رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب شد

24 بهمن 1396 ساعت 12:21

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر علیرضا منظری توکی را به عنوان رو رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب کرد.


به گزارش اختصاصی اطلاعات روز#رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب شد

بنابراین گزارش دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر علیرضا منظری توکی را به عنوان رو رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب کرد.کد مطلب: 54428

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/54428/رئیس-کمیته-انتصابات-سازمان-سما-دانشگاه-آزاد-منصوب

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir