دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۴

صالحی از راه‌اندازی زنجیره ۳۰ تایی سانتریفیوژهای IR۶ خبر داد