سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۰

تعداد کشته شدگان زلزله کرمانشاه به 569 نفر رسید +اسامی

Share/Save/Bookmark
با اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه به 569 نفر رسید که یک نفر مجهول الهویه است.
کد مطلب: 51013
تعداد کشته شدگان زلزله کرمانشاه به 569 نفر رسید +اسامی
 
اطلاعات روز#  با اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه به 569 نفر رسید که یک نفر مجهول الهویه است.

با شناسایی و معرفی ۴۸ جسد دیگر از متوفیان زلزله کرمانشاه، تعداد اجساد این حادثه به ۵۶۹ تن افزایش یافت. از ۵۶۹ نفر تلفات حادثه زلزله ۱۰۹ نفر توسط کمیته تجسس اجساد به پزشکی قانونی معرفی شدند.
شهرستان سرپل ذهاب: ۵۰۸ (۱ نفر مجهول الهویه)
شهرستان ثلاث باباجانی: ۲۳ نفر
شهرستان کرند (دالاهو): ۱۹ نفر
شهرستان قصر شیرین: ۱۶ نفر
شهر کرمانشاه: ۱
شهرستان اسلام آباد:۱،
۱ نفر شهر نامشخص
آخرین فهرست اسامی جانباختگان زلزله کرمانشاه
ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
1 خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
2 مانی صوفی سعید مذکر ازگله
3 عطیه رسولیانی محمد مونث ازگله
4 امین یوسفی محمود مذکر ازگله
5 عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
6 مراد صیدی فرخ مذکر اسلام آباد
7 ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
8 خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
9 خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
10 سردار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
11 پویا ملکی آینه وندی شهرام مذکر ثلاث باباجانی
12 تارا رضایی عادل مونث ثلاث باباجانی
13 فتاح پیری علیمراد مذکر ثلاث باباجانی
14 خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
15 عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
16 حسن امامی مطاع مذکر ثلاث باباجانی
17 عبداله محمودی کریم مذکر ثلاث باباجانی
18 کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
19 کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
20 ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
21 سلما الماسی مجید مونث ثلاث باباجانی
22 فرج صوفی حسین مذکر ثلاث باباجانی
23 اسماء طاهری ملاعبداله مونث ثلاث باباجانی
24 خاور کرمی عبداله مونث ثلاث باباجانی
25 سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپل ذهاب
26 پرنیا البتکین سیاوش مونث سرپل ذهاب
27 پیمان شکری ده عباسی حیدر مذکر سرپل ذهاب
28 هما رضایی رضا مونث سرپل ذهاب
29 زینب فرضی علی نظر مونث سرپل ذهاب
30 مانیسا ویسی منصور مونث سرپل ذهاب
31 فریدون سلطانی یداله مذکر سرپل ذهاب
32 ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپل ذهاب
33 حدیث کرمی علی اشرف مونث سرپل ذهاب
34 اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپل ذهاب
35 فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپل ذهاب
36 اکبر سنجابی حسین مذکر سرپل ذهاب
37 جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپل ذهاب
38 انور یوسفی محمد مذکر سرپل ذهاب
39 محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپل ذهاب
40 خاور ویسی صیفور مونث سرپل ذهاب
41 سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپل ذهاب
42 سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپل ذهاب
43 منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپل ذهاب
44 والیه مرادی طاهر مونث سرپل ذهاب
45 معصومه فتاحی خسرو مونث سرپل ذهاب
46 گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپل ذهاب
47 بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپل ذهاب
48 مبینا رضایی علی میت مونث سرپل ذهاب
49 ثریا محمدی امیر مونث سرپل ذهاب
50 بردیا باقری مجتبی مذکر سرپل ذهاب
51 آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپل ذهاب
52 فاضل غلامی محمد مذکر سرپل ذهاب
53 سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپل ذهاب
54 سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپل ذهاب
55 نرگس زارع عبداله مونث سرپل ذهاب
56 کاظم بهرامی مقدس   مذکر سرپل ذهاب
57 معصومه حیدری   مونث سرپل ذهاب
58 کیومرث باقری   مذکر سرپل ذهاب
59 آقامیر نادری   مذکر سرپل ذهاب
60 کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپل ذهاب
61 دولت امیری علیمراد مونث سرپل ذهاب
62 سهیل عطایی ظفر مذکر سرپل ذهاب
63 شاهین نجفی امیر مذکر سرپل ذهاب
64 آیلین مرادیان مسلم مونث سرپل ذهاب
65 ظفر عطایی عبداله مذکر سرپل ذهاب
66 فریده رضایی علی حسن مونث سرپل ذهاب
67 محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپل ذهاب
68 عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپل ذهاب
69 صمد دارابی سیاوش مذکر سرپل ذهاب
70 محمدطاها دارابی صمد مذکر سرپل ذهاب
71 محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپل ذهاب
72 محمد کرمی رمضان مذکر سرپل ذهاب
73 عباس دارابی حیات مذکر سرپل ذهاب
74 آرین محمودی سیروس مذکر سرپل ذهاب
75 سیف علی قدمی ولی مذکر سرپل ذهاب
76 لیدا شاهماری بهمن مونث سرپل ذهاب
77 فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپل ذهاب
78 طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپل ذهاب
79 ریحان محمدی احمد مونث سرپل ذهاب
80 ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپل ذهاب
81 علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپل ذهاب
82 علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپل ذهاب
83 سلمان بحرک ادمان مذکر سرپل ذهاب
84 یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپل ذهاب
85 مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپل ذهاب
86 لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپل ذهاب
87 فرحناز مرادی صمد مونث سرپل ذهاب
88 مبین یاری جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
89 مینا یاری جهانبخش مونث سرپل ذهاب
90 الهام خوشگفتار رضا مونث سرپل ذهاب
91 یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپل ذهاب
92 عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپل ذهاب
93 محمد گودرزی   مذکر سرپل ذهاب
94 آرمین امین زاده مجید مذکر سرپل ذهاب
95 محمد مصطفایی معارف مذکر سرپل ذهاب
96 خرامان رستمی علی مونث سرپل ذهاب
97 لیلا کمانگر صفیار مونث سرپل ذهاب
98 طوطی الماسی گلمراد مونث سرپل ذهاب
99 شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپل ذهاب
100 گل اندام محمدی حسن مونث سرپل ذهاب
101 آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپل ذهاب
102 زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپل ذهاب
103 جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپل ذهاب
104 فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپل ذهاب
105 احترام رستمی علی زمان مونث سرپل ذهاب
106 زینب محمدی رضاحسین مونث سرپل ذهاب
107 بنیامین صادقی مهران مذکر سرپل ذهاب
108 فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپل ذهاب
109 شایان شریف نیا احمد مذکر سرپل ذهاب
110 پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپل ذهاب
111 جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپل ذهاب
112 کریم آزادی خسرو مذکر سرپل ذهاب
113 عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپل ذهاب
114 شیرین کرمی رمضان مونث سرپل ذهاب
115 آرمان کرمی رمضان مذکر سرپل ذهاب
116 کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپل ذهاب
117 آرسام مرادی کاوه مذکر سرپل ذهاب
118 فرحناز عبدلی حسین مونث سرپل ذهاب
119 کورش الماسی صوف مذکر سرپل ذهاب
120 آرش الماسی کورش مذکر سرپل ذهاب
121 نوید الیاسی حسن مذکر سرپل ذهاب
122 حدیقه الیاسی   مونث سرپل ذهاب
123 قباد اکبری فرج مذکر سرپل ذهاب
124 قمر فلاح اکبر مونث سرپل ذهاب
125 علی محمد رضایی   مذکر سرپل ذهاب
126 خزاله خدایاری بابا مونث سرپل ذهاب
127 پرستو آزادی کریم مونث سرپل ذهاب
128 آران آزادی کریم مونث سرپل ذهاب
129 اختر چراغی مراد مونث سرپل ذهاب
130 خاور صیدی صیداحمد مونث سرپل ذهاب
131 حسن مرادی محمد مذکر سرپل ذهاب
132 جبار مرادبیگی   مذکر سرپل ذهاب
133 طوبی منصوری شمس اله مونث سرپل ذهاب
134 کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپل ذهاب
135 یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپل ذهاب
136 رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپل ذهاب
137 تینا ناصری عبداله مونث سرپل ذهاب
138 آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپل ذهاب
139 مازیار اخگر   مذکر سرپل ذهاب
140 چیمن اخگر بابامراد مونث سرپل ذهاب
141 افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپل ذهاب
142 هیوا مرادیان سهراب مونث سرپل ذهاب
143 فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپل ذهاب
144 نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپل ذهاب
145 فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپل ذهاب
146 مینا پاکرو بابا مونث سرپل ذهاب
147 جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
148 رانا ویسی علی جان مونث سرپل ذهاب
149 سجاد فلاح قنبر مذکر سرپل ذهاب
150 پروین عباسی احمد مونث سرپل ذهاب
151 حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپل ذهاب
152 آرشام امینی معارف مذکر سرپل ذهاب
153 شهناز طاهری   مونث سرپل ذهاب
154 الهه کمری جبار مونث سرپل ذهاب
155 سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپل ذهاب
156 گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپل ذهاب
157 زرینه الیاسی احمد مونث سرپل ذهاب
158 ناصر رضایی محمود مذکر سرپل ذهاب
159 فرشته عسگری خسرو مونث سرپل ذهاب
160 امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپل ذهاب
161 خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپل ذهاب
162 فریده اسماعیلی امان مونث سرپل ذهاب
163 مهین کیوان تبار حمید مونث سرپل ذهاب
164 زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپل ذهاب
165 میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپل ذهاب
166 عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپل ذهاب
167 آرزو نجفی احمد مونث سرپل ذهاب
168 آتنا یادگاری ایاز مونث سرپل ذهاب
169 فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپل ذهاب
170 پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپل ذهاب
171 تورج نوروزی علیداد مذکر سرپل ذهاب
172 نیما کرم پور وهاب مذکر سرپل ذهاب
173 علی قاضی پور رضا مذکر سرپل ذهاب
174 نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپل ذهاب
175 پویان یاری محسن مذکر سرپل ذهاب
176 آرینا رستمی حجت مونث سرپل ذهاب
177 علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپل ذهاب
178 طوبی باپیری علی مونث سرپل ذهاب
179 مهدی همتی جواد مذکر سرپل ذهاب
180 بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپل ذهاب
181 ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپل ذهاب
182 احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپل ذهاب
183 شکوفه بهرامی کمال مونث سرپل ذهاب
184 عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپل ذهاب
185 علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپل ذهاب
186 پرویز مریدی مجید مذکر سرپل ذهاب
187 احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپل ذهاب
188 مرادحاصل امیدی   مذکر سرپل ذهاب
189 ابراهیم محمودیان   مذکر سرپل ذهاب
190 لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپل ذهاب
191 نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپل ذهاب
192 ماردین امیری نوذر مذکر سرپل ذهاب
193 صدیقه ویسی احمد مونث سرپل ذهاب
194 نسرین کرمی شمس اله مونث سرپل ذهاب
195 انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپل ذهاب
196 زهرا رضایی   مونث سرپل ذهاب
197 کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپل ذهاب
198 مینو مرادی شاهپور مونث سرپل ذهاب
199 اکرم سنجابی حسین مونث سرپل ذهاب
200 قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپل ذهاب
201 حسن محمدی صالح مذکر سرپل ذهاب
202 شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپل ذهاب
203 نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپل ذهاب
204 صلاح الدین   شهباز مذکر سرپل ذهاب
205 شربت نظری احمد مونث سرپل ذهاب
206 حسین ایران دوست احمد مذکر سرپل ذهاب
207 احمد ایران دوست نادر مذکر سرپل ذهاب
208 نگار ایران دوست حسین مونث سرپل ذهاب
209 اسوه مرادی امین مونث سرپل ذهاب
210 سمیه ایران دوست حسین مونث سرپل ذهاب
211 صورت ایران دوست   مونث سرپل ذهاب
212 برزو کرمی نادر مذکر سرپل ذهاب
213 معوه کرمی برزو مونث سرپل ذهاب
214 فاطمه عزیزی   مونث سرپل ذهاب
215 رئوف محمدی   مذکر سرپل ذهاب
216 ارشیا ویسی   مذکر سرپل ذهاب
217 کسری ویسی   مذکر سرپل ذهاب
218 لیمو خانلری   مونث سرپل ذهاب
219 عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپل ذهاب
220 آکار الیاسی عبداله مذکر سرپل ذهاب
221 احمد رحمانی   مذکر سرپل ذهاب
222 عصمت سهرابی رستم مونث سرپل ذهاب
223 باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپل ذهاب
224 مینا قهرمانی فارس مونث سرپل ذهاب
225 مریم  حسینی قادری حاتم مونث سرپل ذهاب
226 غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپل ذهاب
227 شوکت بادپران حیدر مونث سرپل ذهاب
228 بسته شفیعی علی جان مونث سرپل ذهاب
229 جلیل قدمی کاکامراد مذکر سرپل ذهاب
230 رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپل ذهاب
231 ربابه حیان اسماعیل مونث سرپل ذهاب
232 نبی محمدی شاپور مذکر سرپل ذهاب
233 امین مرادی رحمت مذکر سرپل ذهاب
234 هاجر آزادی   مونث سرپل ذهاب
235 بشرا مرادی امین مونث سرپل ذهاب
236 علی احمدی وهاب مذکر سرپل ذهاب
237 عبدالوهاب   احمد مذکر سرپل ذهاب
238 علی احمدی اسحق مذکر سرپل ذهاب
239 فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپل ذهاب
240 کوکب دارابی مصطفی مونث سرپل ذهاب
241 امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپل ذهاب
242 سحر احمدی جواد مونث سرپل ذهاب
243 زینب ابراهیمی احسان مونث سرپل ذهاب
244 یداله قادری ابراهیم مذکر سرپل ذهاب
245 قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپل ذهاب
246 شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپل ذهاب
247 فرشته رستمی ایاز مونث سرپل ذهاب
248 آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپل ذهاب
249 یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
250 آرمتین ویسی ؟ مذکر سرپل ذهاب
251 وهاب کرمپور   مذکر سرپل ذهاب
252 فاطمه جاودان   مونث سرپل ذهاب
253 طوبی باقری   مونث سرپل ذهاب
254 فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپل ذهاب
255 سهیلا عزیزی خدایار   مونث سرپل ذهاب
256 پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپل ذهاب
257 دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپل ذهاب
258 گرجی پالانی علی مونث سرپل ذهاب
259 شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپل ذهاب
260 داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
261 جوهر بهرک روضان مذکر سرپل ذهاب
262 مهناز ویسی شمس اله مونث سرپل ذهاب
263 شیما محمد شاپور مونث سرپل ذهاب
264 شکر مرادی عبداله مونث سرپل ذهاب
265 فاطیما رضایی میثم مونث سرپل ذهاب
266 پگاه رستمی کویار مونث سرپل ذهاب
267 علی مهرابی حسن مذکر سرپل ذهاب
268 سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپل ذهاب
269 هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپل ذهاب
270 حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپل ذهاب
271 حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپل ذهاب
272 عماد زارع حبیب  مذکر سرپل ذهاب
273 حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپل ذهاب
274 مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپل ذهاب
275 رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپل ذهاب
276 بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپل ذهاب
277 سیروس بری علی مذکر سرپل ذهاب
278 محمدپارسا فتاحی مجتبی مذکر سرپل ذهاب
279 محمدطاها فتاحی مجتبی مذکر سرپل ذهاب
280 مهسا بسامی مراد مونث سرپل ذهاب
281 محسن نقدی حسین مذکر سرپل ذهاب
282 حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپل ذهاب
283 دنیا بابایی یونس مونث سرپل ذهاب
284 فاطمه مومنی محسن مونث سرپل ذهاب
285 صوریه عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
286 فریبا زارعی جمال مونث سرپل ذهاب
287 پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپل ذهاب
288 النا زارعی ستار مونث سرپل ذهاب
289 یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپل ذهاب
290 جواد نوری محمد مذکر سرپل ذهاب
291 کورش زارعی یداله مذکر سرپل ذهاب
292 نهیه محمودی کریم مونث سرپل ذهاب
293 مرادحاصل فریفته جلیل مذکر سرپل ذهاب
294 راحله بخشی محمدمراد مونث سرپل ذهاب
295 محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپل ذهاب
296 النا کرم مهدی مونث سرپل ذهاب
297 احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپل ذهاب
298 خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپل ذهاب
299 فرزانه یادگاری احمد مونث سرپل ذهاب
300 هاجر رحیمی حجت مونث سرپل ذهاب
301 عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپل ذهاب
302 محمد سهرابی رئوف مذکر سرپل ذهاب
303 نرگس پالانی جافی ولی مونث سرپل ذهاب
304 مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپل ذهاب
305 آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپل ذهاب
306 سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپل ذهاب
307 فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپل ذهاب
308 تانیا نظری تیمور مونث سرپل ذهاب
309 القاص نظری مجید مذکر سرپل ذهاب
310 ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپل ذهاب
311 خانم رمضانی امین مونث سرپل ذهاب
312 اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپل ذهاب
313 عزیز صفری فارض مذکر سرپل ذهاب
314 مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپل ذهاب
315 نسرین احمدی میرزا  مونث سرپل ذهاب
316 عصرین اسپری علی مونث سرپل ذهاب
317 روژین اسپری علی مونث سرپل ذهاب
318 نرگس اسپری قباد مونث سرپل ذهاب
319 نگار اسپری قباد مونث سرپل ذهاب
320 یوسف اسپری علی مذکر سرپل ذهاب
321 ایوب اسپری حسین مذکر سرپل ذهاب
322 نسرین احمدی میرزاداد مونث سرپل ذهاب
323 بتول حسنخانی حسن مونث سرپل ذهاب
324 ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپل ذهاب
325 فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپل ذهاب
326 یوسف حیدری حسن مذکر سرپل ذهاب
327 اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپل ذهاب
328 نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپل ذهاب
329 روژین کرمی یاسین مونث سرپل ذهاب
330 روژان کرمی یاسین مذکر سرپل ذهاب
331 علی محمدی محمود مذکر سرپل ذهاب
332 سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپل ذهاب
333 زینب محمدی نادر مونث سرپل ذهاب
334 امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپل ذهاب
335 حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپل ذهاب
336 حسینعلی خانی علی مذکر سرپل ذهاب
337 حسینعلی پالانی   مذکر سرپل ذهاب
338 محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپل ذهاب
339 جلیل فریفته عبداله مذکر سرپل ذهاب
340 هستی احمدی ابراهیم مونث سرپل ذهاب
341 مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپل ذهاب
342 فهیمه بابایی شمس اله مونث سرپل ذهاب
343 هستی بایسته علی مونث سرپل ذهاب
344 احسان هاشمی   مذکر سرپل ذهاب
345 حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپل ذهاب
346 حسین یاری   مذکر سرپل ذهاب
347 گودرز رضایی   مذکر سرپل ذهاب
348 میثم هاشمی   مذکر سرپل ذهاب
349 عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپل ذهاب
350 هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپل ذهاب
351 سلطنت ایوانی   مونث سرپل ذهاب
352 قمر مرادی   مونث سرپل ذهاب
353 صدیقه قنبری   مونث سرپل ذهاب
354 علایی کرمی   مونث سرپل ذهاب
355 ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپل ذهاب
356 سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپل ذهاب
357 خاور پالانی جافی حسن مونث سرپل ذهاب
358 آیدا حیدری حسن مونث سرپل ذهاب
359 حسنا حیدری احمد مونث سرپل ذهاب
360 مهوش رستمی محمد مونث سرپل ذهاب
361 لیلا میرزایی اسد مونث سرپل ذهاب
362 گلزار میرزایی اسد مونث سرپل ذهاب
363 نوید کرمی امیر مذکر سرپل ذهاب
364 دیار کرمی آیدا مذکر سرپل ذهاب
365 حمید دارابی سیاوش مذکر سرپل ذهاب
366 لیلا محمدیان مراد مونث سرپل ذهاب
367 سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپل ذهاب
368 فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپل ذهاب
369 عبداله یوسفی علی مذکر سرپل ذهاب
370 کریم برزگر ولی مذکر سرپل ذهاب
371 غزاله آوند قاسم مونث سرپل ذهاب
372 نازنین رنجبر مهدی مونث سرپل ذهاب
373 ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپل ذهاب
374 عایشه حیدری احمد مونث سرپل ذهاب
375 سما برزگر کریم مونث سرپل ذهاب
376 بهاره طهماسبی علی مونث سرپل ذهاب
377 پروین کامرانی احمد مونث سرپل ذهاب
378 بنیامین برزگر کریم مذکر سرپل ذهاب
379 علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپل ذهاب
380 خاور یوسفی علی مونث سرپل ذهاب
381 محمد محمودی عظیم مذکر سرپل ذهاب
382 سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپل ذهاب
383 جیران بساک کلبعلی مونث سرپل ذهاب
384 کردار اعظمی عزیز مذکر سرپل ذهاب
385 پرنیا کریمی رضا مونث سرپل ذهاب
386 کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپل ذهاب
387 زیبا حقگو راد احمد مونث سرپل ذهاب
388 شوکت سلیمانی   مونث سرپل ذهاب
389 افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپل ذهاب
390 سوریه عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
391 صدریه عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
392 فریحا زارعی جمال مونث سرپل ذهاب
393 ریحانه راستی تنها خدانظر مونث سرپل ذهاب
394 حسین علیخانی علی مذکر سرپل ذهاب
395 یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپل ذهاب
396 جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپل ذهاب
397 صورت حیدری نورمحمد مونث سرپل ذهاب
398 هادی همتی محمد مذکر سرپل ذهاب
399 بیان مرادی ویس مراد مونث سرپل ذهاب
400 اسد مرادی   مذکر سرپل ذهاب
401 مجهول الهویه     مونث سرپل ذهاب
402 آقامراد نوروزی بیگ مراد مذکر سرپل ذهاب
403 آمنه حسن پوریان محمود مونث سرپل ذهاب
404 علیرضا دوستیان ملک مذکر سرپل ذهاب
405 سیده زینت امیری سید محمود مونث سرپل ذهاب
406 سیده پری امیری سید محمود مونث سرپل ذهاب
407 عبداله آزادی طهماس مونث سرپل ذهاب
408 هاوژین آزادی جمشید مونث سرپل ذهاب
409 امین مرادی رحمان مذکر سرپل ذهاب
410 هاجر آزادی عظیم مذکر سرپل ذهاب
411 فرهاد فروهر رستم مذکر سرپل ذهاب
412 احمد فتاحی عزیز مذکر سرپل ذهاب
413 مراد مصطفایی عبدالکریم مذکر سرپل ذهاب
414 علی محمدی علی اکبر مذکر سرپل ذهاب
415 علی شفیعی علی محمد مذکر سرپل ذهاب
416 محمدصادق شاهوندی محمدعلی مذکر سرپل ذهاب
417 علی روح پرور محمدرضا مذکر سرپل ذهاب
418 احمد آلبوغبیش عبدعلی مذکر سرپل ذهاب
419 ناصر رضایی محمود مذکر سرپل ذهاب
420 سهراب بابایی رستم مذکر سرپل ذهاب
421 ولی صفری علی مذکر سرپل ذهاب
422 فاطمه صادقی پور عباس مونث سرپل ذهاب
423 والیه سلیمی سلیمان مونث سرپل ذهاب
424 احمد احمدی محمد مذکر سرپل ذهاب
425 عایشه نی ریزی محمد مونث سرپل ذهاب
426 سپیده احمدی احمد مونث سرپل ذهاب
427 گلاره احمدی احمد مونث سرپل ذهاب
428 پریزاد بهروزی باره عزیز مونث سرپل ذهاب
429 پیروزه ولدی پور سلیم مونث سرپل ذهاب
430 هومن مرادی هوشنگ مذکر سرپل ذهاب
431 آنیسا رستمی کاک حسن مونث سرپل ذهاب
432 شوکت محمدی طاهر مونث سرپل ذهاب
433 غفور محمدی امیرخان مذکر سرپل ذهاب
434 شیوا خالقی زاده عزیز مونث سرپل ذهاب
435 جبار کرمی محمود مذکر سرپل ذهاب
436 زینت رستمی اصیل امامعلی مونث سرپل ذهاب
437 محمد پوررستم شادمان مذکر سرپل ذهاب
438 ثریا براری فرامرز مونث سرپل ذهاب
439 رضا نظری علی مذکر سرپل ذهاب
440 آرینا نظری رضا مونث سرپل ذهاب
441 آسیه عزیزی مجید مونث سرپل ذهاب
442 شرمین قیطرانی محمد مونث سرپل ذهاب
443 کریم موحدی محمد مذکر سرپل ذهاب
444 عالی بابایی عزیز مونث سرپل ذهاب
445 سحر مروتی امیرخان مونث سرپل ذهاب
446 کیمیا مروتی امیرخان مونث سرپل ذهاب
447 محمد میرزایی برات مذکر سرپل ذهاب
448 لیلی قمامی نعمت مونث سرپل ذهاب
449 عزیز مرادی محمد مذکر سرپل ذهاب
450 اختر پالانی جافی عبدالکریم مونث سرپل ذهاب
451 ملوس سلیمی یارولی مونث سرپل ذهاب
452 گلباغ محمودی کریم مونث سرپل ذهاب
453 فرشته حسینی قمر مونث سرپل ذهاب
454 مهسا یوسفی حبیب مونث سرپل ذهاب
455 مریم  احمدی عارف مونث سرپل ذهاب
456 مانی یوسفی حبیب مذکر سرپل ذهاب
457 فاطمه خوش صحبت بابامراد مونث سرپل ذهاب
458 شهاب عباسی محمد مونث سرپل ذهاب
459 آوین الیاسی قباد مونث سرپل ذهاب
460 زینب رضایی بان بیدی تالی مراد مونث سرپل ذهاب
461 آمنه عطوفت عبدالقادر مونث سرپل ذهاب
462 فوزیه قیطرانی محمد مونث سرپل ذهاب
463 علیجان دارابی فرج مذکر سرپل ذهاب
464 امیرحسین اسکندری فرزاد مذکر سرپل ذهاب
465 مرضیه رستمی نعمت اله مونث سرپل ذهاب
466 پونه سیفوری محمد مونث سرپل ذهاب
467 خاور فرجی کاک علی مونث سرپل ذهاب
468 ژوان محمدی علی محمد مونث سرپل ذهاب
469 مروت حقانی بابامراد مونث سرپل ذهاب
470 مهوش رستمی همه مراد مونث سرپل ذهاب
471 فاطمه خانم بابایی درویش پیرمراد مونث سرپل ذهاب
472 گرجی مرادی قادر مونث سرپل ذهاب
473 متین مرادی نصراله مذکر سرپل ذهاب
474 فرید کرمی فرهاد مذکر سرپل ذهاب
475 ایوب محمدی ابراهیم مذکر سرپل ذهاب
476 بهیه پالانی ثمین مونث سرپل ذهاب
477 شوکت ویسی کریم مونث سرپل ذهاب
478 شوکت مرادی حاجیمراد مونث سرپل ذهاب
479 زیبا قنبری مجد عظیم مونث سرپل ذهاب
480 نازار نظری علی مونث سرپل ذهاب
481 سوریه ویسی خسرو مونث سرپل ذهاب
482 محمد پالانی احمد مذکر سرپل ذهاب
483 سارینا صفری جلال مونث سرپل ذهاب
484 منور پالانی محمد مونث سرپل ذهاب
485 نسرین ویسی مراد مونث سرپل ذهاب
486 دلارا حاتمی بهمن مونث سرپل ذهاب
487 میلاد محمدی اعظم مذکر سرپل ذهاب
488 ارشیا زمانی خواه ایرج مذکر سرپل ذهاب
489 افسانه نجفی امیر مونث سرپل ذهاب
490 آروین زمانی خواه امیرعلی مذکر سرپل ذهاب
491 آرمین محمدی پرویز مذکر سرپل ذهاب
492 آسیه نجفی معارف مونث سرپل ذهاب
493 پرهام والی زاده علیمحمد مذکر سرپل ذهاب
494 پوراندخت سیفوری محمود مونث سرپل ذهاب
495 ثریا احمدی ابراهیم مونث سرپل ذهاب
496 ثریا نظریان خدانظر مونث سرپل ذهاب
497 چنور والی زاده علیمحمد مونث سرپل ذهاب
498 جمشید محمدی حبیب مذکر سرپل ذهاب
499 حیدر قنبری علی مذکر سرپل ذهاب
500 خاتون آزادی الیاس مونث سرپل ذهاب
501 ساینا زمانی خواه ایرج مونث سرپل ذهاب
502 ساینا عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
503 ستار یاری غفار مذکر سرپل ذهاب
504 سلما احمدی محمود مونث سرپل ذهاب
505 شربت محمدی عزیز مونث سرپل ذهاب
506 شمسه ملکی علی مونث سرپل ذهاب
507 شیما والی زاده علیمحمد مونث سرپل ذهاب
508 شیرین احمدی محمد مونث سرپل ذهاب
509 شیوا یاری غفار مونث سرپل ذهاب
510 صدریه نجفی ولی مونث سرپل ذهاب
511 طوبی مرادی عبدالرحمن مونث سرپل ذهاب
512 عزیز محمدی علی مذکر سرپل ذهاب
513 غزاله ناصری سلیمان مونث سرپل ذهاب
514 غفار یاری جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
515 فاروق ناصری سلیمان مذکر سرپل ذهاب
516 فاطمه محمودی عزیزمراد مونث سرپل ذهاب
517 فاطمه یادگاری رمضان مونث سرپل ذهاب
518 فانوس محمدی علی مونث سرپل ذهاب
519 فرصت محمدی حسن مونث سرپل ذهاب
520 گل اندام نجفی صابر مونث سرپل ذهاب
521 گوهر نجفی علی پاشا مونث سرپل ذهاب
522 محمد الیاسی سرزلی احمد مذکر سرپل ذهاب
523 محمد نادری کریم مذکر سرپل ذهاب
524 ملک نوری شیرولی مونث سرپل ذهاب
525 مهاجر محمدی اعظم مذکر سرپل ذهاب
526 نرمین علیمرادی قباد مونث سرپل ذهاب
527 نسرین حاتمی مجید مونث سرپل ذهاب
528 نیکا نجفی آرمان مونث سرپل ذهاب
529 هاجر نادری محمد مونث سرپل ذهاب
530 هستی نجفی جمال مونث سرپل ذهاب
531 هما جوانمیری   مونث سرپل ذهاب
532 حسین سیفوری محمد مذکر سرپل ذهاب
533 شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
534 حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
535 داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
536 فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
537 قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
538 اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
539 فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
540 مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
541 شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
542 میثم کرمی   مذکر قصرشیرین
543 فریده اسماعیلی   مونث قصرشیرین
544 منظر یاری   مونث قصرشیرین
545 دولت امیدی   مونث قصرشیرین
546 ظفر عطایی   مذکر قصرشیرین
547 مریم  ییلاقی قربانعلی مونث قصرشیرین
548 فاطمه نعمتی   مونث قصرشیرین
549 مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
550 زینب قنبری باباعلی مونث کرند
551 سیدگودرز حسینی سیدفریدون مذکر کرند
552 سارا کرمی رضا مونث کرند
553 رمضان پالانی   مذکر کرند
554 وحید قنبری پرویز مذکر کرند
555 زرین تاج نیکدل   مونث کرند
556 پروانه نیکدل   مونث کرند
557 ستایش نیکدل   مونث کرند
558 محمدمهدی پیرمرادی   مذکر کرند
559 لیلا عثمانی   مونث کرند
560 قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
561 رنگینه خیره دست   مونث کرند
562 سالار خیره دست   مذکر کرند
563 مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند
564 پیمان قبادی بروندی کاکامراد مذکر کرند
565 صدریه حیدری احمدمراد مونث کرند
566 سوگل غلامی بیامه صابر مونث کرند
567 تینا صیادی سهراب مونث کرند
568 هانیتا صیادی سهراب مونث کرند
569 محمد کرمی مجتبی مذکر
مرجع : باشگاه خبرنگاران
کلمات کليدی: کشته شدگان،زلزله،کرمانشاه
 


فیلم/ حضور داعش در پردیس سینمای کوروش!  

چندتن از عوامل فیلم سینمایی به وقت شام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا روز گذشته با گریم اعضای گروه تروریستی داعش در ...

 
تصاویر/ مترو سواری رییس جمهور در مشهد
خطوط قطار شهری مشهد با حضور رییس جمهور افتتاح شد.
تصاویر/ صعود نساجی مازندران به لیگ برتر
تیم فوتبال نساجی موفق شد با برتری ۶ بر صفر برابر راه آهن به لیگ برتر صعود کند. در جدال خونه به خونه و نساجی، این ...
تصاویر/ دیدار روحانی با اعضای تیم ملی والیبال نشسته
اعضای تیم ملی والیبال نشسته ایران پس از قهرمانی در رقابت های جهانی تبریز با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ...
اولین تصاویر از محل شهادت ۷ ایرانی در فرودگاه «تی۴»
تصاویر اولیه از محل حمله موشکی روز گذشته به فرودگاه تی۴ که منجر به شهادت ۷ نفر از شهروندان کشورمان شد، منتشر شد....
دهان مردم را نبستند،خرد کرده اند/هر کس غیر از آقا وحید حرف مردم را میزد لهش می کردند!
باید از او پرسید سردار وحید در کرمانشاه چه میزان ی تدبیری و بی کفایتی از دولتمردان دیده است که حاضر می شود خود ...
صوت/ آخرین وصیت شهید حججی به همسرش  
آخرین وصیت‌های شهید مدافع حرم محسن حججی در سوریه به همسرش و علی کوچولو پسر نازنینش را می‌شنوید.
صوت/ بیانات رهبر انقلاب درباره انتخابات 96  
بیانات امروز رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات 96 منتشر شد.
صوت/ مداحی محمود کریمی محرم 95  
فایلهای صوتی شب اول محرم الحرام سال1438 هیئت رایة العباس چیذر بانوای حاج محمو د کریمی اماده دریافت است.
تیم ملی والیبال نشسته ایران قهرمان پارالمپیک شد
تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی مقابل بوسنی قهرمان رقابت های پارالمپیک ریو شد.