سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۰
منبع نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرداد:

خطر ترور شخصیت‌های عالی نظام توسط جریانات مشکوک

Share/Save/Bookmark
یک منبع آگاه گفت: دستور کار جریانات سیاسی مشکوک، ترور شخصیت مقامات عالی کشور است.
کد مطلب: 58541
 
به گزارش اطلاعات روز# یک منبع مطلع نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خبر سازی های مغرضانه و هدفمند که طی ماههای گذشته علیه دریابان شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.
این منبع مطلع با اشاره به سازوکارهای قانونی موجود در خصوص رصد و رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات مسئول کشور و خانواده آنها اظهار داشت: کلیه اموال منقول و غیر منقول مسئولین ارشد جمهوری اسلامی و میزان و منشاء آن به صورت مستمر از سوی نهادهای قانونی در معرض ارزیابی بوده و فضاسازی های غیر مستند و بی اساس در این خصوص کاملا جهت دار و با رویکرد ترور شخصیت مقامات عالی کشور دنبال می شود.
کلمات کليدی: ترور/شخصیت/نظام/اطلاعات روز#