جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵

گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه

Share/Save/Bookmark
مراسم گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه روز جمعه سوم خرداد در کلیسای سرکیس مقدس تهران برگزار شد.
کد مطلب: 58413
 
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
 
گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه
کلمات کليدی: امامخمینی/گرامیداشت/ارامنه/اطلاعات روز#