کانال ساده نیوز بیش از 180 برگ سند منتشر کرده است که منبعد مدعی العموم باید ورود کند!

دوئل افشاگری ساده نیوز علیه تخلفات دانشگاه آزاد با رای دادگاه به نفع کانال ساده نیوز تمام شد/آیت الله رئیسی اسیر لابی های قدرت نشد+اسناد

اتهامات وارده به ساده نیوز از سوی دانشگاه آزاد را رد کرد و "قرار منع تعقیب "صادر" شد

22 بهمن 1399 ساعت 8:03

محمدزاده که در این اثنا از طرف چهره های خودی و غیر خودی مورد شماتت قرار گرفت و حتی تهدید به زندان شد همچنان برای احیای حقیقت مطالبی را به همراه انتشار اسناد منتشر میکرد که دانشگاه آزاد به جای پاسخ ژورنالیستی و حتی تکذیب آن راهکارهای دیگری از جمله شکایت در مراجع قضائی را در دستور کار قرار داد و متاسفانه برخلاف عرف اداری علاوه بر مرکز حقوقی افراد صاحب نفوذ نیز برای استفاده از اسمشان مکاتباتی با برخی مراجع انجام دادند فارغ از اینکه سید مظلومان رئیسی کشتیبان دیگریست


به گزارش اختصاصی #اطلاعات_روز# مدت یک سال است کانال خبری و انقلابی #ساده-نیوز در اقدامی انقلابی و آتش به اختیار با افشای اسنادی از بی انضباطی های گسترده در دانشگاه آزاد وارد معرکه ای پر خطری شده است که بسیاری از اهالی رسانه به دلیل وجود کانون های قدرت و ثروت در جامعه مدیران، آن را از این آتش سنگین و بی مهابا نهی کردند اما محمدزاده و تحریریه کرداننده این سایت برخلاف نظر دوستان به جمله تکلیف ملاک است نه نتیجه عمل کرد و به یکباره بمبارانی بی سابقه در خصوص رفتارهای مالی و اداری دانشگاه آزاد را در معرض دید مخاطب قرار داد

محمدزاده که در این اثنا از طرف چهره های خودی و غیر خودی مورد شماتت قرار گرفت و حتی تهدید به زندان شد همچنان برای احیای حقیقت مطالبی را به همراه انتشار اسناد منتشر میکرد که دانشگاه آزاد به جای پاسخ ژورنالیستی و حتی تکذیب آن راهکارهای دیگری از جمله شکایت در مراجع قضائی را در دستور کار قرار داد و متاسفانه برخلاف عرف اداری علاوه بر مرکز حقوقی افراد صاحب نفوذ نیز برای استفاده از اسمشان مکاتباتی با برخی مراجع انجام دادند فارغ از اینکه سید مظلومان رئیسی کشتیبان دیگریست
 
برخی از اخبار منتشر شده توسط کانال خبری #ساده_نیوز
 

دانشگاه آزاد که بر اثر افشاگری های #ساده-نیوز عرصه را برخود تنگ میدید و برخی اقداماتش به نتیجه نرسید به ناچار سعی کرد قوه قضائیه را وارد این دوئل یک طرفه کند،طرف اول یک دانشجو با یک گوشی ساده و طرف دوم با امکاناتی بی نظیر اما ابراهیم رئیسی نشان داد در حوزه دفاع از حق حتی با سفارش نزدیکانش پای بر روی حقوق افراد نخواهد گذاشت و بر مبنای عدالت رای خواهد داد بر همین اساس  دادسرای فرهنگ و رسانه با بررسی جمیع اوراق و دقت در محتویات پرونده  اتهامات وارده به ساده نیوز از سوی دانشگاه آزاد را رد کرد و "قرار منع تعقیب "صادر" شد

لذا بعد از خاتمه مهلت مقرر قانونی مستدعیست مدعی العموم در خصوص اسناد منتشره ورود کند و شعبه مجازا برا رسیدگی به برخی بی انضباطی های مالی ذانشنگاه آزاد تشکیل شد


کد مطلب: 60659

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/60659/دوئل-افشاگری-ساده-نیوز-علیه-تخلفات-دانشگاه-آزاد-رای-دادگاه-نفع-کانال-تمام-آیت-الله-رئیسی-اسیر-لابی-های-قدرت-نشد-اسناد

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir