شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۷

​انقلاب اسلامی و آرمانهای امام (ره) باید بازخوانی شود !

Share/Save/Bookmark
و این نسل همان پرورش یافتگان مکتبی هستند که عدالتش، عدالت علوی است و اینان منتقدان و در عین حال مخالفان سرسخت گفتمان عدالتی هستند که از بستر مصلحتها و منفعتها و نامحرمیها می گذرد.
کد مطلب: 60502
 
به گزارش #اطلاعات_روز امیررضا آل حبیب نوشت:گفتمان عدالت خواهانه انقلاب اسلامی فصول روشنی دارد که از زلال ولایت مطلقه فقیه جاری می شود و نقطه اثرهای مشخصی دارد.

🔹انقلاب اسلامی در حوزه عدالت علوی، با کسی رودربایسیتی ندارد. روحانی یا غیر روحانی، آقازاده یا بنده زاده، عاج نشین یا گود نشین همه در معادلات عدالت محور انقلاب اسلامی تکلیفی مشخص دارند. و جریان این عدالت معادله ای دوسویه است

🔹از یک سو باید مسئولین و بالانشین ها همگام با زیردستان و گودنشینها هم پیاله و هم قدم شوند و از سوی دیگر باید عامه امت، گفتمان عدالت را در بستری علوی محور، ساری و جاری نگه دارند تا مبادا فرصت ها و فرمت های برتر، وسوسه یکه تازی را برای بالانشینها به رویایی تحقق یافته تبدیل نمایند.

🔹گفتمان عدالت خواهانه انقلاب اسلامی فصول روشنی دارد که از زلال ولایت مطلقه فقیه جاری می شود و نقطه اثرهای مشخصی دارد. در انقلاب اسلامی که خمینی کبیر بنیانگذار آن است و ولایت امام خامنه ای بر تارک آن اندیشه سازی و اندیشه پروری میکند.

🔹معیار عدالت، علوی است و عدالت علوی فاقد مرتبه مصونیت است، مگر مصونیت مظلوم از بیداد ظالم پس در این عدالت، آنجایی که مظلوم و مستضعف واهمه نان شب دارد و بیم تضییع حق، یعنی ظالمی در بیداد است. آنجایی که عده ای به لطف داشته هایشان، هر روز داراتر می شوند و عده ای به عقوبت نداشته هایشان، هر روز وامانده تر میشوند.

🔹آنجایی که عده ای از شمارش سکه ها و داشته هایشان خمار خستگی می شوند و عده ای از شمارش روزهای آوارگی و دربه دری شان شرمنده زن و بچه می شوند، آنجایی که عده ای تا آخرین دگمه تقوی را محکم می بندند و میزها و اتاق ها را ملک مطلق خود می کنند و عده ای پشت سوالات گزینش گیج می خورند و رویاهای جوانیشان را به افسوس های پیری متصل می کنند، آنجایی که تسبیح ریا به جای تسبیح اخلاص انگشتان مدعیان دین مداری را سرگرم شمارش فرصت ها و رانت ها می کند و عده ای در سجاده های نمازشان هم، با فردای نامعلومشان کلنجار می روند و ...

🔹این همان عدالت تفسیر به رای شده ای از آقایان است که با گفتمان عدالت علوی در انقلاب اسلامی منافات دارد و عده ای تلاش می کنند تا با جابجایی واژه ها و فریب مفاهیم، چنین بنمایانند که باید چنین باشد و این حق ماست.

🔹در گفتمان عدالت علوی حق همیشه با مستضعفین و گودنشینها و کوخ نشین های انقلاب است. این حق است نه استبداد عوام

🔹چرا که خواص استبداد زده و دنیا گرفته، که خود را در خطوط قرمز سیاست و روشنفکری و ... محصور کرده اند، سطر به سطر عدالتشان از داخل خروارها مصلحت و منفعت عبور میکند و استبداد پنهانی را شکل می دهد که گرانیگاه حوزه های دنیوی و اخرویشان به سمت فردیت و مادی گرایی است.

💥یعنی خیلی دورتر از گرانیگاه قلب انقلاب اسلامی

💥فرسنگها دورتر از عدالت علوی !

💥انقلاب اسلامی باید بازخوانی شود، بازخوانی شود نه دست کاری !

🔹بازخوانی شود نه دست درازی بازخوانی شود تا تحریف صورت گرفته ملکه ذهن جوانانمان نگردد، بازخوانی شود تا یکبار دگر حرفها و نوشته های بنیانگذار و رهبر و هدایت کننده اش دوباره مرور شود.

🔹باید مدیرانی روی کار بیایند که رنگ و بوی خمینی ره را داشته باشند و مدیران فعلی در هر سطحی و رتبه ای مجددا اصول انقلاب را مرور کنند و زوایای ایجاد شده خود را یا اصلاح نمایند یا کنار بکشند، تا عدالت آنگونه که در گفتمان انقلاب اسلامی وجود دارد، بازتعریف شود.

🔹و مسئولیت این بازخوانی بر عهده نسلی است که گفتمان امام خمینی ره و امام خامنه ای روحی فداء را نه بر اساس تفاسیر مصلحت زده و منغعت زده که بر مبنای اندیشه هایی جهانی و آزاد و رهایی بخش فهمیده اند، درک کرده اند و به نسلی جدید تبدیل شده اند که می توانند مفاهیم اصیل و در عین حال مغفول مانده انقلاب اسلامی را از انتزاع و انفعال و تصور به حقیقت و واقعیت تبدیل نمایند.

🔹کسانی که می توانند وصایای شهدای سرفرازمان را به دکترینهای پیشتاز جهانی تبدیل نمایند. کسانی که می توانند از سنگینی تیترها و عنوانها عبور کنند و وارد متنها و بطنها شوند.

💥و این نسل همان پرورش یافتگان مکتبی هستند که عدالتش، عدالت علوی است و اینان منتقدان و در عین حال مخالفان سرسخت گفتمان عدالتی هستند که از بستر مصلحتها و منفعتها و نامحرمیها می گذرد.

🔴🔹باید کاری کرد ... درنگ جایز نیست !...

💥امیررضا آل حبیب