پایگاه خبری تحلیلی اطلاعات روز - آخرين عناوين علمی فرهنگی :: نسخه کامل http://www.etelaterooz.ir/art Thu, 06 Aug 2020 00:11:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اطلاعات روز http://www.etelaterooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اطلاعات روز آزاد است. Thu, 06 Aug 2020 00:11:56 GMT علمی فرهنگی 60 شهیدی که بعد از شهادتش برنامه امتحانی دخترش را امضاء کرد! + سند http://www.etelaterooz.ir//news/60331/شهیدی-بعد-شهادتش-برنامه-امتحانی-دخترش-امضاء-سند به گزارش #اطلاعات_روز#شهيد صالحى خوانسارى متولد ١٣٢٣ و در زمان شهادت (سال ١٣۶٣) چهل سال داشت. قبلاً خياط بود و بعد به کسوت روحانيت درامد. از شاگردان آیت االله سعيدى بود و در حسينيه خوانسارى ها در خيابان نيروى هوایى تهران اقامه جماعت مى کرد و مسؤل بسيج این پایگاه بود. وى در تاریخ ١٣۶٣/١١/٣٠ به دست عوامل ضد انقلاب در جوانرود کردستان به شهادت رسيد و در گلزار شهداى قم، در قطعه چهارم ردیف ۵ مدفون است. آنچه در ادامه می آید ماجرایی است از زبان دختر این شهید:   پس از اینكه مجالس ترحيم پدرم در تهران تمام شد، مادرم به قم که در این شهر زندگى مى کردیم، بازگشت و به اتفاق برادر بزرگم که ١۵ ساله بود براى شرکت در مراسم ترحيمى که بستگان پدرم گذاشته بودند به خوانسار رفت. من که ١٢ سال داشتم با سه خواهر و یك برادر کوچکترم نزد خاله و دوست مادرم در خانه ماندیم تا مادرمان از خوانسار به قم باز گردد. فضاى حزن و غم و گریه بر خانه ما حاکم بود. خواهرکنم که 1/5 و 4 ساله بودند مرتب گریه مى کردند. نزدیك غروب از زیر زمين منزل صداى قرائت قرآن پدرم را به مدت چند دقيقه شنيدیم. با ترس و دلهره به اتفاق خاله و دوست مادرم در حالى که از شنيدن این صدا به گریه افتاده بودیم، به زیرزمين منزل رفتيم. هوا تاریك شده بود و بر اضطراب ما مى افزود. همه جا را مضطربانه گشتيم ولى چيزى ندیدیم. صداى تلاوت قرآن پدرم دو سه بار تكرار شد و ما هم هر بار به شدت گریه مى کردیم. هر بار هم که به زیرزمين مى رفتيم و بر مى گشتيم چيزى دستگيرمان نمى شد. در آخرین مرتبه از زیرزمين که بالا آمدیم درمنزل را باز دیدیم. معلوم شد بعد از رفتن مادرم کسی آن را نبسته است. در را بستيم و به گریه ادامه دادیم. عصر آن روز که از مدرسه به منزل آمدم مسؤلان مدرسه در همان روز براى پدرم مجلس ترحيم گذاشتند و از ایشان تقدیر کردند و به من هم برگه امتحانات ثلث دوم را دادند و گفتند این برگه را به تأیيد مادرت برسان. همان شب قبل از خواب در این فكر بودم که چگونه فردا این برگه را با شهادت پدر و غيبت مادرم که به خوانسار رفته بود بدون امضاء به مدرسه تحویل بدهم. در همين نگرکنی به خواب رفتم. در خواب پدرم را دیدم که با همان لباس روحکنی به منزل وارد شد. طبق معمول که هميشه زبانزد فاميل بود، با بچه هاى کوچک خانه گرم گرفت و آنها را در آغوش کشید و به هوا بلند کرد و بوسيد.   از او پرسيدم: آقاجان ناهار خورده اید؟ گفت: نه نخورده ام. وقتى خواستم به آشپزخانه بروم و براى او غذایى آماده کنم، یك دفعه گفت: زهرا جان آن ورقه را بده امضاء کنم. من که به یاد برگه برنامه امتحانات نبودم پرسيدم: کدام ورقه؟ پدرم گفت: همان که امروز در مدرسه به تو داده اند تا امضاء شود. ناگهان ماجرا یادم آمد. رفتم آن را از کیفم درآوردم و به پدرم دادم. دنبال خودکارى گشتم. عادت پدرم این بود که با خودکار قرمز اصلاً نمى نوشت ولى من هر چه مى گشتم و خودکار دمِ دستم مى آمد قرمز بود. بالاخره خودکار سیاهی پيدا کردم و به پدرم دادم. ایشان خودکار را از من گرفت و در حاشيه برگه نوشت: اینجانب رضایت دارم و کنار آن را امضاء کرد. پس از اینكه پدرم برگه را امضاء کرد به آشپزخانه رفتم تا براى او غذا بياورم، ولى وقتى با سينى غذا بازگشتم، دیدم در اتاق نيست. با عجله به حياط خانه مراجعه کردم، دیدم مثل هميشه که به کار در باغچه علاقه داشت باغچه را بيل مى زند. پرسيدم: چه مى کنی؟ گفت: عيد نزدیك است و من باید سر و سامانی به این باغچه بدهم. پس از آن یك دفعه دیدم پدرم نيست.   دویدم و همه جا را از زیرزمين تا اتاق هاى بالا را با عجله گشتم، ولى پدرم نبود. گریه زیادى کردم که چرا پدرم رفت. بر اثر این گریه و سر و صدا و ناله از خواب بيدار شدم. روز بعد که آماده رفتن به مدرسه شدم وسایلم را که در کیف مرتب کردم، ناخود آگاه چشمم به آن ورقه افتاد، حسى درونى به من گفت به آن برگه نگاهی بيندازم. با کنجکاوی به آن نگریستم. دیدم با خودکار قرمز به خط پدرم جمله "اینجانب رضایت دارم" نوشته شده است و زیر آن هم امضاى هميشگى پدرم درج شده است. بعد از این ماجرا یكى از دوستان پدرم به نام آقاى فرزانه که این جریان را شنيده ولى باور نكرده بود، یك روز به خانه ما آمد و در حالى که متأثر بود، گفت: پدرت را در خواب دیدم که سه بار به من گفت: فرزانه شك دارى، درشك خود تا قیامت بمان! از حوادث عجيب دیگرى که قبل از چهلم پدرم در روزهاى آغازین سال١٣۶٣ اتفاق افتاد این بود که مرد غریبى که او را نمى شناختيم ولى مى گفت با پدرم سابقه دوستى دکرد به خانه ما آمد و گفت: وقتى من قضيه امضاى پدرت را شنيدم، با خودم گفتم اگر این قضيه درست باشد، این شهيد به علامت صحت این حادثه باید پسرم را که در جنگ قطع نخاع شده است شفا دهد. او گریه مى کرد و مى گفت: پس از این پسرم شفا یافت. او پسر خود را که یك جوان بيست و چند ساله بود به همراه خود به منزل ما آورده بود. مادرم هم چند بار پدرم را در خواب دید. پدرم در خواب به او تاکید کرده بود، در این قضيه که من برگه زهرا را امضاء کرده ام هيچ شك و تردیدى مكن.   ]]> علمی فرهنگی Fri, 31 Jul 2020 15:13:37 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60331/شهیدی-بعد-شهادتش-برنامه-امتحانی-دخترش-امضاء-سند مثنوی «عمار یار » تقدیم به حاج عمار میر انصاری شد http://www.etelaterooz.ir//news/6443/مثنوی-عمار-یار-تقدیم-حاج-میر-انصاری به گزارش اطلاعات روز#با فرارسیدن سالروز فاجعه شهدا منا تحریه پایگاه خبری روز به یاد شهید مهندس حاج غمار میرانصاری این شعر را تقدیم مینماید بـِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ و الصِّـدیقیــن مثنوی «عمار یار »تقدیم به شهید حاج عمار میرانصاری،که در فاجعه منا مفقود شده بود ای با ولایت یارِ عشق ، عمارِ سر بر دارِ عشق -          در مقتلِ سبزِ منا، جان داده‌ اِی در کارِ عشق دلدادۀِ عشق علی، آخر رسیدی آرزو -                      آخر گرفتی نوبتِ دیدارِ دلبر را از او پوشیده ‌اِی بر تن سپید، اِی در منا گشته شهید –       خونِ تو همچون لاله‌ها، بر دامنِ صحرا چکید ضحاکِ خون‌آشام اگر، کُشتت به جُرمِ عشق یار -         همچون تو در دشت ولا، آلاله ها روید هزار قربانیِ عشقِ علی ، نوشت شرابِ عاشقی -            هم‌رنگ چشمانت سحر، دل‌تنگ صبح صادقی یار و مددکارِ ولی در فتنه‌هایِ پیشِ رو -                     در قتلگاهِ بی‌کسی، کردی فدا جان بهر او ای با امامِ عهدِ خود، پیمان یاری بسته‌ تو –                از بهر یاریِ ولی از پا دمی منشسته‌ تو دِین شهیدان را چه خوش با دادنِ جان توختی -           در آتشِ عشقِ علی، پروانه گشتی سوختی در قتلگاه ای تشنه‌لب، جان هم چو مولا باختی -        اندر منایِ بی‌کَسی، خود کربلایی ساختی خود گفته بودی با پدر، این وعدۀِ زیبا به راز -               همسایه گشتن با خدا، در وادیِ سبز حجاز ای در جوارِ کعبۀِ، دلدار آرامیده ناز -                          دردا نمی‌بینم دگر اشکِ تو را وقتِ نماز ای پارۀِ جانِ پدر، رفتی چرا بی ما سفر -                  دلدارِ نو بگزیده ای، از ما نمی‌گیری خبر ای آرزویت بوده تا، محشور پیغمبر شوی -                 در خانۀ عشق علی ،آزاده چون قنبر شوی بهر شهادت هر سحر، ای غم‌سُرای رَبَنا -                 آخر رسیدی آرزو، در مقتلِ سبزِ منا عمار کردم نام تو تا بر ولی گردی تو یار-                   صد چون تو را دارم اگر باشد فدایِ او هزار ای رهبر آزاده ام دادم به راهَت هستی‌ام -               زان عهد و پیمان وَلا کز عشقِ زهرا بستی ایم عمار دادم در رهت، ای رهبرم سید علی -               صد هم چو او دارم اگر ، باشد فدایت ای ولی ]]> علمی فرهنگی Mon, 27 Jul 2020 09:32:51 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/6443/مثنوی-عمار-یار-تقدیم-حاج-میر-انصاری سورنا ستاری بازهم به دانشگاه آزاد آمد/ستاری:رضایت بخش است http://www.etelaterooz.ir//news/60302/سورنا-ستاری-بازهم-دانشگاه-آزاد-آمد-رضایت-بخش به گزارش اطلاعات روز# به نقل از  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اصفهان، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان مراکز رشد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان بازدید کرد و از نزدیک با برخی از محصولات هسته ها و شرکت های مستقر آشنا شد.   دکتر ستاری فعالیت‌های فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان را رضایت بخش دانست و خواستار ادامه این گونه فعالیت ها شد و در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیگیری مسئولان استانی و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بتوانیم شاهد مراحل تجاری سازی محصولات و عرضه هر چه سریع تر دستاوردها به بازار باشیم. گفتنی است در این نمایشگاه که در تالار امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد، 45 شرکت از واحدهای دانشگاه آزاد استان اصفهان و مراکز رشد، محصولات فناورانه و دانش بنیان خود را به نمایش گذاشتند. ]]> علمی فرهنگی Fri, 24 Jul 2020 18:15:45 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60302/سورنا-ستاری-بازهم-دانشگاه-آزاد-آمد-رضایت-بخش انتخابات کانون مداحان استان تهران در مرداد ماه برگزار می‌شود http://www.etelaterooz.ir//news/60276/انتخابات-کانون-مداحان-استان-تهران-مرداد-ماه-برگزار-می-شود به گزارش اطلاعات روز#به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، روح الله عبدالهی مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات کانون مداحان استان تهران از برگزاری انتخابات کانون مداحان مسمتر استان تهران خبر داد و عنوان کرد: مداحان استان تهران به سه گروه مداحان شاخص، مداحان پیرغلام و مداحان مستمر تقسیم بندی می‌شوند که این انتخابات بین مداحان مستمر انجام ‌خواهد شد. عبدالهی در تشریح قوانین ثبت نام کاندیداها در انتخابات کانون مداحان مسمتر استان تهران اظهار کرد: التزام عملی به اسلام و ولی فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء سابقه کیفری، رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و دارای حسن شهرت، عدم وابستگی به جریانات منحرف فکری، توانایی جسمی و فرصت کافی جهت حضور در جلسات، حداقل سه سال سکونت در شهر حوزه انتخابیه، حداقل سن 25 و حداکثر سن 65 سال و متأهل بودن از شروط 9 گانه ثبت نام در این انتخابات است. مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات کانون مداحان استان تهران در ادامه اذعان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت نام علاوه بر ارائه مدارک سه جلدی، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند؛ کاندیداها بعداز ثبت نام یک هفته مهلت دارند تا این گواهی را به ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران ارائه دهند. عبدالهی همچنین درباره زمان برگزاری و اعلام نتایج این انتخابات خاطرنشان کرد: انتخابات کانون مداحان مستمر استان تهران سوم مردادماه امسال برگزار و نتایج آن دو روز پس از انتخابات اعلام خواهد شد. گفتنی است، علاقه‌مندان برای ثبت نام در این انتخابات می‌توانند از تاریخ 24 تیرماه 1399 الی 26 تیرماه 1399 از ساعت 8 الی 16 به ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران مراجعه و نام نویسی کنند. ]]> علمی فرهنگی Tue, 14 Jul 2020 10:06:59 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60276/انتخابات-کانون-مداحان-استان-تهران-مرداد-ماه-برگزار-می-شود جشن حافظ امسال آنلاین برگزار می‌شود http://www.etelaterooz.ir//news/60274/جشن-حافظ-امسال-آنلاین-برگزار-می-شود به گزارش اطلاعات روز#امید معلم درباره علت برگزاری آنلاین جشن حافظ، گفت: امسال این جشن قرار است بیستمین سالش را تجربه کند. در سالی که اتفاقات مختلفی در کشور از جمله شیوع بیماری کووید ۱۹ پیش آمده که بسیاری از رویدادهای مهم سینمایی در جهان را هم تحت‌تاثیر خودش قرار داده و بسیاری از سینماها تعطیل و بسیاری از جشنواره ها لغو شده‌اند، جشن حافظ هم از این قاعده مستثنی نیست. منتهی امسال به جای اینکه جشن را به طور کلی لغو و به سال آینده موکول کنیم، تصمیم گرفتیم که  جشن امسال به شکل آنلاین برگزار و نامزدها و برگزیدگان به شکل اینترنتی اعلام شوند. وی ادامه داد: امسال می‌خواهیم شکل جدیدی از برگزاری را تجربه کنیم و امیدواریم با مشارکت خیلی خوب مردم و همراهی هنرمندان، که همیشه به جشن حافظ لطف دارند، یک اتفاق تازه رقم بخورد و بتوانیم جشن آنلاین را هم برای اولین بار تجربه بکنیم.  دبیر جشن حافظ درباره تغییرات جشن بیستم، گفت: به احتمال زیاد در بعضی رشته‌ها و جوایز تغییراتی خواهیم داشت که طی روزهای آینده اخبارش منتشر می‌شود. اصل برای ما این است که سلامتی مردم و هنرمندان با جشن حافظ به خطر نیفتد. در نتیجه این تصمیم را گرفتیم و در بخش‌های مختلف سعی می‌کنیم با شکل متفاوت برگزاری هیجان و شوری را که همواره در این جشن بوده، حفظ و به فضای مجازی بیاوریم. ]]> علمی فرهنگی Tue, 14 Jul 2020 07:23:30 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60274/جشن-حافظ-امسال-آنلاین-برگزار-می-شود 2 سناریوی تعیین نوع آموزش براساس مقطع تحصیلی یا بومی بودن http://www.etelaterooz.ir//news/60268/2-سناریوی-تعیین-نوع-آموزش-براساس-مقطع-تحصیلی-یا-بومی-بودن به گزارش اطلاعات روز# وقتی در ابتدای ترم پرفراز و نشیب کرونایی، هنوز دانشجوها و اساتید مشغول دست و پنجه نرم کردن با کلاس های آموزشی مجازی بودند، زمزمه هایی از ادامه دار شدن این شرایط برای حداقل یک ترم آینده به گوش رسید. انتشار اطلاعات و پیش بینی هایی از تداوم شیوع ویروس کرونا در کرونا و شدت گرفتن شیوع ویروس در فصل پاییز با شروع هوای سرد، این احتمال را تقویت کرد که ممکن است ترم پاییز ۹۹ هم به صورت مجازی برگزار شود یا شاید ترم پاییز ۹۹ از نیمه دوم به صورت مجازی درآید. همچنان که محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ابتدای ترم این پیش بینی را مطرح کرد و از احتمال ادامه دار شدن تعطیلی آموزش حضوری دانشگاه ‌ها و ارائه آموزش‌ های مجازی در ترم آینده خبر داد. وی حتی پا از مقوله ضرورت آموزش مجازی در کرونا فراتر گذاشت و گفت که پذیرفتیم در پسا کرونا هم ارائه دروس به صورت ترکیب مجازی و حضوری باشد. ما در ترم‌ های بعد از این آموزش های مجازی دست بر نخواهیم داشت. *ترکیب آموزش مجازی و حضوری، مدل آموزش ترم پاییز معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این باره به خبرنگار فارس، گفت: زمان اعلامی برای بازگشایی دانشگاه ها همان ۱۵ شهریور ماه ۹۹ است. وی تاکید کرد: البته همان طور که قبلا اعلام شده هر دانشگاه براساس امکانات و شرایط خود برنامه ریزی و فعالیت ها را آغاز می کند. وی گفت: همچنین طبق آخرین اعلام هم محتمل ترین سناریو برای ترم بعد، برگزاری ترکیبی از کلاس های حضوری و مجازی است که در این مورد هم دانشگاه ها براساس امکانات و شرایط خود و نیازهای ضروری، حضور دانشجویان را برنامه ریزی خواهند کرد. *گزینه پیاده سازی آموزش ترکیبی براساس محل سکونت اما وقتی صحبت از آموزش ترکیبی می شود حتی برای همین روش هم مدل های مختلفی قابل تصور است. در این باره نظر محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه صنعتی شریف را درباره روش پیاده سازی ترکیب آموزش مجازی و حضوری در ترم بعد پرسیده ایم. رئیس دانشگاه صنعتی شریف به خبرنگار فارس، گفت: برگزاری کلاس ها به صورت ترکیبی یکی از طرح های مطرح شده است. وی توضیح داد: به این معنی که دانشجویانی که نیاز به خوابگاه ندارند به صورت حضوری در دانشگاه و کلاس خود شرکت کنند و دانشجویان شهرستانی همزمان به صورت مجازی درس را دنبال کنند. این روش می تواند یکی از مدل های ترکیبی آموزش باشد. روی همه این موارد باید فکر شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. *گزینه پیاده سازی آموزش ترکیبی براساس محل مقطع تحصیلی فتوحی گفت: همچنین طرح دیگر می‌تواند برنامه حضوری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مجازی برای دانشجویان کارشناسی باشد. به گفته وی، در این صورت هم بخشی از آموزش به صورت حضوری برگزار شده است و هم فعالیت ‌های پژوهشی دانشجویان و جلسات آنان با اساتید با بهره وری بیشتری ادامه خواهد داشت. روی همه این موارد باید فکر شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. *آموزش مجازی مبنای کار دانشگاه در ترم آینده  سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران هم درباره برنامه ترم پاییز ۹۹ دانشگاه تهران به خبرنگار ما، گفت: مبنای آموزش ها در ترم آینده آموزش مجازی است و آموزش در برخی از دروس به صورت حضوری خواهد بود. وی گفت: از همه اساتید خواستیم که محتوای درسی لازم را آماده کنند و ارائه دروس فقط از سامانه دانشگاه خواهد بود. حسینی تاکید کرد: در ترم تحصیلی جدید فقط برای برخی از دروس عملی کلاس حضوری برگزار می شود. معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: تفکیک مباحث آموزش حضوری و مجازی و تقویت آموزش‌ مجازی از الزامات آموزش ترکیبی ترم آینده است. ]]> علمی فرهنگی Sun, 12 Jul 2020 09:55:50 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60268/2-سناریوی-تعیین-نوع-آموزش-براساس-مقطع-تحصیلی-یا-بومی-بودن درگذشت دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بر اثر کرونا/بهبودی چندین استاد مبتلا به این ویروس http://www.etelaterooz.ir//news/60264/درگذشت-دانشجوی-دانشگاه-شهید-بهشتی-اثر-کرونا-بهبودی-چندین-استاد-مبتلا-این-ویروس به گزارش اطلاعات روز# دکتر حاجی جباری گفت: ضمن بیان این مطلب از درگذشت یک دانشجوی شهید بهشتی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا خبر داد و گفت: گروه‌های مددکاری دانشگاه شهید بهشتی در بخش‌های مختلف اعم از خوابگاه‌ها و واحدهای تربیت بدنی با توجه به ارتباطاتی که با دانشجویان دارند، وضعیت آنها را از جهت سلامتی و ابتلا به این ویروس بررسی می‌کنند. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه با پیگیری‌های انجام شده دانشجوی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی که اهل سنندج بود. بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. این دانشجو که ورودی سال ۹۸ بود با توجه به مشکل بیماری که داشت، نتوانست در برابر این ویروس مقاومت کند. معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری‌های واحدهای مختلف از جمله مرکز مشاوره این دانشگاه تا کنون به جز مورد فوق دانشجویی نداشتیم که بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست بدهد. دکتر حاجی جباری همچنین از ابتلای چندین نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی به ویروس کرونا خبر داد و گفت: خوشبختانه تمامی این اساتید توانستند در برابر ویروس مقاومت کنند و سلامت خود را به دست بیاورند. ]]> علمی فرهنگی Sun, 12 Jul 2020 09:49:37 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60264/درگذشت-دانشجوی-دانشگاه-شهید-بهشتی-اثر-کرونا-بهبودی-چندین-استاد-مبتلا-این-ویروس جایگاه ضعیف ایران در حفاظت از اطلاعات کاربران http://www.etelaterooz.ir//news/60174/جایگاه-ضعیف-ایران-حفاظت-اطلاعات-کاربران به گزارش اطلاعات روز# نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمان‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر یکی از موضوعات خبرساز بود به نحوی که به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش می‌شوند. از جمله این اتفاقات می‌توان به نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، افشای اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای موبایل و سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، پایگاه ایرانداک و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها اشاره کرد. کارشناسان معتقدند که به دلیل نبود نظام حاکمیت امنیت سایبری در کشور، شاهد اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت داده‌ها هستیم. در این خصوص مرکز ماهر در گزارشی که پیش از این منتشر کرد، اعلام کرده بود که نشت اطلاعات عمدتاً متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات از سوی سازمان‌ها و متولیان پایگاه‌های داده است و این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب و کارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جستجوهای ساده، داده‌ها افشا می‌شوند. هفته گذشته نیز سردار باقری معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل در مراسم صدور گواهی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت فعلی کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: با وجود اینکه تفکیک کار در حوزه امنیت سایبری در سازمان فناوری اطلاعات، مرکز افتای ریاست جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته اما وضعیت امنیت در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست. به گفته وی، اگر شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل راه بیافتد و شاهد داشتن سیستم عامل بومی، مرورگر بومی و جستجوگر بومی و مواردی از این دست باشیم، آسیب پذیری سایبری حتماً کمتر خواهد شد. جایگاه بسیار ضعیف ایران در حفاظت از حریم خصوصی کاربران معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت ایران در ارزیابی جهانی حفاظت از حریم خصوصی کاربران، بر لزوم تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» در مجلس یازدهم تاکید کرده است. در این جدول وضعیت ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی آمده است و همانطور که مشاهده می‌شود طبق آمار موجود، وضعیت کشورمان نیز در حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی بسیار ضعیف ارزیابی شده است. چالش نشت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی استانداردهای صیانت از داده روزبه روز درحال افزایش هستند و همه روزه شرکتها با این چالش روبه رو هستند که آیا عملیات‌های پردازش داده و نگهداری از داده ای که انجام می‌دهند و یا هرگونه فعالیتی که با داده‌های داخلی و خارجی خود انجام می‌دهند، منع قانونی دارد و یا خیر. از آنجایی که داده ماهیتاً مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند، در دهه‌های گذشته از داده به عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد می‌شود. با این وجود از آنجایی که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است، پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به راحتی صورت می‌گیرد. این درحالی است که حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب و کاری فراوان داشته است. از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات مربوط به مورد فساد اطلاعاتی مشترک میان فیس بوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا است که طبق گزارش گاردین، در این پرونده، شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیونها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است. این موارد نشت اطلاعات شخصی در داخل کشور هم وجود داشته است. یکی از بزرگترین این موارد نشت اطلاعات اپراتورهای موبایل کشور بود که توسط یک ربات تلگرامی انجام شد و یا یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی نشت اطلاعات رانندگان خود را تجربه کرد. موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران از جمله تلگرام، واتساپ، لاین، فیسبوک، توئیتر و.. و عضویت اغلب شهروندان ایرانی در آنها است. طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به نکات فوق و در اجرای دو اصلی که در زیر می‌آید، تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی را ضروری عنوان کرده است: الف) اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول نوزدهم، بیستم، بیست ودوم، بیست وسوم، بیست وپنجم، بیست وششم، سی وهشتم و سی ونهم؛ ب) سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱؛ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵؛ وضعیت موجود ایران در حفظ حریم خصوصی کاربران در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. برای مثال در سال ۲۰۱۳ فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Sponsored Stories را کلیک کرده بودند به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد. همچنین شبکه‌های اجتماعی گوگل و فیسبوک به موجب قانونی جدید در انگلیس، در صورت زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران ممکن است میلیاردها پوند جریمه نقدی شوند. بنابراین در کشورهای پیشرفته برای صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی ملزم به پیروی از قوانین آنها هستند؛ اما در ایران مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری، افشا و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را با سوالات جدی مواجه ساخته است. با این حال چطور می‌توان انتظار داشت که حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران حفظ شود، درحالی که برای بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی هنوز قانونی مصوب نشده است؟ ایران برای ملحق شدن به استاندارد جهانی آماده شود در دنیا نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است. بنابراین قانون، شرکتهای زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، با اینکه GDPR یک قانون مصوبه در داخل اتحادیه اروپا است اما به دلیل محدوده تعریف شده در قانون آن، شامل تمامی کشورها و شرکتهایی که با اتحادیه اروپا مراوده و تراکنش دارند می‌شود. همچنین شرکتهای زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین پیش بینی می‌شود که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شود. با این اوصاف، کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوبه در زمینه حفاظت اطلاعات شخصی را بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش کند. همچنین، یکی از مسائل اصلی موجود در این زمینه تطبیق شرکتهای ایرانی با این قانون است. به این معنا که شرکت‌ها چه فعالیت‌ها و زیرساختهایی را باید جهت تطبیق با GDPR آماده داشته باشند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند. این درحالی است که به دنبال اتفاقاتی که در شرکتهای ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیراً لایحه‌ای در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند. این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، در مجلس یازدهم و در کمیسیون صنایع در اولویت بررسی قرار گیرد. به گزارش مهر، وزارت ارتباطات لایحه مربوط به صیانت از اطلاعات (GDPR) را به دولت ارائه کرده و امیدوار است که با تصویب این لایحه، بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی حل شود. در این خصوص امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز گفته است: این لایحه قبل از طرح در هیئت دولت برای بررسی کارشناسی در زمینه جرم انگاری به قوه قضائیه ارسال شده و هم اکنون به دولت بازگشته است. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون در انتظار ورود به هیئت وزیران برای تصویب نهایی است. ]]> علمی فرهنگی Sun, 14 Jun 2020 09:39:16 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60174/جایگاه-ضعیف-ایران-حفاظت-اطلاعات-کاربران دادستان دستور بررسی پرونده پذیرفته شدگان پر ابهام پزشکی دانشگاه آزاد را صادر کند!/چند آقازاده در لیست؟ http://www.etelaterooz.ir//news/57903/دادستان-دستور-بررسی-پرونده-پذیرفته-شدگان-پر-ابهام-پزشکی-دانشگاه-آزاد-صادر-کند-چند-آقازاده-لیست به گزارش اطلاعات روز# به نقل از تابناک؛اعلام نتایج ذخیره رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد درحالی  باعث سردرگمی و ضرر به داوطلبان شده بود که انتظار قضایی شدن پرونده رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه وجود داشت. در روزهای منتهی به مهرماه 1397 اسامی برخی از داوطلبان رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد به عنوان ذخیره اعلام و تعدادی از واحد‌های این دانشگاه اقدام به ثبت نام این افراد کردند، اما پس از این روند اعلام شد که این فهرست ذخیره بوده و هیچ حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین به دلیل بروز این مشکل و سردرگمی داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها مامور پیگیری اشکالات و ابهامات پیش آمده در فرآیند اعلام نتایج پذیرش دوره‌های پزشکی سال ۹۷ این دانشگاه منصوب شد. به گزارش مهر، با وجود تمام اعتراض‌ها و سردرگمی‌های پیش آمده از سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نتایج نهایی ذخیره رشته‌های پزشکی اعلام و تاکید شد که پذیرفته شدگان باید در روز‌های ۲۴ تا ۲۹ مهرماه به واحد محل قبولی برای ثبت نام مراجعه میکردند. همچنین پس از اعلام نتایج نهایی ذخیره رشته‌های پزشکی، محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه در پی مشکلات بوجود آمده برای داوطلبان پزشکی با صدور پیامی بر صیانت از حقوق داوطلبان و برخورد با خاطیان تاکید کرد. این درحالی بود که این اشتباه از سوی مسئولان مرکز سنجش و پذیرش وقت دانشگاه آزاد صورت گرفته و به دلیل ضرر به داوطلبان،مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرکز حراست دانشگاه آزاد برای برخورد با خاطیان و مسببان این اتفاق مسئول پاسخگویی به مخاطبین و جامعه هستند لذا باتوجه به دستور  رئیس دانشگاه برای پیگیری موضوع به نظر می‌رسید با این دستور، احتمال قضایی شدن پرونده مسئولان و خاطیان مرتبط با سنجش و پذیرش دانشگاه وجود داشته باشد و راهی جز این روند برای احیای حقوق داوطلبان پزشکی این دانشگاه وجود نخواهد داشت. متاسفانه با گذشته حدود یکسال هیچ جواب اقناع کننده ای برای مخاطبان و اطلاعات روز ارسال تشده است نوع اتهامات در پذيرش رشته دكتري حرفه اي ( پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ) در بندهاي ذيل است : ١- احتمال تغییر در تراز داوطلبان بنحوي كه داوطلبان با ترازهاي حدود سه و چها و پنج هزار را متاسفانه برای پذرش بهتر به يازده و دوازده هزار تغيير داده و تعدادي را پذيرش كردند كه پرونده اين جرايم در دادسراي فرهنگ و رسانه در حال بررسي بود.  ٢- براي تغيير رشته به دكتري حرفه اي فرزندان هيات علمي مطابق مصوبه سازمان سنجش كشور كسب حداقل ٩٢/٥ درصد از تراز آخرين نَفَر قبولي عادي ملاك ميباشد. كه متاسفانه با توجيهات بي اساس اين نسبت را با توجه به شرايط و افراد خاص تغيير داده و پذيرش صورت ميدادند.  ٣- اعلام قبولي چند برابر ظرفيت رشته محلهاي دكتري حرفه اي ( پزشكي دندان و داروسازي ) به عنوان تكميل ظرفيت توسط مركز سنجش یقینا با دستور عالی ترین مقام دانشگاه  و اعمال آن توسط دكتر شاهاني رئیس وقت سنجش و پذیرش كه حسب اطلاع ده برابر ظرفيت بود. ظاهرا اين تكميل ظرفيت اعلام عمومي نشد و واحدهاي دانشگاهي توسط تلفن داوطلبان پذيرفته شده را دعوت به ثبت نام ميكردند. كه موضوع پس از اطلاع كليه داوطلبان با هجوم پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت كار ( واحتمالا برنامه پذيرش عده اي خاص ) از دستشان خارج شده و موضوع به رسانه ها كشيده شد.  واين دسته داوطلبان كه تعدادشان زياد است و داوطلبان رديف دوم كه حدنصاب قبولي را آوردند ذيحق ميباشند.  برخورد با مسولين امر كه مديران وقت مركز پذيرش دانشجوي دانشگاه و رييس فعلي دانشگاه در تكميل ظرفيت است بعهده هيات امناء و قوه قضاييه است. 4-آنچه در پذيرش خلاف و غير قانوني رشته هاي دكتري حرفه اي ( پزشكي ، دندان و داروسازي ) رخ داده در پذيرش كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه نيز در سال ٩٧ و ٩٨ اتفاق افتاده اما از آنجا كه حساسيت داوطلبان و خانواده هاي آنان مشابه پزشكي نيست به شكايت قوه قضاييه و رسانه ها كشانده نشد ولي اصل ماجراء و اعمال خلاف در پذيرش اين دو مقطع بجاي خود باقيست و موضوع را در اين دو پذيرش مطرح نكردند.  ظاهرا سازمان بازرسي كشور هم بدليل گستردگي خلاف سعي ندارد به پذيرش كارشناسي ارشد و دكتري ورود كند.  5-طبق قانون ظرفيت پذيرش دانشجو به پيشنهاد رييس دانشگاه و تصويب هيات امناء بايد صورت پذيرد. كه در مورد تكميل ظرفيت پزشكي موضوع باین اتفاق رخ نداد است. اگر چه آقای دکتر شاهاني عزل شد و از دانشگاه ازاد اخراج  ولي باید با مقامی که دستور پذیرش چند برابري ظرفيت بود برخوردي صورت نگرفت. اتهامات در پذيرش،برخي در بهمن ٩٦ و عمدتا در مهر و بهمن ٩8 انجام شده است. گفتگو منتشر شده از رئیس دانشگاه آزاد 27 مهر 1397 به نقل از سایت دانشگاه آزاد به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در جلسه با مسئول تمشیت امور مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی کفت: مردم حق داشتند به لحاظ برخی مباحث به وجود آمده ناراحت باشند و برای حل مشکل‌ به ما رجوع کنند و از آنجایی که قاعده دانشگاه آزاد اسلامی مردم‌مداری است، این اصل باعث شد همکاران ما در سازمان مرکزی و واحدها با سعه‌صدر پاسخگوی مراجعه کنندگان باشند و به دنبال حل مشکلات آنان برآیند. وی با تاکید بر اینکه خط مشی در رسیدگی به موضوعات پیش آمده، رعایت عدالت، صداقت و پاسداری از حق مردم است، خاطرنشان کرد: تاکیدم به همکاران در رسیدگی به پرونده داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی این است که حق به حق‌دار برسد و از رتبه‌های داوطلبان و حق کسانی که قبول شده‌اند صیانت شود، بنابراین برای تحقق این موضوع با همه وجود تلاش خواهیم کرد حق یک نفر هم ضایع نشود و ظلمی صورت نگیرد، چرا که معتقدیم اگر عدالت را رعایت کنیم و با مردم صادق باشیم، خداوند به کار ما برکت می‌دهد و مشمول حدیث «النجاه فی الصدق» خواهیم شد. سرپرست دانشگاه آزاد تاکیدکرد: این دانشگاه سالانه ۵۰۰ هزار نفر ورودی دارد و گاهی ممکن است در این روند مشکلاتی به وجود بیاید، اما تاکید ما بر این است که سیستم جذب دانشجو باید به صورت کاملا هوشمند و با کمترین خطا اداره شود. طهرانچی افزود: باید محکم و با اراده قوی در مسیر توسعه و ارتقای دانشگاه پیش برویم و با اعتقاد به آیه «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» ایمان داشته باشیم که بعد از هر سختی می‌تواند عبرت و راحتی باشد. وی با بیان اینکه حرفه‌ای‌گرایی در آموزش عالی اهمیت بالایی دارد، تاکید کرد: کار در محیط دانشگاه، حرفه‌ای است و نیاز به افراد متخصص در این حوزه دارد، در مشکل به وجود آمده برای برخی از داوطلبان رشته‌های علوم پرشکی از میان ۹۰ واحد دانشگاهی وضعیت ۸ واحد بحرانی بود که حاکی از آن است روسای این واحدها نه تنها برای حل مشکل تدبیر نداشتند، بلکه تخلف کرده بودند. سرپرست دانشگاه آزاد اظهار داشت: با توجه به این موضوع قرار شد عملکرد روسای واحدها بررسی شود، چرا که هیچ‌گاه مدیریت دانشگاه را به دست افراد غیرحرفه‌ای و کسانی که منافع خود را می‌ببیند، نمی‌سپاریم. طهرانچی از ارتقا ساختار مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: برای اصلاح ساختار دانشگاه آزاد اسلامی برنامه جدی داریم و حوزه سنجش و پذیرش نیز در این تغییر ساختار، ارتقای جایگاهی خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: مشکلات به وجود آمده نشان داد که این ساختار دچار یک بیماری چند ده ساله است و هنوز یک نظام یکپارچه ثبت نام ندارد، به‌ طوری‌ که در مشکل به‌ وجود آمده برای رشته‌های پزشکی ۹۰ واحد دانشگاهی با سلیقه‌های مختلف عمل کردند، در صورتی‌ که ثبت‌نام و پذیرش داوطلبان باید براساس یک قاعده مشخص باشد. عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سنجش و پذیرش این دانشگاه اکنون در مقطع تاریخی قرار گرفته است، تاکید کرد: ما در دو هفته گذشته موج اول را پشت سر گذاشتیم که پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات داوطلبان بود و اکنون نوبت دفاع از هویت حرفه‌ای و عملکرد ۳۶ ساله دانشگاه آزاد اسلامی است، چرا که این هویت چیزی نیست که به راحتی به دست آمده باشد و بتوان از آن گذشت. طهرانچی گفت: وضعیت داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی باید هر چه سریع‌تر رسیدگی شود، علاوه بر آن نتایج آزمون دکتری استعدادهای درخشان، پذیرش بدون آزمون و نتایج تکمیل ظرفیت دکتری هم باید هر چه سریع تر اعلام و اطلاع‌رسانی شود. وی خاطرنشان کرد: مشکلات به وجود آمده برای داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی درس‌ها و عبرت‌هایی برای ما داشت که باید در جای خود به آنها توجه شود، اما آنچه گذر این برهه را برای ما هموار کرد، تلاش و همدلی همکاران در دانشگاه آزاد اسلامی بود که بنده قدردان زحمات همه هستم. ]]> علمی فرهنگی Mon, 01 Jun 2020 20:09:47 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/57903/دادستان-دستور-بررسی-پرونده-پذیرفته-شدگان-پر-ابهام-پزشکی-دانشگاه-آزاد-صادر-کند-چند-آقازاده-لیست تست کرونای ۲۳۹۲ نفر دیگر مثبت شد/ عبور بهبود یافتگان از ۱۰۰ هزار نفر http://www.etelaterooz.ir//news/60089/تست-کرونای-۲۳۹۲-نفر-دیگر-مثبت-عبور-بهبود-یافتگان-۱۰۰-هزار به گزارش#اطلاعات_روز# کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز ۱ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی دو هزار و ۳۹۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد. از بین مبتلایان جدید، ۳۵۱ مورد بستری و دو هزار و ۴۱ مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند.   وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۲۹ هزار و ۳۴۱ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان این بیماری به ۷ هزار و ۲۴۹ نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۱۰۰ هزار و ۵۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند. ۲۶۵۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۷۴۶ هزار و ۴۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در طول ۲۴ ساعت گذشته در ۱۲ استان موارد فوتی صفر و در ۶ استان، یک مورد فوتی گزارش شده است. ]]> علمی فرهنگی Thu, 21 May 2020 11:07:08 GMT http://www.etelaterooz.ir//news/60089/تست-کرونای-۲۳۹۲-نفر-دیگر-مثبت-عبور-بهبود-یافتگان-۱۰۰-هزار