مجلس دهم ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب است

23 اسفند 1396 ساعت 14:08

نمایش استیضاح با درگیر کردن چند روزه دولت و مجلس با نتیجه هیچ به پایان رسید. این سومین‌بار است که آخوندی استیضاح می‌شود و رای می‌آورد و با اقتدار بر ریل اولیه سوار می‌شود.


اطلاعات روز#  روزنامه جوان نوشت:‌ ‌نمایش استیضاح با درگیر کردن چند روزه دولت و مجلس با نتیجه هیچ به پایان رسید. این سومین‌بار است که آخوندی استیضاح می‌شود و رای می‌آورد و با اقتدار بر ریل اولیه سوار می‌شود.

گر‌چه تغییر این دو وزیر مشکل را حل نمی‌کرد و همه مشکل به شخص ایشان برنمی‌گردد.

‌اما ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب که تشکیل شده از سه طیف اصولگرا، اصلاح‌طلب ومعامله‌گر است، مانند ابرهای فراز ایران است. یعنی غرش و رعد و برف دارد اما نمی‌بارد. خشکسالی مدیریتی کشور نتیجه توازن قوا در دو طیف مجلس و تعیین کنندگی ضلع سوم است. طبیعتاً دولت جیب پر‌تری دارد و بخشی از این مجلس با جیب تنظیم می‌شود. غرش استیضاح به همین دلیل به باران تبدیل نشد.
 


کد مطلب: 55332

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/55332/مجلس-دهم-ضعیف-ترین-بعد-انقلاب

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir