۱
 
شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۷

اطلاعات روز به جای تحلیل روانشناختی زبان بدن طهرانچی در دیدار با تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد صرفا به انتشار تصاویر اکتفا میکند!

Share/Save/Bookmark
اطلاعات روز بدون آنکه قصد تحلیل روانشناختی محمدمهدی طهرانچی در برخورد با کارکنان را داشته باشد صرفا به انتشار تصاویر این دیدار میپردازد یقینا روانشناسان و دیپلمات های برخورد اجتماعی به مدل ایستان و مدل رفتاری طهرانچی خواهند پرداخت!
کد مطلب: 60398
 
به گزارش #اطلاعات روز# رئیس دانشگاه آزاد که رکورد تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه آزاد را در کارنامه خود به ثبت رساند به مناسبت روز کارمند به دیدن برخی از کارکنان دانشگاه آزاد رفت

اطلاعات روز بدون آنکه قصد تحلیل روانشناختی محمدمهدی طهرانچی در برخورد با کارکنان را داشته باشد صرفا به انتشار تصاویر این دیدار میپردازد یقینا روانشناسان و دیپلمات های برخورد اجتماعی به مدل ایستان و مدل رفتاری طهرانچی خواهند پرداخت!
کلمات کليدی: طهرانچی/روانشناختی/زبان بدن/دانشگاه آزاد/طهرانچی/رئیس/اطلاعات روز#
 
دکتر کردتبار
Germany
۱۳۹۹-۰۶-۱۰ ۲۳:۴۸:۱۹
تحلیل نیاز ندارد.دوست من آنجا بود.میگفت انگار ................زمان ................. به دیدن ................ خود که در حال ساخت بنای عظیمی بودند جلوه مینمود! دست در جیب...................صحبت با ....................ر انگار که نعوذا بالله اوست که ....................... روزی ما را میدهد! وقتی همکاری از کمبود حقوق و پرداخت با تاخیر خیلی محترمانه گله کرد چنان نگاهی به او کرد که بیچاره زبان در دهانش از چرخش باز ایستاد نگاهی به این معنی که همین هم............................ است!
آقای ........................... تو نیز مانند ......................... قبل خواهی رفت(در انتهای خرداد 1400) و فقط خاطرات بدی است که از تو در ذهن ما اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد باقی خواهند ماند. آن کجا که پس از رفتن رئیسی کارکنان بگویند خدا خیرش دهد خدا عاقبت به خیرش کند خیلی دلسوز و به فکر ما بود و آن کجا که مانند الان همه(همه اساتید و کارکنان)بگویند کاش زودتر خرداد 1400 بیاد و .................. از دانشگاه آزاد برود! برو بنشین و فکر کن ببین با 65 هزار استاد و کارمند چه کرده ای که 64900 نفر متفق القول میگویند کاش زودتر...را کم کند! آن 100 نفری که این را نمیگویند نیز همان مدیران نجومی بگیرند که همه یا هم دوران دکتری شما ................ هستند(البته دکتری بدون........................ صرفا ................) و یا دوستان محترم دانشگاه شهید بهشتی! خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر نماید! انشالله