جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۴۷
قابل توجه وزیر اطلاعات ؛

ویروس خطرناکی که "حراست " هر دستگاهی را عقیم میکند!/مشاور امین کارمندان یا ابزار سوء استفاده مدیران؟!

Share/Save/Bookmark
لذا هم مجلس و هم دولت باید با همکاری هم قانونی تصویب کنند که مامورین حراستی تمتم حقوق خود را از مبدا خدمتی خود دریافت کنند و اخذ مازاد از آن را تخلفی محرض محسوب نمایند تا به امید خدا "سازمان حرایت های کشور و حرایت های دستگاه های اداری به اعتبار خود بازگردند.
کد مطلب: 45914
 
به گزارش اطلاعات روز#وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ؛ چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد . از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است ، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولاً : از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند . ثانیاً : با تشخیص و شناخت آفت های درونی ، زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .
 
 بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی ، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است :
1.       هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظورپیش برد اهداف سازمان .
2.    اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان .
 
وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف
 
1.      حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیب ها و تهدیدات احتمالی 
2.      اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح
3.      حفاظت از اماکن، تأسیسات و تجهیزات
4.      حفاظت از اسناد 
5.      حفاظت IT
6.      انجام مأموریت های محوله از سوی مرجع ذیصلاح 


حراست به عنوان مشاور مدیریت :
 حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشرافی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود . البته بسیار روشن است که مسئولین حراست ، زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم ، تخصص ،درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند .
 
حفاظت از کارکنان :
 وظیفه نیروی انسانی،رسیدن به اهداف سازمانی است ولی وظیفه حراستها حفظ سلامت نیروی انسانی است.
 
احقاق حقوق کارکنان : 
از نظر علم مدیریت ، سازمانی می تواند موفق و پویا و پیش رو با شد که کارکنانی با انگیزه و راضی داشته باشد ، زیرا از کارمند ناراضی ، خلاقیت و ابتکار به وجود نمی آید . بنابراین می بایست به منشأ نارضایتی های کارکنان توجه نموده و نسبت به توجیه مدیران و اصلاح روش ها اقدام کند . بدیهی است حراست می تواند از این طریق ، خدمات قابل توجهی به مدیریت ، کارکنان مجموعه و در کل به نظام مقدس اسلامی ارائه نماید .
 
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ احقاق حقوق ارباب رجوع : 
یکی از دلایل تأسیس ادارات و سازمانها وارگانها ، ارائه خدمات به مردم می باشد و از طرف دیگر توجه و دقت در رضایت مندی ارباب رجوع .
 
شایسته سالاری (کمک به انتصاب افراد شایسته ) :
 
طبق قانون ، انتصاب مسئولین به پست های حساس و مسئولین بخش های مختلف اداری ، باید پس از تعیین صلاحیت حراست دستگاه صورت گیرد .
 
نقش حراست در پیش گیری از وقوع تخلف ها
 
 سه نقش اساسی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زیر می باشد :
 
اول : نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده .
دوم : نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .
سوم : نقش جداکننده از سیستم .
 
 حراست در هر سازمان با پیش بینی نوع تخلف ها و جرایمی که ممکن است در آن سازمان به وقوع بپیوندد سعی می کند به انحاء مختلف ، چشم و گوش کارکنان آن سازمان را به روی دام ها و کمین های سر راه گشوده و آنها را هوشیار و آگاه سازد .
 
با این کارها اولاً : جلوی خسارت های احتمالی که مسلّماً هزینه های سنگینی برای سیستم در برخواهد داشت، گرفته می شود .
 
ثانیاً : به این وسیله جلوی انتشار تخلف ها و انحراف ها در بین کارکنان گرفته می شود .
 
جلوگیری از بروز انواع فساد اداری
 
مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی :
 
عبارت است از اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راههای زیر انجام می پذیرد :
 
 - نقض قوانین و مقررات اداری .
 - تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری .
 - تغییر در قوانین و مقررات اداری .
 - خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع .
 - تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .
 
انواع فساد
 
الف : فساد خرد و کلان :
 
فساد کلان ، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل
توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد .

 
فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد .
 
ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی :
در فساد سازمان یافته وجه (رشوه ) مورد نیاز و دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کار را تضمین می کند .
 
در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست .
 
 ج : فساد قاعده مند و فساد غالب :
فساد قاعده مند: فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد .
 
فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فرا گرفته باشد .
 
ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد :
 
1.    عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری :

هرچه در یک سیستم باز ، 
عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع و کل مجموعه و خصوصاً به سیستم های نظارتی بیشتر باشد به همان تناسب فساد اداری افزایش خواهد یافت وبالعکس هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشتر باشد فساد اداری کمتری درآن سازمان جریان خواهدداشت.
 
2.    عدم ثبات در مدیریت :

وقتی که مدیر جایگاه خود را متزلزل دید این مسأله سبب کاهش انگیزه وی نسبت به امور محوله به وی خواهد شد . کاهش انگیزه کاری سبب به وجود آمدن فساد اداری خواهد شد .

 
3.       عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان .
4.       نارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری .
5.    عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها : یکی از مهمترین عوامل بروز فساد اداری از لحاظ رفتار سازمانی ، نبود فضای شایسته سالاری در منصب های سازمانی است .
6.       ناکارآمدی وضعف نظام اداری .
7.       بی کفایتی حرفه ای کارکنان .
8.       باند بازی .
9.       عدم وجود نظام های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها .
10.   ضعف دانش و تخصص مدیران

پیشنهاد جهت کاهش بروز عوامل سازمانی ترویج فساد در سیستم
1.       شفاف سازی قوانین .
2.       استقرار نظامهای سنجش عملکرد کارکنان .
3.       شایسته سالاری در عزل و نصب ها .
4.       مشارکت دادن کارکنان در اداره امور .
5.       ملزم ساختن واحدها به پاسخگویی .
6.       و ...
 
برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد اداری
1.       ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی .
2.       رواج مادی گرایی .
3.       قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای .
4.       سطح پایین اخلاقیات در جامعه .
5.       فقدان فرهنگ پاسخ گویی .
6.       نقص مجموعه نظارت های حسابرسی و اطلاعات نامربوط .

اما ضعف بزرگی که امروزه سازمان حراست های کل کشور و ماموران عزیز در ادارات را به خود درگیر گرده است گره خوردن درآمد مالی نماینده دستگاه امنیتی در سازمان مامور است.

وقتی سازمانی به دلایل مختلف برای برخی مدیران کل خانه سازمانی با تجهیزات کامل،اضافه کارهای قابل توجه ،اختصاص خودروی شخصی،سفرهای مکرر خارجی،عضویت در هیئت مدیره ها و حتی جذب فرزندان و یا اقوام مسئول امنیتی اقدام میکند کدام مدیرکل حراست میتواند در قضاوت های خود جانب عدالت را مدنظر قرار دهد؟

وقتی رزرو بهترین مراکز تفریحی و سازمانی مدیر مامور در اختیار مسئول حراست قرار می گیرد چگونه میشود با فسادهای خرد و کلان برخورد کرد؟!

غیر از این است که مامور حراستی به یک دستگاه صرفا به یک ماشین تایید و یا رد رئیس آن وزرات خانه و دستگاه تبدیل می شود؟

اگر چنین نبود چرا شاخص فساد در برخی دستگاه ها باید به اوج خود برسد؟

در کدام سیستم دولتی میزان رضایت از دستگاه حراستی کارنامه قابل قبولی دارد؟

غیر از این است که در برخی از سیستم ها مسئول حراست خود را مامور صیانت از رئیس دستگاه محل اشتغال میداند نه مامور برخورد با تخلف!

لذا هم مجلس و هم دولت باید با همکاری هم قانونی تصویب کنند که مامورین حراستی تمام حقوق خود را از مبدا خدمتی خود دریافت کنند و اخذ مازاد از آن را تخلفی محرض محسوب نمایند تا به امید خدا "سازمان حراست های کشور و حراست های دستگاه های اداری به اعتبار خود بازگردند.
مرجع : 5
کلمات کليدی: حزاست/مدیران/سازمان ها/اطلاعات روز#