سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰

رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم +نمودار

Share/Save/Bookmark
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال جاری نیز نشان دهنده تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم دوره ای است، به طوری که شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.
کد مطلب: 50711
اطلاعات روز# بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال جاری نیز نشان دهنده تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم دوره ای است، به طوری که شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری معاملات مسکن تا حدودی با افزایش در تعداد و حجم معاملات همراه بوده است.

این در حالی است که در بخش آپارتمان تعداد معاملات به 14.8 هزار واحد مسکونی رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 18.5 درصد رشد داشته اشت.
حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه 1396 حاکی از آن است از که مجموع 14764 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 47.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.
 
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار

توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال جاری حاکی از آن است که در میان مناطق 22 گانه، منطقه 5 با سهم 16.5 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قرارددهای مبایعه نامه را به خود اختصاص دادند.
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار

تحولات قيمت مسکن
به علاوه در آبان ماه سال جاری،میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 4 میلیون 890 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.9 درصد افزایش داشته است.
 
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار

در مجموع مناطق 22 شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده 10 میلیون و 270 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 2 میلیون و 370 هزار تومان مربوط به منطقه 18 می شود.
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار

تحولات مسکن در 8 ماهه ابتدایی سال
در هشت ماهه ابتدایی سال جاری تعداد معاملات آپارتمان به 113.8 هزار واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.7 درصد افزایش داشته است، متوسط قیمت یک متر مربع بنای مسکونی نیز 4 میلیون و 650 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.1 درصد افزایش را نشان می دهد.
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار

تحولات اجاره بهای مسکن
همچنین در آبان ماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 9.6 و 8.5 درصد رشد داشته است.
سهم هزینه مسکن(اجاره بهای مسکن اعم از شخصب و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(براساس 100=1395) معادل 33.1 درصد است.
 
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار

با این تفاسیر در آبان ماه سال جاری حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 14.85 هزار فقره و 48.9 ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 18.5 و 10.9 درصد افزایش داشته است.
رشد تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد ماه، شهریور ماه و مهر ماه سال جاری( به ترتیب معادل 6.1،9.2 و 34.4 درصد) بوده است.
گفتنی است، بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال جاری نیز نشان دهنده تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم دوره ای است، به طوری که شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.6 و 8.5 درصد رشد داشته است.
رشد نرخ اجاره بها همراه با نرخ تورم/ افزایش تعداد معاملات ادامه دارد+نمودار
مرجع : میزان
کلمات کليدی: نرخ،اجاره بها،تورم