دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۷
اطلاعات روز#

بی توجهی یاران طهرانچی به استعلامات دستگاه امنیتی+سند

Share/Save/Bookmark
برای مثال دانشگاه آزاد مدیرانی را به کار گرفته اید که برخی حتی سابقه تخفات مالی داشته و محکومیت اخراج از سازمان دیگری را در پرونده داشته اند اتفاقا آنها را به مسئولیت های مالی نیز منصوب نموده اید تا اینکه حراست کل کشور طی نامه ای شماره 3637/98/7531 مورخ 23/5/98 اعلام نموده ضمن برکناری انها، در مسئولیت های بعدی نیز منبعد استعلام گرفته شود.که متاسفانه برخلاف نظر آن مرجع محترم اقدام شده است.
کد مطلب: 60063
 
به گزارش#اطلاعات_روز#هرچند برخی افراد موسوم به "اهل تقیه" سعی میکنند برای ابقای اصراری طهرانچی خود را مورد حمایت دستگاه های امنتی تعریف کنند اما سامانه گسترده دستگاه اطلاعاتی با هوشمندی و ذکاوت خود در عقیم سازی این پروژه کمک شایانی خواهد کرد

متاسفانه در دوره مدیریت فعلی دانشگاه آزاد مستقیم و یا غیر مستقیم دستگاه امنیتی هزینه سوء مدیریت برخی از آقایان شد تا جایی که حتی در یک شایعه گسترده وانمود کردند که هرکس نقد کند زیر ذربین رصدها قرار خواهد گرفت.

علی ایحال به نظر میرسد افراد مدعی مرتبط با نهادهای انقلابی در دانشگاه بیشترین ضربه را به اعتبار نهادها وارد کرده اند و یا اینکه با سوء استفاده از نام های معتبر به دنبال هراس افکنی و یا اعتبار سازی برای خود هستند.

برای مثال دانشگاه آزاد مدیرانی را به کار گرفته اید که برخی حتی سابقه تخفات مالی داشته و محکومیت اخراج از سازمان دیگری را در پرونده داشته اند اتفاقا آنها را به مسئولیت های مالی نیز منصوب نموده اید تا اینکه حراست کل کشور طی نامه ای شماره 3637/98/7531 مورخ 23/5/98 اعلام نموده ضمن برکناری انها، در مسئولیت های بعدی نیز منبعد استعلام گرفته شود.که متاسفانه برخلاف نظر آن مرجع محترم اقدام شده است.
کلمات کليدی: دانشگاه آزاد/طهرانچی/امنیت/وزارت/اطلاعات/سپاه/اطلاعات روز#