شنبه ۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۰۴

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد منصوب شد

Share/Save/Bookmark
بنابراین گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی مهندس مهدی احمدی را به عنوان معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعلی دانشگاه آزاد منصوب کرد
کد مطلب: 58521
 
به گزارش اطلاعات روز#مهندس مهدی احمدی معاون امور مجلس دانشگاه آزاد شد

بنابراین گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی مهندس مهدی احمدی را به عنوان معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعلی دانشگاه آزاد منصوب کرد

توسعه وقف در دانشگاه در سراسر کشور یکی از دستورات ویژه رئیس دانشگاه آزاد به معاون جدید است
کلمات کليدی: دانشگاه آزاد/مجلس/انتصاب/اطلاعات روز#