شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۰
اطلاعات روز#

"هاشمی زدایی" اسم رمز جریان خاص برای حمله به دانشگاه آزاد/انتشار اسناد محرمانه از پشت پرده این جریان بزودی!

Share/Save/Bookmark
اطلاعات روز#براساس وظیفه ذاتی خود در آینده نزدیک با انتشار اسناد و تصاویری از پشت پرده "هاشمی زدایی توسط هاشمیون" پرده برداری خواهد کرد.
کد مطلب: 48196
 
به گزارش اطلاعات روز#"هاشمی زادیی" در دانشگاه آزاد واژه جدیدی است که جدیدا توسط برخی از فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی در فضای سیاسی کشور مشهور شده است.

این کلید واژه هرچند توسط خانواده هاشمی تکرار می شود اما مفهومی کاملا مخالف دارد و اتفاقا اسم رمزی است برای نفی تفکرات آیت الله هاشمی در خصوص داشتن "دانشگاهی آزاد و اسلامی" و البته بهانه ای برای حمله به مدیران فعلی دانشگاه آزاد خواهد بود.

اطلاعات روز#براساس وظیفه ذاتی خود در آینده نزدیک با انتشار اسناد و تصاویری از پشت پرده "هاشمی زدایی توسط هاشمیون" پرده برداری خواهد کرد.
کلمات کليدی: هاشمی زدایی/فایزه هاشمی/اطلاعات روز#