چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۷

فضائل و خواص سوره قدر

Share/Save/Bookmark
از رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی قدر را تلاوت کند همانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته است و ثواب آن کس را خواهد داشت که در راه خدا جهاد کرده باشد.
کد مطلب: 60033
 
به گزارش#اطلاعات_روز#از رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی قدر را تلاوت کند همانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته است و ثواب آن کس را خواهد داشت که در راه خدا جهاد کرده باشد.
 

تعداد: آیات ٥ ـ کلمات ٣٠ ـ حروف ١١٤
سور‌ه‌ی مکّی
(بعد از سوره‌ی «عَبَس» نازل شده است)
نامگذاری
این سوره‌ی بسیار مبارک و با فضیلت، از شب ارزش‌آفرینی و اندازه‌گیری و مقدّرات (در ماه رمضان) و نیز فرود آمدن فرشتگان از آسمان و نازل گشتن قرآن در آن شب بر قلب پیامبر اکرم‌(ص) سخن به‌ میان آمده و به ‌همین مناسبت به ‌نام «قدر» موسوم گردیده است، و شبی که از هزار ماه برتر است. و در روایات شیعه آمده است که این هزار ماه به مدّت حکومت ظالمانه‌ی بنی‌امیّه تفسیر شده که هزار ماه طول کشیده است.[١]
این سوره به‌ نام «إنّا أنزَلناهُ» نیز گفته می‌شود که سوره‌ی مبارکه بدین جمله آغاز می‌شود.
فضائل و خواص
از رسول اکرم(ص) مروی است: هر کس سوره‌ی قدر را تلاوت کند همانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته است[٢] و ثواب آن کس را خواهد داشت که در راه خدا جهاد کرده باشد.[٣]
و نیز کسی که آن را تلاوت نماید در روز قیامت، بهترین رفیق و همدم او خواهد بود.[٤]
و امام باقر و امام صادق(ع) در حدیثی می‌فرمایند: این سوره‌ی مبارکه در بیت‌المعمور در گنجینه‌های رحمت الهی است و هر روز هزار ملک گرداگرد آن طواف می‌کنند و آن را تعظیم و بزرگداشت می‌نمایند.[٥]
و در خواص آن، حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: این سوره گنج مردمان تنگدست و مستمندان است[٦] و چنانچه ‌کسی ‌تنگدست باشد و بر خواندن این سوره‌ی مبارکه مداومت نماید روزی او از جائی می‌رسد که انتظار آن را نداشته باشد.[٧]
همچنین حضرتش در روایتی می‌فرماید: کسی که سوره‌ی قدر را در نماز واجب خود بخواند به‌ او خطاب می‌شود: ای بنده‌ی خدا، عمل را از سَر گیر، گناهان گذشته‌ات آمرزیده شد.[٨]
و حضرت امام باقر(ع) در این باره می‌فرماید: هر کس سوره‌ی قدر را بلند و آشکارا بخواند مانند کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده و جهاد می‌کند و هر کس آن را آهسته بخواند همانند کسی است که در راه خدا به‌ خون خود آغشته شده است و کسی که آن را ده مرتبه بخواند هزار گناه او آمرزیده می‌گردد.[٩]
و اگر کسی در وقت دخول در منزل و خروج از آن، این سوره‌ی مبارکه را قرائت کند شیطان از او دور می‌گردد و هر کس آن را حفظ کند به ‌منزله حفظ همه‌ی علوم است.[١٠]
و نیز از خواص آن، چنانچه صاحب غم و دردی و یا مسافر و یا زندانی این سوره‌ی مبارکه را تلاوت کند به ‌مقصود خود می‌رسد و غم او برطرف می‌گردد.[١١] و اگر کسی آن را در ظرف پاکی (با زعفران یا غیره) بنویسد و آب شسته‌ی آن را بیاشامد، خداوند یقین قلب و حکمت نصیب او می‌گرداند و هرگز منافق نگردد.[١٢]
و جهت ازدیادِ محصول اگر آن را بر زراعت بخوانند برکت‌دار می‌شود و کسی که در هر شب جمعه صد مرتبه آن را بخواند برای همیشه از نفاق به ‌دور خواهد بود.[١٣]
و چنانچه کسی بخواهد به‌ حج خانه‌ی خدا مشرّف شود لباس نوینی به ‌تن کند و بر ظرف آبی سی و پنج مرتبه این سوره‌ی مبارکه را بخواند سپس آن آب را برلباس خود بیفشاند، آنگاه چهار رکعت نماز به‌ دو سلام بخواند، به‌ حمد و هر سوره که بخواهد و بعد از آن از خدا درخواست حج نماید خداوند حاجت وی را اجابت می‌فرماید ان‌شاءالله.[١٤]
و نیز امام صادق(ع) می‌فرماید: هر کس این سوره‌ی مبارکه را بعد از نماز عشا، پانزده مرتبه بخواند تا شب دیگر در امان خدا می‌باشد و اگر آن را در شب هفت مرتبه بخواند تا سپیده‌دم فردا مصون و محفوظ خواهد بود.[١٥]
و حضرت امام جواد(ع) می‌فرماید: کسی که مدیون و قرض‌دار باشد جهت ادایِ دِین خود زیاد استغفار کند و زبان خود را همواره با خواندن سوره‌ی «اِنّااَنزلناه» مرطوب نماید.[١٦]
و نیز در خبر است: هر کس بر ظرف آبی سی و پنج مرتبه سوره‌ی قدر را بخواند بعد آن را روی لباس خود بیفشاند تا زمانی که آن لباس کهنه و مندرس گردد، او در وسعت روزی و فراخی معیشت خواهد بود.[١٧]
همچنین از رسول خدا(ص) مروی است: کسی که این سوره را قرائت کند در نزد مردم، محبوب می‌گردد و کسی که آن را در نماز بخواند نماز او مقرون به ‌اجابت و مضاعف شده بالا می‌رود، و کسی که آن را بخواند و پس از آن دعا کند دعایش اجابت شده و تا لوح محفوظ بالا می‌رود، و کسی که از حاکمی خوف داشته باشد و این سوره‌ی مبارکه را در حالی که به‌ چهره‌ی او نظاره می‌کند قرائت نماید بر او غالب می‌آید، و نیز هر کس در دعاوی این سوره را تلاوت کند بر خصم و حریف خود فائق خواهد آمد و کسی که آن را بین خود و خدای خود شفیع قرار دهد خداوند شفاعتش را قبول و حوائج وی را برآورده می‌نماید.[١٨]
و حضرت صادق(ع) در مضمون حدیثی می‌فرماید: قاری این سوره‌ی مبارکه هنوز آن را به پایان نرسانده، برای او برائت و آزادی از جهنّم نوشته می‌شود.[١٩]
و حضرت امام باقر(ع) در حدیثی می‌فرماید: هر کس این سوره را بعد از طلوع فجر هفت مرتبه بخواند هفتاد صف از فرشتگان بر او هفتاد درود و هفتاد رحمت می‌فرستند.[٢٠]
و از حضرت امیر(ع) در مضمون حدیثی مفصّل آمده است که هر چیزی ثمره دارد و ثمره‌ی قرآن «إنّاأنزلناه» است و هر چیزی گنجینه دارد و گنجینه قرآن «إنّاأنزلناه» و هر چیزی امداگر و مُعینی دارد و معین‌الضعفا «إنّاأنزلناه» و هر چیزی چاره‌جو و راه‌گشایی دارد و راه‌گشای تنگناها و سختی‌ها «إنّاأنزلناه» و هر چیزی جای امن و پناهگاهی دارد و پناهگاه مؤمنان «إنّاأنزلناه» و هر چیزی سَرور و زینتی دارد و سَرور و زینت قرآن «إنّاأنزلناه» و هر چیزی بشارت و مژدگانی دارد و مژدگانیِ جهان آفرینش «إنّاأنزلناه» می‌باشد. ... الی آخر حدیث.[٢١]
و نیز می‌فرماید که سوره‌ی «إنّاأنزلناه» چه رفیق و همدم خوبی است. انسان به ‌وسیله‌ی آن قرض خود را ادا می‌کند و دین و آیین خویش را گرامی و بزرگ می‌دارد و عمرش را طولانی و حالش را نیکو می‌گرداند و کسی که بیشتر وِرد سخن خود را این سوره‌ی مبارکه قرار دهد خدا را صدّیق و شهید ملاقات خواهد نمود.[٢٢]
و در روایتی امام باقر(ع) می‌فرماید: هر کس در یک شب این سوره‌ی مبارکه را صد بار بخواند پیش از بامداد بهشت را رؤیت خواهد نمود.[٢٣]
همچنین حضرت امیر(ع) در مضمون حدیثی می‌فرماید: گرامی‌ترین افراد در نزد خدا بعد از انبیا و اوصیا(ع) کسانی هستند که منزلت سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را مراعات کرده باشند و بر تلاوت آن مداومت نمایند.[٢٤]
و کسی که این سوره‌ی مبارکه را بخواند همین که آن را به‌ اتمام رسانید فرشتگان تا هفت روز بر او درود می‌فرستند.[٢٥]
و حضرت امام موسی کاظم(ع) در مضمون حدیثی می‌فرماید: کسی که بعد از نماز عصر جمعه صد مرتبه سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را قرائت کند خداوند دو هزار نسیم رحمت خویش را نصیب وی‌ می‌فرماید.[٢٦]
همچنین به ‌سند معتبر از حضرتش مروی است: هر کس بعد از نماز عصر ده مرتبه سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را بخواند همانند اعمال تمامی خلایق به ‌او ثواب کرامت فرمایند.[٢٧]
مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی در ترجمه‌ی جمال‌الاسبوع که در حاشیه‌ی آن چاپ شده در ذیل این خبر می‌افزاید: خواندن ده مرتبه سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را در عصرهای همه‌ی روزها و خصوص عصر جمعه نیز وارد است و فضیلت بسیار دارد پس اگر وقت خواندن صد مرتبه را ندارد یا شغل مهمی دارد لااقل خواندن ده مرتبه را ترک نکند و البته این ده مرتبه سوره‌ی قدر را در عصر هیچ روزی ترک مکن و آن را قدر بدان.[٢٨]
و از امام صادق(ع) مروی است: آن نوری که در روز قیامت در پیشاپیش مؤمنان است «یسعی نُورُهُمُ بَینَ اَیدِیهم» نور «إنّاأنزلناه» می‌باشد.[٢٩]
و امام هشتم(ع) می‌فرماید: هر کس قبر مؤمنی را زیارت کند و در نزد او سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را هفت مرتبه بخواند خداوند او و آن مرده (هردو) را می‌آمرزد.[٣٠]
و در حدیث دیگری آمده است: هر کس سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را هفت مرتبه در نزد قبر مؤمنی بخواند حق‌تعالی ملَکی را به ‌سوی قبر او می‌فرستد که خدا را نزد قبر او عبادت کند و خداوند ثواب این عمل مَلک را برای آن میّت می‌نویسد و زمانی که از قبرش مبعوث می‌شود هرگونه هولی از اهوال قیامت را به وسیله‌ی آن فرشته از او دفع می‌گرداند تا وی را داخل بهشت نماید، و نیز به‌ جز هفت مرتبه «إنّاأنزلناه» هر یک از سوره‌‌های «حمد» و دو سوره‌ی «قُل أعُوذ» و «قُلهُوَ اللّهُ اَحد» و «آیۀ‌الکُرسی» را سه مرتبه قرائت نماید.[٣١]
و در «ختوم» آورده است به‌ جهت توسعه‌ی روزی هر روز بعد از نماز صبح ده مرتبه این سوره‌ی مبارکه را بخواند آنگاه قدرت خدا را مشاهده نماید، این از مجرّبات است.[٣٢]
و در روایتی امام ششم(ع) می‌فرماید: جهت زیادی قوّت چشم این سوره را بیست و یک بار تلاوت نمایند.[٣٣]
و از امام هفتم(ع) مروی است: هر مؤمنی که در وضویش آن را بخواند از گناهان بیرون می‌رود همانند روزی که از مادر متولّد شده است.[٣٤]
و کسی که آن را در شب هفت مرتبه بخواند خدای تعالی وی را عافیت دهد و به ‌آسانی از صراط بگذرد و چنانچه بعد از نماز فریضه آن را یازده مرتبه بخواند حق‌تعالی هفتاد هزار رحمت به‌ وی ارزانی کند و پدر و مادر و نزدیکان و همسایگان وی را بیامرزد.[٣٥]
همچنین اگر کسی آن را در شب جمعه بسیار تلاوت نماید خداوند به تعداد هر چیزی که آفریده است به‌ او ثواب و حسنه می‌دهد.[٣٦]
و ابن فهد از ذواب معصومین(ع) روایت کرده است: اگر کسی این سوره‌ی مبارکه را بر مال و ذخیره‌ی خود بخواند ایمن و محفوظ خواهد بود.[٣٧]
و حضرت امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید: هر کس هنگام سوار شدن بر مَرکب (وسیله‌ی نقلیه) سوره‌ی مبارکه‌ی «إنّاأنزلناه» را بخواند آمرزیده و سالم از آن پیاده خواهد شد.[٣٨]
و از رسول اکرم(ص) مروی است: خواندن این سوره‌ی مبارکه در نماز باعث رفعت آن به‌علّیین و قبولی آن شده و پاداش آن چندین برابر خواهد بود.[٣٩]
و حضرت امیر مؤمنان(ع) هر گاه یکی از شیعیان خود را می‌دیدند می‌فرمودند: رحمت خدا بر کسی که بخواند سوره‌ی «إنّاأَنزلناه» را.[٤٠]
و حضرت امام کاظم(ع) در روایتی می‌فرماید: تعجّب می‌کنم از کسی که در نماز سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را نمی‌خواند، چگونه نماز او قبول می‌شود.[٤١]
و در یک خبر آمده است شخصی از حضرت امام جواد(ع) درخواست کرد: به‌ من چیزی (ذکری) تعلیم فرما که هرگاه آن را بگویم در دنیا و آخرت همدم و در کنار شما باشم. حضرت فرمودند: سوره‌ی «إنّاأنزلناه» را زیاد بخوان و لب‌های خود را همواره با ذکر استغفار مرطوب نما.[٤٢]
و در روایتی امام ششم(ع) می‌فرماید: هر کس در وقت سحری و افطار سوره‌ی «قدر» را بخواند مانند کسی است که در فاصله‌ی این دو وقت در راه خدا در خون خود غلطیده باشد.[٤٣]
و در حرزالامان آورده است: جهت رهائی از حسد و دروغ و ثبوت زبان بر دوام صدق و صواب، سوره‌ی مبارکه‌ی «إنّاأنزلناه» را بسیار تلاوت نمایند.
 
پی‌نوشت‌ها
[١]. تفسیر المیزان ج ٢٠ ص ٧٧٤.
[٢]. مجمع‌البیان.
[٣]. تفسیر اطیب‌البیان.
[٤]. تفسیر برهان.
[٥]. منهاج ص ٤٤١.
[٦]. مصباح ص ٤٦٠.
[٧]. خواص‌الآیات ص ١٥٩.
[٨]. ثواب‌الاعمال ص ٢٧٩.
[٩]. تفسیر نورالثقلین.
[١٠]. منهاج ص ٤٤١.
[١١]. مصباح ص ٤٦٠.
[١٢]. مصباح ص ٤٦٠.
[١٣]. مصباح ص ٤٦٠.
[١٤]. مصباح ص ٤٦٠.
[١٥]. تفسیر برهان.
[١٦]. بحار ج ٩٢ ص ٣٢٩.
[١٧]. مکارم‌الاخلاق ص ١٠٢.
[١٨]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣٠.
[١٩]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣٠.
[٢٠]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣٠.
[٢١]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣١.
[٢٢]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣١.
[٢٣]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣١.
[٢٤]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣١.
[٢٥]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣٢.
[٢٦]. امالی صدوق ص ٣٦١.
[٢٧]. وسائل ج ٤ ص ١٠٥٣.
[٢٨]. حاشیه‌ی مشکاةالانوار ص ١٤٨.
[٢٩]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣٠.
[٣٠]. لئالی‌الأخبار ج ٤ ص ٢٧٢، تفسیر نورالثقلین.
[٣١]. مفاتیح‌الجنان ص ٥٦٩.
[٣٢]. ختوم و اذکار ج ١ ص ١٨٤.
[٣٣]. خواص‌الآیات ص ١٥٨-١٥٩.
[٣٤]. لئالی‌الأخبار ج ٣ ص ٣٨٧.
[٣٥]. خواص‌الآیات ص ١٥٩.
[٣٦]. خواص‌الآیات ص ١٥٨.
[٣٧]. عُدّۀ‌الدّاعی ص ٢٧٥.
[٣٨]. لئالی‌الأخبار ج ٣ ص ٣٨٧.
[٣٩]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣٠.
[٤٠]. بحار ج ٩٢ ص ٣٣١.
[٤١]. لئالی‌الأخبار ج ٣ ص ٣٨٧.
[٤٢]. لئالی‌الأخبار ج ٣ ص ٣٨٧.
[٤٣]. مفاتیح‌الجنان ص ١٨٤.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
آیت الله سیّد علی لواسانی
کلمات کليدی: رمضان/سوره/قدر/خواص/اطلاعات روز#