اطلاعات روز#

مبلغ بازخرید سنوات ارفاقی کارکنان دانشگاه آزاد در حساب هزینه حقوق ثبت خواهد شد

18 آذر 1397 ساعت 11:53

با دستور مستقیم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزادمبلغ بازخرید سنوات ارفاقی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در حساب هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی ثبت خواهد شد


به گزارش اختصاصی اطلاعات روز#با دستور مستقیم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزادمبلغ بازخرید سنوات ارفاقی به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در حساب هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی ثبت خواهد شد

در این دستورالعمل مالی آمده است:در راستای سیاست ها و قوانین مالی و استاندارد های حسابداری و به جهت صحت و شفافیت اطلاعات صورت های مالی دانشگاه، کلیه واحدهها، مراکز دانشگاهی،آموزشکده ها و مدارس سما می بایست مبالغ پرداختی بابت بازخرید سنوات ترفتقی به کارکنان و اعضای هیئت علمیدانشگاه آزاد، بابت جبران سنوات خدمت را به عنوان هزینه های جاری دوره شناسایی و در حساب هزینه حقوق دستمزد کارکنان و اعضای هیئت علمی ثبت نمایند.
 


کد مطلب: 58022

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/58022/مبلغ-بازخرید-سنوات-ارفاقی-کارکنان-دانشگاه-آزاد-حساب-هزینه-حقوق-ثبت-خواهد

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir