رئیس سابق ائتلاف بزرگ اصولگرایان(2)؛

به جای شیوخ هر دوجناح کیف کش ها تصمیم میگیرند/گروهی مجلس را انحصاری کرده اندو چهره های جدیدشان هم قیم دارند/اصولگرایی و بحران مقلولیت!

کیف کش ها حرف خود را از دهان شیوخ و بزرگان نظام میزنند

19 دی 1399 ساعت 7:30

اصولگرایی با این سبک و سیاق در آینده با بحران مقبولیت واقع میشود و به مرور طرفدارانش یا ریزش میکنند یا خنثی میشود و خدایی نکرده تغییر جناح خواهند داد مردم امروز را نمیتواند با جامعه دهه 60 مقایسه کرد رابطه نسبی داخل و خارج مجلس به خوبی نشان میدهد که حلقه بسته ای از مدعیان انقلابیگری در حال تشکیل است که منجر به دلسردی مردم میشود


به گزارش اختصاصی #اطلاعات_روز(2)# در گفتگو با محمدجوادنیکفر رئیس ائتلاف بزرگ اصولگرایان که در سال 1388 موثرترین فرد در پیروزی احمدی نژاد بود.در پاسخ به سوال  خبرنگار اطلاعات روز از که پرسید آیا در سال 88 به دلیل حمایت از احمدی نژاد پشیمان نیستید؟

گفت:ببینید اگر الان هم به 11 سال قبل برگردم یقینا احمدی نژاد را گزینه اصلی برای سپهر سیاسی کشور انتخاب میکردم اینکه او به مرور زمان تغییر رویه داد، ایرادی به تحلیل ها و انتخاب ها مردم نیست و گرنه چرا کسی احمدی نژاد دوره اول را نقد نمیکند هرچند که معتقدم در دوره دوم هم نسبت به ایشان در برخی جاها کم بینی و یا غلو شده است.


نیکفر که انگار سوالات را از قبل در ذهن میدانست ادامه داد: ضعف بزرگ اصولگرایان این است که گروهی خاص از چهره های بزرگ و محبوب صرفا به نفع خود استفاده میکنند و با گزارشات نادرست و عدم معرفی چهره های جدید و جهادی سهم خود در کرسی های قدرت را بیشتر میکنند

وی خاطرنشان کرد: حدود 12 سال است که تغییر چندانی در مهره های اصولگرایی ندیدیم امسال هم در مجلس گروهی به اسم انقلابیگری ورود کردند که هرجند معتقد به انقلابی و جوان بودن آنها هستیم اما متاسفانه این چهره های جوان دارای قیم هستند و این ضعف استراتژیک محسوب میشود چرا که از خود چهره مستقل ندارند مثلا اگر فلان شخص را نام میبریم بلافاصله نام فلان نماینده دوره های مختلف در ذهن ها خطور میکند. انگار که گروهی قصد دارند برای مجلس یک خط قرمز تعیین کنند و فقط در ادوار آینده تعویض نیرو کنند، این غلط است مجلسی میتواند انقلابی باشد که طبق فرمایش حضرت امام خامنه ای از چهره های مستقل،جهادی، جوان، مومن، انقلابی،استکبار ستیز،ظلم ستیز را انتخاب کند برای مثال یامین پور ، رسایی و حعفری ،ثابتی به طرز عجیبی در دقیقا 92 حذف میشوند این اقدام هم دموکراسی اصولگرایی را زیر سوال میبرد هم نشان میدهد انتخاب ها از قبل انجام شده است.

نیکفر ادامه داد:رئیسی و قالیباف با عملکرد جهادیشان اصولگرایی را نجات دادند وگرنه اگر با این سبک و سیاق حرکت کنند در آینده با بحران مقبولیت واقع میشود و به مرور طرفدارانش یا ریزش میکنند یا خنثی میشود و خدایی نکرده تغییر جناح خواهند داد مردم امروز را نمیتواند با جامعه دهه 60 مقایسه کرد رابطه نسبی داخل و خارج مجلس به خوبی نشان میدهد که حلقه بسته ای از مدعیان انقلابیگری در حال تشکیل است که منجر به دلسردی مردم میشود

رئیس اسببق ائتلاف بزرگ اصولگرایان با برگشت به آغاز سخنان خود گفت:بحران مقبولیت وقتی میگوییم یعنی آراء مجلس اصولگرا از آرائ شورای شهر اصلاح طلب کمتر میشود لذا به نظر این حقیر بهتر است جوانهای اصولگرا و بزرگان مستقل قبل از رسیدن به مصادیق  مقبولیت اصولگرایی را ترمیم کنند و اجازه ندهند که گروهی با نقاب اسلام و انقلاب برای خود سهم تراشی کنند چرا که این بحران در آینده برای اصل نظام و انقلاب نیز خطر ناک خواهد بود

نیکفر در پایان با تشکر از اطلاعات روز در تنظیم مصاحبه قبل گفت:هنوز معتقدم آنچه رهبری فرمودند راه علاج کشور است یعنی انتخاب جوان مومن انقلابی که در مکتب سلیمانی ها رشد کرده باشد


کد مطلب: 60663

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/60663/جای-شیوخ-دوجناح-کیف-کش-تصمیم-میگیرند-گروهی-مجلس-انحصاری-کرده-اندو-چهره-های-جدیدشان-هم-قیم-اصولگرایی-بحران-مقلولیت

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir