يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۶

انتصاباتی دیگر در شهرداری تهران

Share/Save/Bookmark
پیروز حناچی در احکامی جداگانه ۳ نفر از همکارانش را به سمت‌های مختلف منصوب کرد.
کد مطلب: 58414
 
به گزارش اطلاعات روز# پیروز حناچی شهردار تهران در احکامی جداگانه ۳ نفر از همکارانش را به عنوان ۳ مدیرکل منصوب کرد.
 
در اولین حکم پیروز حناچی، «محمد داودی» را به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندانشهرداری منصوب کرد.
این در حالی است که پیروز حناچی در حکمی علیرضا آقایی را به سمت مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرد.

البته آقایی در ماه‌های گذشته به عنوان سرپرست، مسئولیت راهبری این شرکت را برعهده داشت.

در آخرین حکم نیز پیروز حناچی، محمدحسین بوچانی را به سمت رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منصوب کرد.
کلمات کليدی: پیروزحناچی/شهرداری/محمدداودی/اطلاعات روز#