يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰

تغییر همزمان فرماندهان پلیس 22 استان ترکیه

Share/Save/Bookmark
فرماندهان پلیس 22 استان از 81 استان ترکیه با تصمیم وزارت کشور تغییر یافته و افراد جدیدی به جای آنها معرفی شدند و نام و محل خدمت آنها بر اساس قرارنامه منتشر شده در روزنامه رسمی این کشور مشخص شد.
کد مطلب: 45695
اطلاعات روز# فرماندهان پلیس 22 استان از 81 استان ترکیه با تصمیم وزارت کشور تغییر یافته و افراد جدیدی به جای آنها معرفی شدند و نام و محل خدمت آنها بر اساس قرارنامه منتشر شده در روزنامه رسمی این کشور مشخص شد.
 
نام افرادی که سمت های جدید در این استان ها مسئولیت گرفته اند، در شماره اخیر روزنامه رسمی ترکیه درج و امروز یکشنبه منتشر شد.
بر اساس قرارنامه منتشر شده در روزنامه رسمی ترکیه، محل خدمت 300 نفر از مقامات مرتبط پلیسی نیز تغییر یافت.
علاوه بر این 45 نفر از معاونان فرمانداری نیز به سمت فرماندار منصوب شدند.
 
بر اساس قرارنامه صادر شده، علاوه بر تغییر محل خدمت این 22 فرمانده پلیس، 10 نفر از آنها به عنوان به عنوان سربازرس انتخاب و به مقر مرکزی پلیس ترکیه منتقل شدند و چهار نفر از آنها نیز در تشکیلات مرکزی پلیس ترکیه سمت جدید گرفته و مشغول به کار شدند.
همچنین بر اساس تصمیم وزارت کشور ترکیه، مدیران سه دانشکده پلیس و هفت واحد دیگر پلیسی نیز تغییر یافتند.
 
تشکیلات نیروهای پلیس و ژاندارمری زیر مجموعه وزارت کشور ترکیه محسوب شده و فرماندهان آن توسط وزیر کشور منصوب می شوند.
مرجع : ایرنا
کلمات کليدی: فرماندهان پلیس،ترکیه