جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۲

قبل از مراجعه به دستگاه قضایی،محاکم،اجرای احکام و استعلامات باید از طریق "ثنا" نوبت گرفت

Share/Save/Bookmark
قوه قضائیه به منظور کاهش مراجعات و رعایت زمان مراجعین سیستم جدید نوبت دهی را راه اندازی کرد
کد مطلب: 60329
 
به گزارش اطلاعات روز#قوه قضائیه به منظور کاهش مراجعات و رعایت زمان مراجعین سیستم جدید نوبت دهی را راه اندازی کرد
در این سیستم فرد مراجعه کننده تاریخ و زمان درخواستی خود را از طریق مراجعه به سایت ثنا(نوبت دهی) باوارد کردن شماره پرونده و شماره بایگانی تعیین و در زمان نمشخص بدون معطلی به مرجع قضائی مدنظر مراجعه می نماید 
 
کلمات کليدی: نوبت دهی/مراجع قضایی/ثنت/اطلاعات روز#