يکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳
اطلاعات روز#

مبلغ بازخرید سنوات ارفاقی کارکنان دانشگاه آزاد در حساب هزینه حقوق ثبت خواهد شد

Share/Save/Bookmark
با دستور مستقیم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزادمبلغ بازخرید سنوات ارفاقی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در حساب هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی ثبت خواهد شد
کد مطلب: 58022
 
به گزارش اختصاصی اطلاعات روز#با دستور مستقیم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزادمبلغ بازخرید سنوات ارفاقی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در حساب هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی ثبت خواهد شد

در این دستورالعمل مالی آمده است:در راستای سیاست ها و قوانین مالی و استاندارد های حسابداری و به جهت صحت و شفافیت اطلاعات صورت های مالی دانشگاه، کلیه واحدهها، مراکز دانشگاهی،آموزشکده ها و مدارس سما می بایست مبالغ پرداختی بابت بازخرید سنوات ترفتقی به کارکنان و اعضای هیئت علمیدانشگاه آزاد، بابت جبران سنوات خدمت را به عنوان هزینه های جاری دوره شناسایی و در حساب هزینه حقوق دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی ثبت نمایند.
 
کلمات کليدی: دانشگاه آزاد/حقوق/دستمزد/اطلاعات روز#