رئیس شورای شهر رباط کریم بازداشت شد

22 خرداد 1398 ساعت 13:28

دادستان رباط کریم گفت: روز گذشته رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا، مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد.


به گزارش اطلاعات روز#قاسم پور دادستان رباط کریم اظهار کرد: روز گذشته رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا، مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد.


کد مطلب: 58484

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/58484/رئیس-شورای-شهر-رباط-کریم-بازداشت

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir