رئیس اداره سیاست‌های اقتصادی وزارت خارجه:

باید اقتصاد ایران را تحریم‌ناپذیر کنیم

مهرنیوز , 22 دی 1399 ساعت 16:20

یک مقام مسئول گفت: کلید اصلی تحریم ناپذیر کردن مبادلات بانکی و مالی این است که امکان شناسایی آن‌ها از سوی آمریکا و متحدینش را کاهش دهیم.


به گزارش اطلاعات_روز# علی فکری، رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در نشست مبادلات مالی تحریم ناپذیر گفت: کشور تحریم کننده محاسبه هزینه- فایده کشورهای طرف مقابل را تغییر می‌دهد؛ تا جایی که طرف‌های مقابل از مبادله منصرف شوند و یا اینکه با هزینه‌های جدید تحمیل شده مجدداً محاسبه نمایند.
وی با بیان اینکه کشور تحریم کننده ساز و کار مالی کشورهای همسایه کشور هدف را تحت کنترل در می‌آورد، افزود: شناسایی مبادلات تجاری باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه هدف عمده تحریم کنندگان است؛ اما بعد عبور از مرحله شناسایی، تعریف مشوق و یا تنبیه حائز اهمیت به شمار می‌رود؛ به این معنا که هر چقدر معاملات، بزرگ‌تر و دولتی بوده، تأثیر پذیری از تحریم بیشتر بوده است.
فکری ادامه داد: در این میان هرچه متولی این مبادلات بخش خصوصی بوده، کمتر تحت تأثیر تحریم بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت کلید اصلی تحریم ناپذیر کردن مبادلات بانکی و مالی با کشورهای همسایه و منطقه، این است که امکان شناسایی آن‌ها از سوی آمریکا و متحدینش را کاهش دهیم.
وی مهم‌ترین مشکل کشور را، ناهماهنگی بین اقتصاد و سیاست دانست و با بیان اینکه سیاست خارجی دو طرف دارد، گفت: لزوم اراده و خواست ما به معنای خواست طرف مقابل نیست؛ این در حالی است که واقعیت سیاست خارجی را در حوزه پولی و بانکی را ندیده‌ایم.
رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار داشت: زمانی که آمریکا و غرب مستقیماً رو در روی ایران و به دنبال تهدید موجودیت ایران هستند، حوزه پولی و بانکی ایران خیلی دارد مقاومت می‌کند که تحریم‌ها پایان پذیرد.
فکری معتقد است پایان تحریم‌ها به خواست ایران ربطی ندارد و در اختیار ما نیست؛ این در حالی است که وقتی سیاست دو طرف دارد، مهم‌ترین راهکار این است که واقعیت‌ها را بشناسیم و بخش اقتصادی قانع شود که ناگزیر به مواجهه دائمی با تحریم هستیم.


کد مطلب: 60688

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/60688/باید-اقتصاد-ایران-تحریم-ناپذیر-کنیم

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir