شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۹
در پاسخ به حسام الدین آشنا

واکنش ضرغامی به پرونده سازی های دولت/"واجا"ی خودتان را قبول دارم!

Share/Save/Bookmark
قرار بود پرونده سازی را جمع کنید!
کد مطلب: 58214
 
به گزارش اطلاعات روز# عزت الله ضرغامی با انتشار توئیتی خطاب به حسام الدین آشنا به پرونده سازی های دولت واکنش نشان داد.

ضرغامی نوشت:قرار بود پرونده سازی را جمع کنید! شفاف سازی واجا ی خودتان را قبول دارم، ائن از چرخ زندگی،اون از چرخ هسته ای،اوناز تحمل منتقد،این هم از پرونده سازی.4چرخ را باهم پایین نیاورید،باید هنوز رانندگی کنید

کلمات کليدی: ضرغامی/آشنا/دولت/واجا/پرونده سازی/اطلاعات روز#