشته و رشد بودجه عمرانی همواره منفی بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بودجه عمرانی در 11 ماهه سال 93 بیش از 25 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 94 به 21 هزار میلیارد تومان و در سال 95 هم به 18 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این درحالی است که بنا به اذعان مسئولان دولت یازدهم، درآمدهای نفتی این دولت سال به سال افزایش داشته است.
مرجع : تسنیم
کلمات کليدی: بودجه عمرانی، اطلاعات روز