​#اطلاعات_روز

واتس آپ به کمک دانشمند هسته ای و رئیس دانشگاه آزاد آمد

🆔@etelaterooz1

25 مهر 1399 ساعت 17:06

علیرغم اعلان قبلی رئیس دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری آنلاین مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز به دلیل عدم پشتیبانی سامانه مصاحبه دکتری از طریق #واتس_آپ انجام شد


بنا به گزارش خبرنگار #اطلاعات_روز #بدلیل ضعف پشتیبانی مصاحبه برخی از واحدها یا افراد از طریق ویدئو کنفرانس واتس آپ کارمند مستقر در واحد یا اساتید مصاحبه گر انجام شد

✅اطلاعات روز در صورت رضایت برخی مصاحبه شوندگان به انتشار فیلم مصاحبه ها خواهد پرداخت

⚠یکی از تهدیدات استفاده از واتس آپ برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد این است که در صورت عدم ضبط یا بک آپ گیری تقریبا امکان اعتراض افراد رد شده در مصاحبه ها به صفر نزدیک میشود

⛔بهتر است برای جلوگیری از هرگونه شائبه دانشگاه آزاد مستندات علمی مصاحبه را در اختیار داشته باشد
 


کد مطلب: 60495

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/60495/واتس-آپ-کمک-دانشمند-هسته-رئیس-دانشگاه-آزاد-آمد

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir