شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۹

ماجرای کیت های بی کیفیت چینی برای تشخیص کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت