پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۹
اختصاصی اطلاعات روز#

با مرگ "مهدی کروبی" چه کسانی به نان و نوا میرسند؟!/شیخ سادلوح بازهم بازی خورد!

Share/Save/Bookmark
هرچند که نگارنده دل خوشی از این دو فرد مغفول نامبرده ندارد اما به اطرافیان و بزرگان سبز توصیه می کند از کهولت سن این افراد استفاده نکنند و دستورات غربی را به ایشان دیکته نکنند چرا که اعتصاب غذا و مرگ سران فتنه خللی در روند جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد
کد مطلب: 45558
 
به گزارش اطلاعات روز# یکی از راهکارهای جریان اپزوسیون در هر نظام حاکمی تولید موجی از مظلوم نمایی در جامعه برای جذب آرای خاکستری یا بی طرف است تا از این طرق بتوانند با افزایش عده خو و شروع به اعتراضات خیابان از نظام حاکم سهم خواهی کنند

جریان سبز که از سال 1388 به یک جریان تند ضد حاکمیت و اسلام تبدیل شد نیز با بهره مندی از همین تئوری و با مانور مظلومیت تلاش کرد تا با ایجاد بی نظمی از نظام اسلامی سهم خواهی کند اما به دلایل مختلف از جمله نبود هدف واحد، نداشتن لیدر معتبر و همچنین دیکته برداری از تاکتیک های نخ نمای کیسینجری نتوانست به خواسته ای نامشروع خود برسد 

این قبیل جریان ها در ابتدای امر معتقدند با رفتن به زندان و یا حصر میتوانند عده زیادی از مردم را به سمت خود جلب نمایند و می توانند با این حربه به نظام حاکم فشار آورند.

که متاسفانه برخی از اطرافیان احمدی نژاد نیز با الگو برداری از همین تاکتیک به خیال خود در صدد قهرمان سازی و بعضا سهم خواهی برآمده اند که این موضوع برهمگان روشن و مبرهن است که شکست بزرگترین دستاورد این قبیل تحرکات شبه انگلیسی بوده است.


راهکار دوم جریان های مخالف نظام برای قهرمان شدن و سازماندهی خیابانی مردم دادن کشته های فراوان است که البته جریان سبز در سال 88 با کشیدن برخی مغفولین به خیابان ها و معدوم کردن برخی جوانان و سر داد "شهید جنبش سبز" تا حدودی توانستند عواطف برخی مردم را به سمت خود هدایت کنند و در خفا سعی داشتند در در ازای خون بها کشتشدگان، از نظام در خواست سهم و یا ابطال انتخابات نمایند.

اگر غیر از این بود خاتمی، عارف و برخی بزرگان نزدیک به این جریان به جای دعوا بر سر کسب کرسی، برای رفع حصر سران فتنه که وعده آن را داده بودند تلاش میکردند نه برای "ژن های" برتری که تربت کرده اند فکر نان و آب باشند.

اما این جریان که امروز نه حمایت مردمی برای کشاندن آنها به خیابان را دارد و نه دیگر دولت دوازدهم به آنها توجه میکند سعی دارد تا با کشته سازی از پیران فرسوده و ناکارآمد درون جریان خود به نوعی جنبش سبز را احیا کنند تا شاید بتوانند نظام و دولت دوازدهم را مجاب به پرداختن سهم کنند و یا اینکه حداقل برای چند سال تریبونی برای بیان عقاید سهم خواهانه خود باشند.

در این اثنا افراد کهنسال، مریض و از کار افتاده ای همچون مهدی خزعلی و مهدی کروبی بهترین گزینه برای این نقشه شوم جریان سبز هستند و یقینا مرگ این افراد بیش از همه کس مافیای پشت پرده جنبش سبز را خرسند و خوشحال می کند چرا که با این بهانه و استفاده از کلید واژه "شهید سبز"برای مدتی می توانند با ایجاد اغتشاش و حضور در خیابان با مظلومیت نمایی به احیای جنبش سوخته خود بپردازند.

هرچند که نگارنده دل خوشی از این دو فرد مغفول و فتنه گر ندارد و در صورت مرگشان غم و باکی به دل راه نخواهد داد اما به اطرافیان و بزرگان سبز توصیه می کند از کهولت سن و عدم تعادل فکری این افراد استفاده نکنند و برای رسیدن به مقاصد شومشان دستورات غربی را به ایشان دیکته نکنند چرا که اعتصاب غذا و مرگ سران فتنه خللی در روند جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کردو صرفا این دو نفر قبل از مزگ طبیعی طعم غذا را نخواهند چشید.
مرجع : 5
کلمات کليدی: کروبی/شیخ ساده لوح/مرگ/اعتصاب غذا/اطلاعات روز#