جهت اطلاع،حراست و حقوقی دانشگاه آزاد؛

افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد پیشکش، پرداخت حقوق ها از صندوق پس انداز کارکنان و قسطی شد

2 شهريور 1399 ساعت 9:38

بنظر میرسد کارکنان دانشگاه آزاد از این موضوع عبور کنند خیلی بهتر است چرا که همان حقوق قبلی نیز به صورت تقسیطی و آنهم از جیب خود کارکنان یعنی صندوق پس انداز کارکنان که پرداخت میشود یعنی به زبان ساده تر از جیب کارکنان به جیب دیگرشان واریز میشود.


به گزارش #اطلاعات_روز# دانشگاه آزاد اسلامی که از بعد از حضور محمد مهدی طهرانچی با بحران های عجیب مالی، اداری و حتی بکارگیری نیروهای انقلابی موجه شد تا جایی که ولی امر مسلمین نسبت به کیان دانشگاه آزاد احساس خطر کردند و این موضوع را به مسئولان دانشگاه آزاد گوشزد کردند.

مقرر بود علاوه افزایش 20 درصدی مصوب دولت 50 درصد نیز با محاسبه پایه احکام پرداخت گردد.

بنظر میرسد کارکنان دانشگاه آزاد از این موضوع عبور کنند خیلی بهتر است چرا که همان حقوق قبلی نیز به صورت تقسیطی و آنهم از جیب خود کارکنان یعنی صندوق پس انداز کارکنان که در برخی واحدها پرداخت میشود یعنی به زبان ساده تر از یک جیب کارکنان به جیب دیگرشان واریز میشود.

دیروز در واحد یادگار امام ره به جای پرداخت حقوق کارکنان یک میلیون پانصد هزارتومان به صورت علی الحساب از صندوق پس انداز کارکنان پرداخت شده است و در اطلاعیه ای در واحد یادگار امام ره آمده است:با توجه به اینکه پرداخت افزایش حقوق سه ماه سال 99 منوط به تامین اعتبار از دبیرخانه استان تهران میباشد و این امر علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون محقق نشده است این واحد دانشگاهی به علت نامشخص بودن زمان تامین اعتبار حقوق مرداد ماه و همچنین واریز حق بیمه تیرماه پرسنل تصمیم گرفت از محل سپرده پس انداز بخشی از حقوق مرداد ماه کارکنان و اعضای هیئت علمی را به صورت علی الحساب به مبلغ یک میلیون پانصد هزارتومان واریز نماید.

بدیهی است پرداخت حقوق مرداد و سایر مطالبات منوط به تامین اعتبار از طرف سازمان مرکزی و دبیرخانه استان تهران مباشد.

با عنایت به شرایط حساس معیشتی مردم،سقوط بورس و گرانی های موجود، ادامه این سبک پرداخت های تقسیطی آنهم از صندوق پس انداز کارکنان که محل پس انداز آینده کارکنان است به مرور زمان میتواند به یک بحران امنیتی در کشور تبدیل شود

حراست دانشگاه آزاد بهتر است به جای نامه نگاری علیه منتقدین به برخورد با سوئ مدیریت ها بپردازد چرا که به زودی تاثیر "آه" کارکنان اثر وضعی در زندگی مدیران ناکار آمد دانشگاه آزاد خواهد داشت

لازم به ذکر است علیرغم گذشت چند روز از ماه هنوز حقوق بسیاری از کارمندان و اعضای هیئت علمی پرداخت نشده است.


کد مطلب: 60380

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/60380/افزایش-حقوق-کارکنان-دانشگاه-آزاد-پیشکش-پرداخت-صندوق-انداز-قسطی

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir