جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۰

كارنامه درخشان معاون اقتصادي وزير كشور در تحقق سياست هاي مهم اقتصاد مقاومتي

Share/Save/Bookmark
نقش بي بدين دكتر دين پرست در هماهنگي وزارتخانه ها براي مديريت بحران ها و عبور كشور از موانع تحريم ها و تعيين تكليف كانتينر هاي كالا هاي متروكه تا توجه ويژه به توسعه پايدار غرب و شرق كشور و نگاه ويژه معاونت اقتصادي وزارت كشور به مناطق محروم و توسعه فضاي كسب و كار در كل كشور و تعيين تكليف معضل بزرگ كشتي هاي ترال چيني با مديريت دكتر دين پرست
کد مطلب: 60039
 
به گزارش اطلاعات روز# دكتر دين پرست در كسوت سكانداري معاونت مهم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در چند سال اخير نقش بي بديل و كارنامه اي درخشاني در اجراي سياست هاي مهم اقتصاد مقاومتي و  هماهنگي در بين وزارتخانه ها براي مديريت بحران ها و عبور كشور از تحريم هاي ظالمانه دشمنان ايفا كرده است.
 
توسعه اقتصادي يك كشور در گرو ايجاد هماهنگي در بين بخش هاي موثر مختلف مي باشد، در وزارت كشور در سال هاي اخير معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي با تدبير و درايت دكتر دين پرست  توانسته است نقش بسزايي در تحقق اهداف تبيين شده سالانه در چارچوب سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ايفا نمايد به نحوي كه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور به عنوان سكان دار و هماهنگ كننده ساير وزارتخانه ها در راستاي رفع بحران ها و عبور از موانع و تحريم ها باعث پيشرفت و موفقيت وزارت كشور به خصوص در حوزه اقتصادي گرديده است. 

 
كارنامه يك فرد چيزي نيست كه بتوان از آن تصويري غير واقعي ساخت زيرا كه در دراز مدت مشخص مي شود كه واقعيت چه بوده است.

 
 بابك دين پرست مدير كارآمد با كارنامه اي درخشان است كه  شاخص هاي مديريتي و عملكردي ايشان در سطح كشور قابل ملموس  است.
 
برخي از اهم برنامه ها و فعاليت هايي كه با ورود و مديريت دكتر دين پرست   به حوزه معاونت مهم هماهنگي و امور اقتصادي وزارت كشور  منجر به بروز نتايج ملموس و مهمي در سطح ملي و منطقه اي گرديد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
 
 تعيين تكليف و ترخيص كانتينر هاي كالاهاي متروكه و خودرو موجود در بنادر ايران پس از سالها بلاتكليفی 
 
كنترل و مديريت  اعتصاب رانندگان با اتخاذ سياست هاي به موقع براي رسيدگي به مطالبات رانندگان نظير توزيع لاستيك يارانه اي و نظارت بر نحوه توزيع آن به طوري كه موضوع در كمترين زمان ممكن مرتفع و كمترين آسيب و تبعات را در سطح كشور در پي داشت.

 
پيگيري و نظارت بر تنظيم بازار كشور پس ازاجراي  طرح مديريت سوخت به طوري كه كمترين بازتاب و آثار  تورم بازار را در كشور دارا بود.
 
توجه ويژه به تجارت و معيشت مرزنشينان و توجه به توسعه امنيت پايدار شرق و غرب
 
نظارت و پيگيري در جهت تعيين تكليف قطعي پروژه هاي راكد و تملك شده بانكي
 
برنامه ريزي لازم در جهت تحقق اهداق اقتصاد مقاومتي در شرايط كنوني تحريم با تكيه بر توان داخلي
 
اجراي برنامه راهبردي-عملياتي توسعه پايدار اقتصاد روستايي در 31 شهرستان محروم و كمتر توسعه يافته كشور.
 
مديريت منابع دولتي، غير دولتي و تسهيلات بانكي در راستاي ايجاد فرصت هاي شغلي در استان هاي كشور و توجه ويژه به كسب و كارهاي دانش بنيان.
 
ارتباط مستقيم و مستمر با استانداران و معاونت هاي هماهنگي امور اقتصادي سراسر كشور و ايجاد همكاري و تعامل در حوزه اقتصادي در سطح ملي و منطقه اي
 
انجام بازديد هاي ميداني  از واحد هاي توليدي در سراسر كشور  براي رفع مشكلات پيش روي بخش توليد
 
مديريت بحران و معضل كشتي هاي ترال چيني در آب هاي خليج فارس و درياي عمان براي صيانت از معيشت صيادان مرزنشين كشور
 
نگاه ويژه به توسعه جزاير  در جنوب كشور براي توانمند سازي ساكنان محلي
 
رصد و ارزيابي عملكرد كارگروه هاي اقتصادي استان ها نظير كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، كارگروه تخصصي اشتغال، كارگروه تنظيم بازار و...
 
رسيدگي به مشكلات كولبران در استان هاي غربي كشور
 
توسعه مناسبات اقتصادي با كشور هاي همسايه جهت بهره گيري از ظرفيت هاي اين كشور ها جهت افزايش صادرات.