سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۹

دادگاه حمید بقایی ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود

Share/Save/Bookmark
موکل بنده آقای حمید بقایی معتقد است که باید دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان حقایق ماجرا قرار گیرند."
کد مطلب: 46954
دادگاه حمید بقایی ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود
 
به گزارش اطلاعات روز#دادگاه حمید بقایی ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود

وکیل حمید بقایی، معاون اجرایی سابق محمود احمدی نژاد گفته است  اولین جلسه دادگاه حمید بقایی ۲۵ مهر ماه برگزار خواهد شد.

علی اصغر حسینی گفته است: "موکل بنده آقای حمید بقایی معتقد است که باید دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان حقایق ماجرا قرار گیرند."
کلمات کليدی: بقایی/دادگاه/اطلاعات روز#