سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶

مجوز دولت برای «کمک داوطلبانه» ۲۸۰ هزار دلاری به چند نهاد و صندوق بین‌المللی +سند

Share/Save/Bookmark
طبق جدول مذکور، مبلغ ۶۰ هزار دلار کمک داوطلبانه به برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) ، مبلغ ۵۵ هزار دلار کمک داوطلبانه به مرکز جنوب، مبلغ ۵ هزار دلار کمک داوطلبانه به گروه ۷۷ و مبلغ ۵۰ هزار فرانک سوییس کمک داوطلبانه به صلیب سرخ درج شده است.
کد مطلب: 58536
 
به گزارش اطلاعات روز# هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و در اجرای ماده ۱۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با صدور مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۸ موافقت کرد.
 
براساس این تصمیم، وزارت امورخارجه اجازه می‌تواند سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) را به شرح جدول پیوست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت کند.
 
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگی وزارت امورخارجه در تخصیص اعتبار مربوط به گونه‌ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اولویت‌دار پرداخت گردد و در سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت پرداخت شود.
 
افزون براین، وزارت امورخارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دفتر هیئت دولت ارائه کند.
 
کمک داوطلبانه
 
اما نکته جالب در این خصوص این مصوبه تداوم پ‍رداخت برخی حق عضویت ها در قالب «کمک داوطلبانه» است که طبق جدول مذکور، مبلغ ۶۰ هزار دلار کمک داوطلبانه به برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) ، مبلغ ۵۵ هزار دلار کمک داوطلبانه به مرکز جنوب، مبلغ ۵ هزار دلار کمک داوطلبانه به گروه ۷۷ و مبلغ ۵۰ هزار فرانک سوییس کمک داوطلبانه به صلیب سرخ درج شده است.
 
در عین حال، پرداخت مبلغ ۵۲ هزار دلار کمک داوطلبانه به یونیسف و ۶۰ هزار دلار کمک داوطلبانه به صندوق جمعیت سازمکان ملل متحد نیز در مصوبه دولت موجود است.
کمک داوطلبانه
 
کمک داوطلبانه
کمک داوطلبانه
 
با توجه به اینکه فرانک سوییس، حدودا ارزشی معادل دلار آمریکا دارد، جمع بندی مبالغ فوق نشان می دهد حدود ۲۸۰ هزار دلار کمک داوطلبانه به نهادهای خارجی در این مصوبه دولت موجود است که با رقم حدودا ۱۰ هزار تومانی ارز نیمایی، معادل 2 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که در شرایط محدودیت های ارزی سال جاریُ قابل تامل به نظر می رسد.
کلمات کليدی: دولت/اطلاعات روز#