جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۶
​#اطلاعات_روز

واتس آپ به کمک دانشمند هسته ای و رئیس دانشگاه آزاد آمد

🆔@etelaterooz1
Share/Save/Bookmark
علیرغم اعلان قبلی رئیس دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری آنلاین مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز به دلیل عدم پشتیبانی سامانه مصاحبه دکتری از طریق #واتس_آپ انجام شد
کد مطلب: 60495
 
بنا به گزارش خبرنگار #اطلاعات_روز #بدلیل ضعف پشتیبانی مصاحبه برخی از واحدها یا افراد از طریق ویدئو کنفرانس واتس آپ کارمند مستقر در واحد یا اساتید مصاحبه گر انجام شد

✅اطلاعات روز در صورت رضایت برخی مصاحبه شوندگان به انتشار فیلم مصاحبه ها خواهد پرداخت

⚠یکی از تهدیدات استفاده از واتس آپ برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد این است که در صورت عدم ضبط یا بک آپ گیری تقریبا امکان اعتراض افراد رد شده در مصاحبه ها به صفر نزدیک میشود

⛔بهتر است برای جلوگیری از هرگونه شائبه دانشگاه آزاد مستندات علمی مصاحبه را در اختیار داشته باشد
 
کلمات کليدی: دکتری/طهرانچی/مصاحبه/آزمون/دانشگاه آزاد/دانشمند/هسته ای/واتس آپ/اطلاعات روز#