شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷
نامه سرگشاده یکی از اعضای هیئت علمی خطاب به آیت الله رئیسی؛

نگذارید بدخواهان فکر کنند چون آقای طهرانچی معاون علمی آستان بوده به تخلفاتش رسیدگی نخواهد شد

Share/Save/Bookmark
بنده یکی از اساتید دانشگاه آزاد هستم. متاسفانه فساد در دانشگاه آزاد بی داد میکند و چشم همه اساتید به عدالت و شجاعت دستگاه قضا در دوران ریاست آیت الله رئیسی است که به واقع از وقتی به قوه قضائیه آمده اند تغییرات مفید آنقدر زیاد بوده که دشمنان ایشان نیز از کتمان آن عاجزند چه رسد به دوست داران ایشان و انقلاب.اما عده ای کینه توز که چشم بر این همه فعالیت مبارزه با فساد بسته اند نابخردانه بیان مینمایند قوه قضائیه به پرونده دانشگاه آزاد در زمان تصدی دکتر طهرانچی ورود نمی نماید چرا که ایشان معاون علمی آقای رئیسی در زمان تولیت آستان قدس بوده و از افراد بسیار نزدیک به آیت الله هستند! اما باز این عده کور خوانده اند چراکه آیت الله رئیسی در همین مدت نشان داده اند در مبارزه با فساد خودی و غیر خودی نمیشناسند و همین است که اعتماد مردم کشور پس از سالها مجددا به قوه قضائیه به طور کامل برگشته و مردم به ایشان که افتخار فرزندی حضرت زهرا(س)،خدمت صادقانه به امام رضا(ع) را را در کارنامه دارند اعتماد کرده اند و این جلب اعتماد یکی از بزرگترین کارهایی است که در 30 سال اخیر در این قوه سابقه نداشته.لذا بنده به عنوان استاد این دانشگاه که ایشان را میشناسم شک ندارم فارغ از هرگونه جناح بندی قوه قضاییه همانند خودرو،دلار و...به پرونده فساد گسترده دانشگاه آزاد نیز با عدالت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد و به به همه بدخواهان یک بار دیگر نشان خواهد داد آیت الله رئیسی در مبارزه با فساد دوست و دشمن نمیشناسد.خداوند متعال ایشان را سلامت بدارند انشاالله
کد مطلب: 60096
 
به گزارش #اطلاعات_روز# یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد چنین نوشت:بنده یکی از اساتید دانشگاه آزاد هستم. متاسفانه تخلفات در دانشگاه آزاد بی داد میکند و چشم همه اساتید به عدالت و شجاعت دستگاه قضا در دوران ریاست آیت الله رئیسی است که به واقع از وقتی به قوه قضائیه آمده اند تغییرات مفید آنقدر زیاد بوده که دشمنان ایشان نیز از کتمان آن عاجزند چه رسد به دوست داران ایشان و انقلاب.

اما عده ای کینه توز که چشم بر این همه فعالیت مبارزه با فساد بسته اند نابخردانه بیان مینمایند قوه قضائیه به پرونده دانشگاه آزاد در زمان تصدی دکتر طهرانچی ورود نمی نماید چرا که ایشان معاون علمی آقای رئیسی در زمان تولیت آستان قدس بوده و از افراد بسیار نزدیک به آیت الله هستند!

اما باز این عده کور خوانده اند چراکه آیت الله رئیسی در همین مدت نشان داده اند در مبارزه با فساد خودی و غیر خودی نمیشناسند و همین است که اعتماد مردم کشور پس از سالها مجددا به قوه قضائیه به طور کامل برگشته و مردم به ایشان که افتخار فرزندی حضرت زهرا(س)،خدمت صادقانه به امام رضا(ع) را را در کارنامه دارند اعتماد کرده اند و این جلب اعتماد یکی از بزرگترین کارهایی است که در 30 سال اخیر در این قوه سابقه نداشته.

لذا بنده به عنوان استاد این دانشگاه که ایشان را میشناسم شک ندارم فارغ از هرگونه جناح بندی قوه قضاییه همانند خودرو،دلار و...به پرونده فساد گسترده دانشگاه آزاد نیز با عدالت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد و به به همه بدخواهان یک بار دیگر نشان خواهد داد آیت الله رئیسی در مبارزه با فساد دوست و دشمن نمیشناسد.خداوند متعال ایشان را سلامت بدارند انشاالله
کلمات کليدی: رئیسی/طهرانچی/قوه قضائیه/دانشگاه آزاد/اطلاعات روز#