چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲
انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

گزینش دانشگاه آزاد تغییر کرد/ماموریت ملکی تبار ارتقا افراد متدین

Share/Save/Bookmark
در قسمتی از این حکم طهرانچی از وی خواسته است:بهبود تسهیل در فرآیندها براساس ماموریت ویژه مبنی بر بکارگیری و ارتقا افراد متدین و انقلابی در ارکان و اجزای دانشگاه از ضرورت های این دوره است.
کد مطلب: 60197
 
به گزارش اختصاصی_#اطلاعات_روز# عنایت الله ملکی تبار با حکم محمد مهدی طهرانچی و با حقظ سمت مشاور و سرپرست مرکز گزینش دانشگاه آزاد منصوب شد

ملکی تبار از جمع مدیران بی حاشیه دانشگاه آزاد است که در حال حاضر نیز رئیس مرکز نظارت ، ارزسیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه میباشد.

در قسمتی از این حکم طهرانچی از وی خواسته است:بهبود تسهیل در فرآیندها براساس ماموریت ویژه مبنی بر بکارگیری و ارتقا افراد متدین و انقلابی در ارکان و اجزای دانشگاه از ضرورت های این دوره است.

به گزارش اطلاعات روز#انتخاب سلیقه ای افراد توسط گزینش معضل جدی این دوره بوده است که طهرانچی با انتصاب ملکی تبار درصدد جبران آن برآمده است
کلمات کليدی: ملکی تبار/متدین/گزینش/اطلاعات روز#